hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung ProXpress SL-M4080 -lasermonitoimilaite - paperin lisääminen lokeroon

Tässä asiakirjassa on ohjeet paperin lisäämiseen tulostimen paperilokeroon.
huomautus:
Kuvat saattavat poiketa tulostimestasi sen varusteista tai mallista riippuen. Tarkista tulostimesi tyyppi.

Paperikoon yleiskatsaus

Voit muuttaa paperilokeron kokoa siirtämällä paperinohjaimia.
  Kuva : Paperikoon yleiskatsaus
 1. Paperin pituusohjain
 2. Paperin tason osoitin
 3. Paperin leveysohjain
 4. Paperin rajamerkintä
huomautus:
Ohjaimen säätämättä jättäminen voi aiheuttaa paperin kohdistusvirheen, kuvan vääntymisen tai paperitukoksen.
Paina painiketta kuvan mukaisesti, vedä lokero ulos ja säädä paperikooksi legal, A4 tai kirje.
Kuva : Paperityypin mukaiset säädöt
Paperin määrän osoitin näyttää lokerossa olevan paperimäärän.
  Kuva : Paperin kapasiteetin osoitin
 1. Täysi
 2. Tyhjä

Paperin lisääminen lokeroon 1 tai valinnaisiin lokeroihin

Voit lisätä paperia lokeroon seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 1. Poista paperilokero tulostimesta.
  Kuva : Poista paperilokero
 2. Purista paperin leveys- ja pituusohjaimia ja siirrä ne lokeron alaosan paperikokomerkkien kohdalle.
  Kuva : Säädä paperin pituusohjain kohdalleen
 3. Erottele paperit toisistaan ennen niiden lisäämistä taivuttelemalla paperipinoa tai ilmastamalla sen reuna.
  Kuva : Taivuttele tai ilmasta paperi
 4. Kun olet asettanut paperit lokeroon, purista paperin leveysohjaimia ja pituusohjainta.
   Kuva : Lisää paperia ja säädä paperinohjaimia
  1. Paperin pituusohjain
  2. Paperin leveysohjain
  huomautus:
  • Älä työnnä paperin leveysohjaimia niin pitkälle, että materiaali poimuuntuu.
  • Älä käytä paperia, jonka etureuna on käpristynyt, koska tämä saattaa aiheuttaa paperitukoksen tai paperi saattaa rypistyä.
   Kuva : Paperinohjainten oikea asento
  • Jos paperin leveysohjainta ei säädetä, tulostimeen saattaa muodostua paperitukoksia.
   Kuva : Paperinohjainten oikea asento
 5. Asenna lokero uudelleen.
  Kuva : Kiinnitä lokero paikalleen
 6. Kun tulostat asiakirjaa, määritä lokeron paperityyppi ja -koko.

Paperin lisääminen monikäyttölokeroon

Paperilokeroon voi asettaa erikoiskokoisia tai -tyyppisiä tulostusmateriaaleja, kuten postikortteja, muistiinpanokortteja ja kirjekuoria.
Vinkkejä monikäyttölokeron käyttämisestä:
 • Lisää vain yhden tyyppistä, kokoista ja painoista tulostusmateriaalia lokeroon kerrallaan.
 • Estä paperitukosten syntymistä välttämällä paperin lisäämistä tulostuksen aikana, kun monikäyttölokerossa on yhä paperia. Tämä koskee myös muita tulostusmateriaaleja.
 • Lisää vain vaatimusten mukaista tulostusmateriaalia, niin varmistat tulostuslaadun ja estät paperitukokset.
 • Suorista kaikki postikorttien, kirjekuorten ja tarrojen rypyt ennen niiden asettamista manuaaliseen syöttöön.
Lisää paperia monikäyttölokeroon seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 1. Paina monikäyttölokeron vapautuspainiketta.
  Kuva : Paina vapautuspainiketta
 2. Avaa lokero (1) ja taita sitten sen jatke auki (2).
  Kuva : Taita monikäyttölokeron jatke auki
 3. Lisää paperi.
  Kuva : Lisää paperi
 4. Purista monikäyttölokeron paperinohjaimia ja säädä ne paperin leveyden mukaan. Älä siirrä niitä liian tiukalle, koska tällöin paperi voi taipua ja aiheuttaa paperitukoksen tai vääristymiä.
  Kuva : Säädä paperin leveysohjaimet kohdalleen
  huomautus:
  • Kun tulostat erikoismateriaalille, seuraa annettuja lisäämisohjeita.
  • Jos arkit limittyvät monikäyttölokeroa käytettäessä, avaa lokero 1 ja poista limittyneet paperit. Yritä sitten tulostamista uudelleen.
 5. Määritä monikäyttölokeron paperityyppi ja -koko.

Tulostaminen erikoismateriaalille

Tulostimen ja ohjaimen paperityyppiasetuksen täytyy täsmätä. Näin voidaan estää paperin kohdistusvirheet.
 • Muuta tulostimen paperiasetuksia Samsung Easy Printer Manager -ohjelmassa tai SyncThru™ Web Service -palvelussa.
  • Jos tulostin on liitetty paikallisesti, voit määrittää tulostimen asetukset kohdassa Samsung Easy Printer Manager > Lisäasetukset > Laitteen asetukset.
  • Jos tulostin on liitetty verkkoon, voit määrittää tulostimen asetukset kohdassa SyncThru™ Web Service > Asetukset-välilehti > Laitteen asetukset.
 • Voit määrittää asetukset ohjauspaneelin kohdassa Laitteen asetukset > Lokeroasetukset > Asetukset > [haluttu lokero] > Paperikoko tai Paperityyppi.
Katso lokerossa käytettävät erikoismateriaalit seuraavasta taulukosta.
Tyypit
Lokero 1
Valinnaiset lokerot
Monikäyttölokero
Tavallinen
K
K
K
Paksu
K
K
K
Paksumpi
K
K
K
Ohut
K
K
K
Bond
K
K
K
Väri
K
K
K
Korttipaperi
K
K
K
Tarrat
K
K
K
Kirjekuori
K
K (vain lokero 2)
K
Esipainettu
K
K
K
Puuvilla
K
K
K
Kierrätetty
K
K
K
Arkistopaperi
K
K
K
Kirjelomake
K
K
K
Rei’itetty
K
K
K
(K: tuettu, tyhjä: ei tuettu)

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...