hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung SCX-4200 Laser MFP - paperitukosten poistaminen

Tässä asiakirjassa näytetään, miten tulostimen paperitukokser selvitetään. Paperitukoksen tapahtuessa ohjauspaneeliin ilmestyy varoitusviesti.
Etsi ja poista paperitukos seuraavan taulukon avulla.
Ilmoitus
Tukoksen sijainti
Siirry osoitteeseen:
[Paperitukos 0]
Avaa/sulje luukku
Paperinsyöttöalueella
[Paperitukos 1]
Avaa/sulje luukku
Tulostimen sisäosat
Käsinsyöttölaitteessa
[Paperitukos 2]
Tarkista sisältä
Paperin ulostuloalue
  varoitus:
Vedä juuttunutta paperia hitaasti ja varovasti, jotta se ei repeydy. Poista paperitukos seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Tukos paperinsyöttöalueella

Jos paperi on juuttunut paperinsyöttöalueelle, irrota juuttunut paperi seuraavasti.
 1. Avaa ja sulje etukansi. Juuttunut paperi tulee automaattisesti ulos tulostimesta.
  Jos paperi ei tule ulos, jatka seuraavaan vaiheeseen.
 2. Vedä lokero auki.
  Kuva : Vedä lokero auki
 3. Irrota juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
  Kuva : Juuttuneen paperin poistaminen
  Jos paperi ei liiku, kun vedät sitä, tai jos et näe paperia tällä alueella, tarkista värikasettialue.
 4. Työnnä lokero takaisin tulostimeen niin, että se napsahtaa paikalleen. Tulostus jatkuu automaattisesti.

Tukos värikasettialueella

Jos paperi on juuttunut tulostimen sisään, irrota juuttunut paperi seuraavasti.
huomautus:
Kiinnitysyksikön ympäristö saattaa olla kuuma. Ole varovainen, kun poistat paperia tulostimesta.
 1. Avaa etukansi ja vedä värikasetti ulos.
  Kuva : Vedä värikasetti ulos
 2. Irrota juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
  Kuva : Juuttuneen paperin poistaminen
 3. Vaihda värikasetti ja sulje etukansi. Tulostus jatkuu automaattisesti.

Tukos manuaalisessa syöttölaitteessa

Kun tulostat käsinsyöttölaitteella ja tulostin havaitsee, että paperia ei ole tai paperi on lisätty väärin, irrota juuttunut paperi seuraavasti.
 1. Tarkista, onko paperi juuttunut syöttöalueelle. Jos niin on, vedä se ulos varovasti ja hitaasti.
  Kuva : Juuttuneen paperin poistaminen
 2. Lisää paperia manuaaliseen lokeroon.
 3. Avaa ja sulje etukansi. Tulostin jatkaa tulostamista.

Tukos paperin ulostuloalueella

Jos paperi on juuttunut ulostuloalueelle, poista se seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 1. Avaa ja sulje etukansi. Juuttunut paperi tulee automaattisesti ulos tulostimesta.
  Jos paperi ei tule ulos, jatka seuraavaan vaiheeseen.
 2. Vedä paperia varovasti ulos tulostelokerosta. Siirry viimeiseen vaiheeseen.
  Kuva : Juuttuneen paperin poistaminen
  Jos et näe juuttunutta paperia tai jos vetäessäsi tuntuu vastusta, lopeta ja siirry seuraavaan vaiheeseen.
 3. Avaa skannausyksikkö.
 4. Vedä juuttunut paperi varovasti ulos.
 5. Sulje skannausyksikkö painamalla kielekettä vasemmalle. Paina kielekettä ja laske kantta varovasti, kunnes se pitää kielekkeen alhaalla.
  Jos paperi ei liiku, kun vedät sitä, tai jos et näe paperia skannausyksikön alla, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 6. Avaa takakansi.
 7. Irrota juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
  Kuva : Juuttuneen paperin poistaminen
 8. Sulje takakansi.
 9. Jatka tulostusta avaamalla ja sulkemalla etukansi.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...