hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung Xpress -lasermonitoimilaitteet SL-M267x, SL-M287x ja SL-M288x - paperin lisääminen lokeroon

Tässä asiakirjassa on ohjeet paperin lisäämiseksi tulostimen lokeroon.

Lokeroiden yleiskatsaus

Voit vaihtaa kokoa säätämällä paperinohjaimia.
  Kuva : Paperilokero
 1. Lokeron jatkoalusta
 2. Paperin pituusohjain
 3. Paperin leveysohjain
  varoitus:
Ohjaimen säätämättä jättäminen voi aiheuttaa paperin kohdistuksen, kuvan vääntymisen tai paperitukoksen.
huomautus:
Paperin määrän osoitin näyttää lokerossa olevan paperimäärän.
 1. Täysi
 2. Tyhjä

Kaksipuoliseen tulostukseen soveltuvat paperityypit

huomautus:
Kaksipuolinen tulostus ei ole välttämättä saatavilla joissakin malleissa.
Kaksipuoliseen tulostukseen soveltuvat paperityypit vaihtelevat tulostimen käyttämän jännitteen mukaan. Katso lisätietoja alla olevasta taulukosta.
Jännite
Soveltuva paperi
110 V
kirje, legal, US Folio, Oficio
220 V
A4

Paperin asettaminen lokeroon

huomautus:
Kun tulostat lokeroa käyttäen, älä aseta paperia manuaaliseen syöttöön, sillä tämä voi aiheuttaa paperitukoksen.
 1. Säädä lokeron jatkoalustaa.
  Kuva : Lokeron jatkoalustan säätäminen
 2. Säädä paperin leveys- ja pituusohjaimia.
  Kuva : Paperinohjaimien säätäminen
 3. Erottele paperit ennen niiden asettamista taivuttelemalla paperipinoa tai ilmastamalla sen reuna.
  Kuva : Taivuttele tai ilmasta paperia
 4. Aseta paperi tulostuspuoli ylöspäin.
  Kuva : Paperin lisääminen
 5. Siirrä paperinohjaimet ja jatkoalusta kiinni paperipinon reunoihin niin, että pino ei taivu.
  Kuva : Säädä paperinohjaimia
  Kuva : Säädetty oikein
  Kuva : Käpristymätön paperi
 6. Työnnä paperilokero paikalleen.
  Kuva : Paperilokero, työntäminen paikalleen

Materiaalin lisääminen käsinsyöttölaitteeseen

Manuaaliseen syöttöön voi asettaa erikoiskokoisia tai -tyyppisiä tulostusmateriaaleja, kuten postikortteja.

Vinkkejä manuaalisen syötön käyttöön

 • Lisää käsinsyöttölaitteeseen vain yhden tyyppistä, kokoista ja painoista tulostusmateriaalia kerrallaan.
 • Estä paperitukosten syntymistä välttämällä paperin lisäämistä tulostuksen aikana, kun manuaalisessa syötössä on yhä paperia.
 • Tulostusmateriaali tulee lisätä käsinsyöttölaitteen keskikohtaan tulostettava puoli ylöspäin ja yläreuna kohti laitetta.
 • Lataa vain saatavilla olevaa paperia, niin varmistat tulostuslaadun ja estät paperitukokset.
 • Suorista kaikki postikorttien, kirjekuorten ja tarrojen rypyt ennen niiden asettamista manuaaliseen syöttöön.
 • Erikoispapereille tulostettaessa käyttäjien on noudatettava paperin lisäämisohjeita.
 • Jos paperit limittyvät käsinsyöttölaitetta käytettäessä, avaa käsinsyöttölaite, poista paperit ja yritä sitten tulostaa uudestaan.
 • Kun paperin syöttö ei toimi kunnolla tulostettaessa, työnnä paperi sisään käsin, kunnes syöttö alkaa toimia automaattisesti.
 • Kun tulostin on virransäästötilassa, tulostin ei syötä paperia manuaalisesta syöttölaitteesta. Ennen kuin käytät manuaalista syöttöä, herätä tulostin käyntiin virtapainiketta painamalla.
 1. Avaa käsinsyöttölaitteen luukku painamalla
  Kuva : Käsinsyöttölaite, avaaminen
 2. Säädä käsinsyöttölaitteen paperin leveysohjaimet paperikoon mukaan.
  Kuva : Leveysohjainten säätäminen
 3. Lisää paperia ja siirrä paperin leveysohjaimet kiinni pinon reunaan.
  Kuva : Paperin lisääminen

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...