hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung ProXpress SL-C2670 MFP -värilasertulostin - hukkavärisäiliön vaihtaminen

Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten hukkavärisäiliö vaihdetaan.
Kun hukkavärisäiliö on tullut käyttöikänsä päähän, ohjauspaneelin näyttöön tulee viesti, joka kertoo, että hukkavärisäiliö on vaihdettava. Tarkista tulostimen hukkavärisäiliö.
huomautus:
 • Väriainetta saattaa päästä tulostimen sisään, mutta tämä ei tarkoita, että tulostin on vahingoittunut. Ota yhteyttä huoltoedustajaan, jos ilmenee tulostuslaatuongelmia.
 • Kun vedät hukkavärisäiliön ulos tulostimesta, käsittele säiliötä varovasti, jottei se putoa.
 • Aseta hukkavärisäiliö tasaiselle alustalle, jotta väriainetta ei vuoda ulos.
  varoitus:
Älä käännä hukkavärisäiliötä ympäri äläkä kallista sitä.

Hukkavärisäiliön vaihtaminen

Vaihda hukkavärisäiliö seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 1. Katkaise virta (1) ja irrota virtajohto (2).
  Sammuta tulostin ja odota muutama minuutti, jotta se jäähtyy.
  Kuva : Esimerkki tulostimen virran katkaisusta (1) ja virtajohdon irrottamisesta (2)
 2. Avaa hukkavärisäiliön paikan kansi.
  Kuva : Esimerkki hukkavärisäiliön paikan kannen avaamisesta
 3. Vedä hukkavärisäiliö ulos tulostimesta painamalla vapautusvipua kuvan mukaisesti.
  Kuva : Esimerkki hukkavärisäiliön vetämisestä ulos tulostimesta painamalla vapautusvipua (1) ja vetämällä säiliö ulos
 4. Ota uusi hukkavärisäiliö ulos laatikosta ja aseta sitten hukkavärisäiliö tulostimeen.
  Kuva : Esimerkki uuden hukkavärisäiliön ottamisesta ulos laatikosta ja asettamisesta tulostimeen
    varoitus:
  Älä käännä hukkavärisäiliötä ympäri äläkä kallista sitä.
 5. Poista uusi hukkavärisäiliö pakkauksestaan.
 6. Aseta tulostimen virtajohto paikalleen tulostimeen (1) ja kytke sitten virta uudelleen (2).
  Kuva : Esimerkki virtajohdon asettamisesta tulostimeen (1) ja tulostimen virran kytkemisestä (2).

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...