hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung-lasertulostimet ML-2950 - 2956 - paperin lisääminen

Tässä asiakirjassa on ohjeet paperin lisäämiseen tulostimen paperilokeroon.
huomautus:
 • Jos käytät tulostusmateriaalia, joka ei ole näiden vaatimusten mukaista, voit aiheuttaa ongelmia ja jopa korjausta vaativia vikoja. HP:n takuu tai huoltosopimukset eivät kata korjausta tällaisessa tapauksessa.
  .
 • Muista, että tässä tulostimessa ei saa käyttää mustesuihkupaperia, koska se voi vahingoittaa laitetta.
 • Syttymisherkkien tulostusmateriaalien käyttö voi johtaa tulipaloon.
 • Käytä ainoastaan laitteelle tarkoitettuja tulostusmateriaaleja.
  vaara:
Tulenarkojen materiaalien käyttäminen tai vieraiden materiaalien jättäminen tulostimeen voi ylikuumentaa laitteen ja aiheuttaa jopa tulipalon.

Paperikoon yleiskatsaus

Voit muuttaa paperilokeron kokoa siirtämällä paperinohjaimia.
  Kuva : Paperinohjaimet
 1. Lokeron jatkoalusta
 2. Paperin pituusohjain
 3. Paperin leveysohjain
huomautus:
Ohjaimen säätämättä jättäminen voi aiheuttaa paperin kohdistusvirheen, kuvan vääristymän tai paperitukoksen.
Paperin määrän osoitin näyttää lokerossa olevan paperimäärän.
  Kuva : Paperin kapasiteetin osoitin
 1. Täysi
 2. Tyhjä

Paperin asettaminen lokeroon

Voit lisätä paperia lokeroon seuraavien ohjeiden mukaisesti.
huomautus:
Älä lisää paperia käsinsyöttölaitteeseen, kun tulostat lokeron kautta. Tämä voi aiheuttaa paperitukoksia.
 1. Poista paperilokero tulostimesta.
 2. Käytä lokeron jatkoalustan ohjainta (1) ja säädä lokeron koko käytettävän paperikoon mukaiseksi (2).
  Kuva : Säädä jatkoalustan ohjainta
 3. Säädä paperin pituus- ja leveysohjaimia.
  Kuva : Säädä paperin pituus- ja leveysohjaimia
 4. Erottele paperit toisistaan ennen niiden lisäämistä taivuttelemalla paperipinoa tai ilmastamalla sen reuna.
  Kuva : Taivuttele tai ilmasta paperi
 5. Lisää paperi lokeroon.
  Kuva : Lisää paperi
 6. Säädä lokeron jatkoalustan ohjain (1) sekä paperin pituus- (2) ja leveysohjaimet paperikoon mukaan.
  Kuva : Paperinohjaimien säätäminen
  huomautus:
  • Älä työnnä paperin leveysohjainta liian tiukalle niin, että materiaali taittuu.
  • Jos et säädä paperin leveysohjainta, tulostimeen saattaa muodostua paperitukoksia.
   Kuva : Paperinohjainten oikea asento
  • Älä käytä paperia, jonka etureuna on käpristynyt, koska se saattaa aiheuttaa paperitukoksen tai paperi saattaa rypistyä.
   Kuva : Älä käytä käpristynyttä paperia
 7. Asenna lokero uudelleen.
  Kuva : Kiinnitä lokero paikalleen
 8. Avaa valmiin tulosteen tuki.
  Kuva : Avaa valmiin tulosteen tuki

Paperin lisääminen käsinsyöttölaitteeseen

Manuaaliseen syöttöön voi asettaa erikoiskokoisia tai -tyyppisiä tulostusmateriaaleja, kuten postikortteja.
Vinkkejä käsinsyöttölaitteen käyttöön:
 • Lisää vain yhden tyyppistä, kokoista ja painoista tulostusmateriaalia lokeroon kerrallaan.
 • Jos valitset Käsinsyöttölaitteen paperilähteeksi ohjelmistosovelluksessa, sinun tulee painaa Tulosta näyttö-, Demosivu- tai WPS-painiketta aina sivua tulostaessasi. Lataa kerrallaan vain yhden tyyppistä, kokoista ja painoista tulostusmateriaalia manuaaliseen lokeroon.
 • Estä paperitukosten syntymistä välttämällä paperin lisäämistä tulostuksen aikana, kun manuaalisessa syötössä on yhä paperia.
 • Lisää tulostusmateriaali lokeron keskelle tulostuspuoli ylöspäin ja yläreuna eteenpäin.
 • Lisää vain saatavilla olevaa paperia, niin varmistat tulostuslaadun ja estät paperitukokset.
 • Suorista kaikki postikorttien, kirjekuorten ja tarrojen rypyt ennen niiden asettamista manuaaliseen syöttöön.
 • Erikoismateriaaleille tulostettaessa täytyy noudattaa paperin lisäämisohjeita.
 • Jos sivut limittyvät käsinsyöttölaitetta käytettäessä, avaa lokero ja poista limittyneet paperit. Yritä sitten tulostamista uudelleen.
 • Kun paperin syöttö ei toimi kunnolla tulostettaessa, työnnä paperi sisään käsin, kunnes syöttö alkaa toimia automaattisesti.
 • Kun tulostin on virransäästötilassa, tulostin ei syötä paperia käsinsyöttölaitteesta. Ennen kuin käytät manuaalista syöttöä, herätä tulostin käyntiin virtapainiketta painamalla.
Lisää paperia käsinsyöttölaitteeseen seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 1. Avaa käsinsyöttölaitteen kansi.
  Kuva : Kannen avaaminen
 2. Vedä käsinsyöttölaitteen ohjaimet tulostusmateriaalia leveämpään asentoon.
  Kuva : Vedä syöttölaitteen ohjaimia
 3. Säädä käsinsyöttölaitteen paperinohjaimet tulostusmateriaalin leveyden mukaiseen asentoon taivuttamatta materiaalia.
  Kuva : Käsinsyöttölaitteen paperinohjaimien säätäminen
 4. Avaa valmiin tulosteen tuki.
  Kuva : Avaa valmiin tulosteen tuki

Tulostaminen erikoismateriaalille

Erikoispaperityypit näkyvät Tulostusasetuksissa. Saat tulostukselle parhaan mahdollisen laadun, kun valitset oikean materiaalityypin valikkopolussa Tulostuksen asetukset -ikkuna > Paperi -välilehti > Paperityyppi.
Jos esimerkiksi haluat tulostaa tarroja, valitse kohdasta Paperityyppi vaihtoehto Tarrat.
huomautus:
 • Kun käytät erikoismateriaalia, syötä yksi arkki kerrallaan.
 • Lisää erikoismateriaali tulostuspuoli ylöspäin. Jos erikoismateriaali tulostuu käpristyneenä, rypistyneenä tai taittuneena tai siinä näkyy paksuja mustia viivoja, avaa takakansi ja yritä tulostaa uudelleen. Pidä takakansi auki tulostuksen aikana.
Katso lokerossa käytettävät erikoismateriaalit seuraavasta taulukosta.
Tyypit
Lokero
Manuaalinen syöttö
Tavallinen
K
K
Paksu
K
K
Paksumpi
K
Ohut
K
K
Bond
K
K
Väri
K
Korttipaperi
K
K
Tarrat
K
Kalvo
K
Kirjekuori
K
Paksu kirjekuori
K
Esipainettu
K
Puuvilla
K
Kierrätetty
K
K
Arkistopaperi
K
K
(K: tuettu, tyhjä: ei tuettu)

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...