hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung CLX-330x MFP -värilasertulostin - paperin lisääminen lokeroon

Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten paperia lisätään lokeroon.

Lokeroiden yleiskatsaus

Voit vaihtaa kokoa säätämällä paperinohjaimia.
  Kuva : Paperilokero
 1. Paperilokeron kansi
 2. Ohjaimen lukitus
 3. Paperin pituusohjain
 4. Paperin leveysohjain
  varoitus:
Ohjaimen säätämättä jättäminen voi aiheuttaa paperin kohdistuksen, kuvan vääntymisen tai paperitukoksen.

Paperin asettaminen lokeroon

huomautus:
Tämän käyttöoppaan kuvat saattavat poiketa tulostimestasi asetusten tai mallin mukaan. Tarkista tulostimen tyyppi.
 1. Vedä paperilokero ulos.
  Kuva : Paperilokero, poistaminen
 2. Avaa paperikansi.
  Kuva : Paperikansi, avaaminen
 3. Paina ja vapauta ohjaimen lukitus ja vedä lokero ulos käsin. Säädä sitten paperin pituusohjain ja leveysohjain kohdalleen.
   Kuva : Säädä lokero
  1. Ohjaimen lukitus
  2. Vedä lokero ulos
  3. Leveysohjain
 4. Erottele paperit ennen niiden asettamista taivuttelemalla paperipinoa tai ilmastamalla sen reuna.
  Kuva : Taivuttele tai ilmasta paperia
 5. Aseta paperi tulostuspuoli ylöspäin.
  Kuva : Paperi, asettaminen
  Jos paperi on Letter-kokoa pienempi, paina ja irrota salpauksestaan lokeron ohjainlukko ja työnnä lokero sisään käsin. Säädä sitten paperin pituusohjain ja leveysohjain kohdalleen.
   Kuva : Lokeron säätäminen (pienemmäksi)
  1. Ohjaimen lukitus
  2. Lokeron työntäminen tulostimeen
  Kuva : Ohjainten säätäminen
  Jos paperi on pitempää kuin Legal-koko, paina ja irrota salpauksestaan lokeron ohjainlukko ja vedä lokero ulos käsin. Säädä sitten paperin pituusohjain ja leveysohjain kohdalleen.
   Kuva : Lokeron säätäminen (suuremmaksi)
  1. Ohjaimen lukitus
  2. Vedä lokero ulos
  Kuva : Ohjainten säätäminen
  huomautus:
  • Älä työnnä paperin leveysohjainta niin tiukalle, että paperi taittuu.
  • Älä käytä paperia, jonka etureuna on käpristynyt, koska se saattaa aiheuttaa paperitukoksen tai paperi voi rypistyä.
  • Jos paperin leveysohjainta ei säädetä, tulostimeen saattaa muodostua paperitukoksia.
   Kuva : Ohjainten säätäminen oikein
 6. Kiristä paperin leveysohjainta ja liu'uta sitä paperipinon reunaa vasten niin, että pino ei taivu.
  Kuva : Leveysohjaimet, puristaminen
 7. Sulje paperin kansi.
  Kuva : Paperikansi, sulkeminen
 8. Työnnä paperilokero paikalleen.
  Kuva : Paperilokero, työntäminen paikalleen
 9. Kun tulostat asiakirjaa, määritä lokeron paperityyppi ja -koko.
Lokero on asetettu valmiiksi Letter- tai A4-kokoon maasta/alueesta riippuen. Vaihda kokoa A4- ja Letter-koon välillä säätämällä vipua ja paperin leveysohjainta asianmukaisesti.
 1. Vedä lokero ulos tulostimesta. Avaa paperin kansi ja poista lokerosta tarvittaessa paperi.
 2. Kun haluat vaihtaa paperin kokoasetukseksi Letter, tartu lokeron takaosassa olevaan vipuun ja kierrä sitä myötäpäivään.
  Kuva : Vivun kiertäminen
 3. Purista paperin leveysohjainta ja liu'uta se vivun kulmaan.
  Kuva : Leveysohjain, puristaminen
  huomautus:
  Vaihda kokoasetukseksi A4 siirtämällä ensin paperin leveysohjainta vasemmalle ja kiertämällä sitten vipua vastapäivään. Vivun kääntäminen väkisin voi vaurioittaa lokeroa.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...