hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung ProXpress -lasertulostimet SL-M3320 - M3325, SL-M3820 - M3826 ja SL-M4020 - M4025 - paperin lisääminen

Tässä asiakirjassa on ohjeet paperin lisäämiseen tulostimen paperilokeroon.
huomautus:
Kuvat saattavat poiketa tulostimestasi sen varusteista tai mallista riippuen. Tarkista tulostimesi tyyppi.

Paperikoon yleiskatsaus

Voit muuttaa paperilokeron kokoa siirtämällä paperinohjaimia.
  Kuva : Paperikoon yleiskatsaus
 1. Lokeron jatkoalusta
 2. Paperin pituusohjain
 3. Paperin leveysohjain
huomautus:
Ohjaimen säätämättä jättäminen voi aiheuttaa paperin kohdistusvirheen, kuvan vääntymisen tai paperitukoksen.
Paperin määrän osoitin näyttää lokerossa olevan paperimäärän.
  Kuva : Paperin kapasiteetin osoitin
 1. Täysi
 2. Tyhjä
Kääntöyksikkö on asetettu valmiiksi kirje-, legal- tai A4-kokoon maasta riippuen. Voit vaihtaa kokoa säätämällä paperinohjaimia ohjeiden mukaisesti.
 1. Poista kääntöyksikkö.
  Kuva : Kääntöyksikön poistaminen
 2. Säädä paperinohjaimet kohdalleen.
  Kuva : Paperinohjaimien säätäminen

Paperin lisääminen lokeroon 1 tai valinnaiseen lokeroon

Voit lisätä paperia lokeroon seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 1. Poista paperilokero tulostimesta.
  Kuva : Poista paperilokero
 2. Purista paperin leveys- ja pituusohjaimia ja siirrä ne lokeron alaosan paperikokomerkkien kohdalle.
  Kuva : Säädä paperin pituusohjain kohdalleen
  Kuva : Säädä paperin leveysohjainta
 3. Erottele paperit toisistaan ennen niiden lisäämistä taivuttelemalla paperipinoa tai ilmastamalla sen reuna.
  Kuva : Taivuttele tai ilmasta paperi
 4. Kun olet asettanut paperit lokeroon, purista paperin leveysohjaimia ja pituusohjainta.
  Kuva : Lisää paperia ja säädä paperinohjaimia
  huomautus:
  • Älä työnnä paperin leveysohjaimia niin pitkälle, että materiaali poimuuntuu.
  • Älä käytä paperia, jonka etureuna on käpristynyt, koska tämä saattaa aiheuttaa paperitukoksen tai paperi saattaa rypistyä.
   Kuva : Paperinohjainten oikea asento
  • Jos paperin leveysohjainta ei säädetä, tulostimeen saattaa muodostua paperitukoksia.
   Kuva : Paperinohjainten oikea asento
 5. Asenna lokero uudelleen.
  Kuva : Kiinnitä lokero paikalleen
 6. Kun tulostat asiakirjaa, määritä lokeron paperityyppi ja -koko.

Paperin lisääminen monikäyttölokeroon tai käsinsyöttölaitteeseen

Paperilokeroon voi asettaa erikoiskokoisia tai -tyyppisiä tulostusmateriaaleja, kuten postikortteja, muistiinpanokortteja ja kirjekuoria.
Vinkkejä monikäyttölokeron ja käsinsyöttölaitteen käyttöön:
 • Lisää vain yhden tyyppistä, kokoista ja painoista tulostusmateriaalia lokeroon kerrallaan.
 • Estä paperitukosten syntymistä välttämällä paperin lisäämistä tulostuksen aikana, kun manuaalisessa syötössä on yhä paperia.
 • Lisää vain vaatimusten mukaista tulostusmateriaalia, niin varmistat tulostuslaadun ja estät paperitukokset.
 • Suorista kaikki postikorttien, kirjekuorten ja tarrojen rypyt ennen niiden asettamista manuaaliseen syöttöön.
Lisää paperia monikäyttölokeroon tai käsinsyöttölaitteeseen seuraavien ohjeiden mukaisesti.
  • M332xND-/M382xD-sarja: Paina monikäyttölokeron tai käsinsyöttölaitteen vapautuspainiketta ja avaa se.
   Kuva : Paina vapautuspainiketta
   Kuva : Avaa lokero
  • M382xND-/M382xDW-/M402xND-sarja: Paina monikäyttölokeron tai käsinsyöttölaitteen vapautuspainiketta, avaa lokero (1) ja käännä sitten paperituki auki (2).
   Kuva : Paina vapautuspainiketta
   Kuva : Avaa lokero ja paperituki
  • Muut mallit: Avaa paperilokero käsinsyöttöä varten.
 1. Lisää paperi.
  Kuva : Lisää paperi
 2. Purista monikäyttölokeron tai käsinsyöttölaitteen paperin leveysohjaimia ja säädä ne paperin leveyden mukaan. Älä siirrä niitä liian tiukalle, koska tällöin paperi voi taipua ja aiheuttaa paperitukoksen tai vääristymiä.
  Kuva : Säädä paperin leveysohjaimet kohdalleen
  huomautus:
  • Kun tulostat erikoismateriaalille, seuraa annettuja lisäämisohjeita.
  • Jos arkit limittyvät monikäyttölokeroa tai käsinsyöttölaitetta käytettäessä, avaa lokero 1 ja poista limittyneet paperit. Yritä sitten tulostamista uudelleen.
 3. Määritä monikäyttölokeron tai käsinsyöttölaitteen paperityyppi ja -koko.

Tulostaminen erikoismateriaalille

Tulostimen ja ohjaimen paperityyppiasetuksen täytyy täsmätä. Näin voidaan estää paperin kohdistusvirheet.
Muuta tulostimen paperiasetusta valitsemalla Samsung Easy Printer ManageristaVaihda lisäasetustilaan > Laiteasetukset.
Jos tulostimessa on näyttö, aloita määritys painamalla ohjauspaneelin Valikko-painiketta.
Määritä paperityyppi valitsemalla Tulostusmääritykset-ikkunassa > Paperi-välilehti > Paperityyppi.
huomautus:
Kun käytät erikoismateriaalia, syötä yksi arkki kerrallaan.
Katso lokerossa käytettävät erikoismateriaalit seuraavasta taulukosta.
Tyypit
Lokero 1
Valinnainen lokeroa
Monikäyttölokero tai käsinsyöttölaite
Tavallinen
K
K
K
Paksu
K
K
K
Paksumpi
K
Ohut
K
K
K
Bond
K
K
K
Väri
K
Korttipaperi
K
K
K
Tarrat
K
Kalvo
K
Kirjekuori
K
Esipainettu
K
Puuvilla
K
Kierrätetty
K
K
K
Arkistopaperi
K
K
K
a. Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan valinnaisen lokeron ollessa asennettuna.
(K: tuettu, tyhjä: ei tuettu)

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...