hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung SCX-340x -lasermonitoimilaite - paperin lisääminen paperilokeroon

Tässä asiakirjassa on ohjeet paperin lisäämiseen lokeroon.

Lokeroiden yleiskatsaus

Voit vaihtaa kokoa säätämällä paperinohjaimia.
  Kuva : Paperilokero
 1. Paperin leveysohjain
 2. Lokero
  varoitus:
Ohjaimen säätämättä jättäminen voi aiheuttaa paperin kohdistuksen, kuvan vääntymisen tai paperitukoksen.

Paperin asettaminen lokeroon

huomautus:
Tämän käyttöoppaan kuvat saattavat poiketa tulostimestasi sen asetusten tai mallin mukaan. Tarkista tulostimesi tyyppi.
 1. Avaa lokero. Säädä sitten lokeron koko lisättävän paperin mukaiseksi.
   Kuva : Avaa lokero ja säädä ohjaimia
  1. Tulostelokero
  2. Leveysohjaimet
 2. Erottele paperit ennen niiden asettamista taivuttelemalla paperipinoa tai ilmastamalla sen reuna.
  Kuva : Taivuttele tai ilmasta paperia
 3. Aseta paperi tulostuspuoli ylöspäin.
  Kuva : Lisää paperia
  • Älä työnnä paperin leveysohjainta niin tiukalle, että paperi taittuu.
  • Älä käytä paperia, jonka etureuna on käpristynyt, koska se saattaa aiheuttaa paperitukoksen tai paperi voi rypistyä.
  • Jos paperin leveysohjainta ei säädetä, tulostimeen saattaa muodostua paperitukoksia.
   Kuva : Ohjaimien oikea asento
 4. Kiristä paperin leveysohjainta ja liu'uta sitä paperipinon reunaa vasten niin, että pino ei taivu.
  Kuva : Leveysohjainten puristaminen
 5. Kun tulostat asiakirjaa, määritä lokeron paperityyppi ja -koko.
  huomautus:
  Tulostinohjaimesta tehdyt asetukset ohittavat ohjauspaneelista tehdyt.
  1. Tulosta sovelluksesta avaamalla sovellus ja siirtymällä tulostusvalikkoon.
  2. Avaa Tulostusasetukset.
  3. Paina Tulostusasetukset-valikon välilehteä Paperi ja valitse sopiva paperin tyyppi. Jos esimerkiksi haluat tulostaa tarran, valitse paperityypiksi Tarra.
  4. Valitse paperilähteeksi Automaattinen valinta (tai Käsinsyöttölaite) ja paina sitten OK.
  5. Aloita työn tulostaminen sovelluksesta.

Manuaalinen syöttö lokeroon

Lokeroon voi asettaa erikoiskokoisia tai -tyyppisiä tulostusmateriaaleja, kuten postikortteja, muistiinpanokortteja ja kirjekuoria.

Vinkkejä lokeron käsinsyöttöön

 • Jos tulostimen ohjaimesta on valittu asetus Paperi > Lähde > Käsinsyöttölaite, jokaisen sivun tulostuksen jälkeen täytyy painaa OK-painiketta.
 • Lisää vain yhden tyyppistä, kokoista ja painoista paperia lokeroon kerrallaan.
 • Estä paperitukosten syntymistä välttämällä paperin lisäämistä tulostuksen aikana, kun lokerossa on yhä paperia.
 • Tulostuspaperi tulee lisätä lokeron keskikohtaan etupuoli ylöspäin ja yläreuna kohti lokeroa.
 • Lataa vain saatavilla olevaa paperia, niin varmistat tulostuslaadun ja estät paperitukokset.
 • Suorista kaikki postikorttien, kirjekuorten ja tarrojen rypyt ennen niiden asettamista lokeroon.
 • Erikoispapereille tulostettaessa käyttäjien on noudatettava paperin lisäämisohjeita.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...