hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - Faksaamisen lisäasetukset

Faksaamisen lisäasetukset

Seuraavat asetukset ovat käytettävissä Asetukset-luettelossa, kun faksataan.
huomautus:
Seuraava luettelo sisältää HP LaserJet Enterprise MFP -tulostimissa käytettävissä olevat pääasetukset. Jotkin asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa tulostimissa.
Alkuperäisen puolet
Voit valita, onko alkuperäinen asiakirja tulostettu yhdelle vai kahdelle puolelle.
Tarkkuus
Määritä skannattujen kuvien tarkkuus. Kuvasta tulee terävämpi, kun lisäät tarkkuutta. Tiedostokoko kuitenkin kasvaa tarkkuutta lisättäessä.
Alkuperäinen koko
Määritä alkuperäisen asiakirjan paperikoko.
Sisällön suunta
Voit valita, tulostetaanko alkuperäinen asiakirja pysty- vai vaakasuunnassa.
Kuvan säätö
Terävyys: Terävöitä tai pehmennä kuvaa. Jos esimerkiksi lisäät terävyyttä, tekstistä tulee selkeämpää. Terävyyden vähentäminen puolestaan pehmentää valokuvia.
Tummuus: Voit lisätä tai vähentää mustan ja valkoisen määrää skannattujen kuvien väreissä.
Kontrasti: Voit lisätä tai vähentää sivun vaaleimpien ja tummimpien kohtien eroa.
Taustan tyhjennys: Voit poistaa heikkoja värejä skannattujen kuvien taustalta. Jos alkuperäinen asiakirja on esimerkiksi tulostettu värilliselle paperille, voit vaalentaa taustan tällä toiminnolla siten, että kuvan tummuusaste pysyy muuten entisellään.
Automaattiset sävyt: Käytettävissä vain Flow-tulostimille. Alkuperäisissä asiakirjoissa, joissa on vähintään 100 merkkiä sivulla, tulostin pystyy tunnistamaan sivun yläreunan ja suuntaamaan skannatut kuvat oikein. Jos jotkin sivut ovat muihin sivuihin nähden ylösalaisin, skannatussa kuvassa kaikki sivut ovat oikein päin. Jos jotkin sivut ovat vaakasuuntaisia, tulostin kiertää kuvaa niin, että sivun yläreuna on kuvan yläreunassa.
Tekstin/kuvan optimointi
Optimoi työ skannattavaa kuvatyyppiä varten (teksti, kuvat tai valokuvat).
Poista reunat
huomautus:
Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa laiteohjelmistoversioissa. Toiminnon käyttäminen saattaa edellyttää tulostimen laiteohjelmiston päivitystä.
Poista skannauksen vikoja, kuten tummia rajoja, niitinjälkiä tai rei'ittimen jälkiä "pyyhkimällä" skannaustyön määritetyt reunat.
Tyhjien sivujen estäminen
Voit jättää alkuperäisen asiakirjan tyhjät sivut pois skannattavista kuvista. Ominaisuus on käytännöllinen, kun skannaat kaksipuolisia sivuja etkä halua lopulliseen skannattuun asiakirjaan tyhjiä sivuja.
Monisyötön tunnistus
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä monisyötön tunnistuksen. Kun toiminto käytössä, skannaus keskeytyy tulostimen tunnistaessa, että asiakirjansyöttölaitteeseen on syötetty useampi sivu kerralla. Jos toiminto ei ole käytössä, skannaus jatkuu, kun monisyöttö havaitaan. Tällöin voidaan skannata toisiinsa tarttuneita sivuja, alkuperäisasiakirjoja, joissa on tarralappuja, sekä paksua paperia.
Ilmoitus
Voit valita, lähetetäänkö skannaustöiden tilasta ilmoitus. Tulostin voi tulostaa ilmoituksen tai ilmoitus voidaan lähettää sähköpostitse.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...