hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung Xpress SL-M2070-M2079 Laser MFP - paperin lisääminen

Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten paperilokeroon lisätään paperia.
  Kuva : Paperilokeron osat
 1. Paperin leveysohjain
 2. Lokero
huomautus:
 • Jos et säädä ohjainta, tulostimessa saattaa ilmetä paperin kohdistusongelmia, tulosteet saattavat vääristyä tai tulostimeen voi muodostua paperitukoksia.
 • Tämän käyttöoppaan kuvat saattavat poiketa tulostimestasi sen lisävarusteiden tai mallin mukaan. Tarkista tulostimesi tyyppi.

Paperin asettaminen lokeroon

Lisää paperia lokeroon seuraavasti.
 1. Avaa lokero (1). Säädä lokeron koko laitteeseen asettamasi materiaalin mukaan (2).
  Kuva : Paperilokeron avaaminen
 2. Erottele paperipinon sivut toisistaan taivuttelemalla tai ilmastamalla pinoa reunoista ennen lisäämistä laitteeseen.
  Kuva : Taivuttele tai ilmasta paperi
 3. Aseta paperi haluamasi tulostuspuoli ylöspäin.
  Kuva : Lisää paperi
  huomautus:
  • Älä työnnä paperin sivuohjaimia niin pitkälle, että materiaali poimuuntuu.
  • Älä käytä paperia, jonka etureuna on käpristynyt, koska se saattaa aiheuttaa paperitukoksen tai paperi voi rypistyä.
  • Jos et säädä paperin leveysohjainta, tulostimeen saattaa muodostua paperitukoksia.
  Kuva : Paperin leveysohjainten oikea sijoittelu
 4. Kiristä paperin leveysohjainta ja liu'uta sitä paperipinon reunaa vasten niin, että pino ei taivu.
  Kuva : Säädä paperin leveysohjain kohdalleen
 5. Määritä lokeron paperityyppi ja -koko.

Manuaalinen syöttö lokeroon

Paperilokeroon voi asettaa erikoiskokoisia tai -tyyppisiä tulostusmateriaaleja, kuten postikortteja, muistiinpanokortteja ja kirjekuoria.
Vinkkejä lokeron käsinsyöttöön:
 • Jos valitset tulostinohjaimessa Paperi > Lähde > Käsinsyöttö, sinun tarvitsee painaa OK-painiketta aina, kun tulostat sivun.
 • Estä paperitukosten syntymistä välttämällä paperin lisäämistä tulostuksen aikana, kun lokerossa on yhä paperia.
 • Aseta tulostusmateriaali etupuoli ylöspäin lokeron keskikohtaan niin, että yläreuna menee lokeroon ensin.
 • Voit varmistaa tulostuslaadun ja estää paperitukoksia käyttämällä vain hyväksyttyjä paperityyppejä.
 • Suorista kaikki postikorttien, kirjekuorten ja tarrojen rypyt ennen niiden asettamista lokeroon.
 • Kun käytät erikoismateriaaleja, noudata lisäysohjeita. (katso seuraavaa osaa: Tulostaminen erikoismateriaalille)
 • Lisää lokeroon vain yhden tyyppistä, kokoista ja painoista tulostusmateriaalia kerrallaan.

Tulostaminen erikoismateriaalille

Muuta tulostimen paperiasetusta määrittämällä paperityyppi kohdasta Tulostusmääritykset-ikkuna > Paperi-välilehti > Paperityyppi.
Jos esimerkiksi haluat tulostaa tarroja, valitse kohdasta Paperityyppi vaihtoehto Tarra.
huomautus:
Kun käytät erikoismateriaalia, syötä yksi arkki kerrallaan.
Katso lokeron erikoismateriaalitiedot taulukosta.
Tyypit
Lokeroa
Tavallinen
K
Paksu
K
Ohut
K
Bond
K
Väri
K
Korttipaperi
K
Tarrat
K
Kirjekuori
K
Esipainettu
K
Puuvilla
K
Kierrätetty
K
Arkistopaperi
K
a. Paperityypit kuhunkin käytössä olevaan käsinsyöttölokeroon.
(K: Tuettu, tyhjä: ei tuettu)

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...