hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung Xpress -tulostimet SL-M2620 - M2626, SL-M2820 - M2826 ja SL-M2830 - M2836 - paperin lisääminen

Tässä asiakirjassa on ohjeet paperin lisäämiseksi tulostimen paperilokeroon.

Paperilokeron yleiskatsaus

Voit muuttaa paperilokeron kokoa säätämällä paperiohjaimia.
  Kuva : Paperilokeron ohjaimet
 1. Lokeron jatkoalusta
 2. Paperin pituusohjain
 3. Paperin leveysohjain
huomautus:
Ohjaimen säätämättä jättäminen voi aiheuttaa paperin kohdistusvirheen, kuvan vääntymisen tai paperitukoksen.
Paperin määrän osoitin näyttää lokerossa olevan paperimäärän.
  Kuva : Paperin kapasiteetin osoitin
 1. Täysi
 2. Tyhjä

Paperin asettaminen lokeroon

Voit lisätä paperia lokeroon seuraavien ohjeiden mukaisesti.
huomautus:
Jos tulostat lokerosta, älä lisää paperia käsinsyöttölaitteeseen. Tämä voi aiheuttaa paperitukoksia.
 1. Irrota paperilokero tulostimesta.
 2. Käytä jatkoalustaa (1) ja sovita lokeron koko lisättävän paperin kokoon (2).
  Kuva : Säädä jatkoalustaa
 3. Säädä pituus- ja leveysohjaimet paperikoon mukaan.
  Kuva : Säädä paperin leveys- ja pituusohjaimia
 4. Erottele paperipinon sivut toisistaan taivuttelemalla tai ilmastamalla pinoa reunoista ennen sen lisäämistä laitteeseen.
  Kuva : Taivuttele tai ilmasta paperi
 5. Lisää paperi lokeroon.
  Kuva : Lisää paperi
 6. Purista paperin leveysohjainta ja siirrä se kohtaan, jossa se koskettaa paperipinoa kevyesti sivusta.
  Kuva : Paperinohjaimien säätäminen
  huomautus:
  • Älä työnnä paperin sivuohjaimia niin pitkälle, että materiaali poimuuntuu.
  • Älä käytä paperia, jonka etureuna on käpristynyt, koska se saattaa aiheuttaa paperitukoksen tai paperi saattaa rypistyä.
  • Jos paperin leveysohjainta ei säädetä, tulostimeen saattaa muodostua paperitukoksia.
  Kuva : Paperinohjainten oikea asento
 7. Asenna lokero uudelleen.
  Kuva : Kiinnitä lokero paikalleen
 8. Avaa valmiin tulosteen tuki.
  Kuva : Avaa valmiin tulosteen tuki

Paperin lisääminen käsinsyöttölaitteeseen

Paperilokeroon voi asettaa erikoiskokoisia tai -tyyppisiä tulostusmateriaaleja, kuten postikortteja, muistiinpanokortteja ja kirjekuoria.
Vinkkejä lokeron käsinsyöttöön:
 • Lisää lokeroon vain yhden tyyppistä, kokoista ja painoista tulostusmateriaalia kerrallaan.
 • Jos ohjelmistosovelluksen paperilähteen asetuksena on Käsinsyöttölaite, Tulosta näyttö-, Demosivu- tai WPS-painiketta täytyy painaa aina sivun tulostamiseksi. Lataa kerrallaan vain yhden tyyppistä, kokoista ja painoista tulostusmateriaalia manuaaliseen lokeroon.
 • Estä paperitukosten syntymistä välttämällä paperin lisäämistä tulostuksen aikana, kun manuaalisessa syötössä on yhä paperia.
 • Lisää tulostusmateriaali lokeron keskikohtaan tulostuspuoli ylöspäin ja yläreuna kohti käsinsyöttölaitetta.
 • Lisää vain määritysten mukaista paperia, niin varmistat tulostuslaadun ja estät paperitukokset.
 • Suorista kaikki postikorttien, kirjekuorten ja tarrojen rypyt ennen niiden asettamista manuaaliseen syöttöön.
 • Erikoispaperille tulostettaessa täytyy noudattaa paperin lisäämisohjeita.
 • Jos paperit limittyvät tulostettaessa käsinsyöttölaitteella, avaa lokero 1 ja poista paperit. Kokeile sitten tulostamista uudelleen.
 • Kun paperin syöttö ei toimi kunnolla tulostettaessa, työnnä paperi sisään käsin, kunnes syöttö alkaa toimia automaattisesti.
 • Kun tulostin on virransäästötilassa, se ei syötä paperia käsinsyöttölaitteesta. Ennen kuin käytät manuaalista syöttöä, herätä tulostin käyntiin virtapainiketta painamalla.
Noudata käsinsyöttölaitteen paperin lisäämisohjeita.
 1. Avaa käsinsyöttölaitteen kansi.
  Kuva : Kannen avaaminen
 2. Säädä käsinsyöttölaitteen paperinohjaimet käytettyä tulostusmateriaalia leveämpään asentoon.
  Kuva : Levitä käsinsyöttölaitteen paperinohjaimia
 3. Säädä käsinsyöttölaitteen paperinohjaimet tulostusmateriaalin leveyden mukaisesti niin, ettei materiaali taivu.
  Kuva : Säädä käsinsyöttölaitteen paperinohjaimia
 4. Avaa valmiin tulosteen tuki.
  Kuva : Avaa valmiin tulosteen tuki

Tulostaminen erikoismateriaalille

Tulostimen ja ohjaimen paperiasetusten tulee vastata toisiaan. Tämä estää paperin kohdistusvirheet.
Muuta tulostimen paperiasetusta valitsemalla Samsung Easy Printer ManagerissaVaihda lisäasetustilaan > Laiteasetukset.
Määritä sitten paperityyppi valitsemalla Tulostusmääritykset-ikkunassa > Paperi-välilehti > Paperityyppi.
Jos esimerkiksi haluat tulostaa tarroja, valitse kohdasta Paperityyppi vaihtoehto Tarrat.
huomautus:
 • Syötä erikoismateriaali yksi arkki kerrallaan.
 • Jos erikoismateriaali tulostuu käpristyneenä, rypistyneenä tai taittuneena tai siinä näkyy paksuja mustia viivoja, avaa takakansi ja yritä tulostaa uudelleen. Pidä takakansi auki tulostuksen aikana.
Katso lokerossa käytettävät erikoismateriaalityypit oheisesta taulukosta.
Tyypit
Lokero
Manuaalinen syöttö
Tavallinen
K
K
Paksu
K
K
Paksumpi
K
Ohut
K
K
Bond
K
K
Väri
K
Korttipaperi
K
K
Tarrat
K
Kalvo
K
Kirjekuori
K
Paksu kirjekuori
K
Esipainettu
K
Puuvilla
K
Kierrätetty
K
K
Arkistopaperi
K
K
(K: tuettu, tyhjä: ei tuettu)

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...