hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung Xpress SL-C48x Color Laser MFP - paperin asettaminen lokeroon

Tässä asiakirjassa selitetään, miten lokeroon lisätään paperia.

Lokeroiden yleiskatsaus

Voit vaihtaa kokoa säätämällä paperinohjaimia.
  Kuva : Paperilokero
 1. Paperikansi
 2. Ohjaimen lukitus
 3. Paperin pituusohjain
 4. Paperin leveysohjain
  varoitus:
Ohjaimen säätämättä jättäminen voi aiheuttaa paperin kohdistuksen, kuvan vääntymisen tai paperitukoksen.

Paperin asettaminen lokeroon

huomautus:
Tämän käyttöoppaan kuvat saattavat poiketa tulostimestasi sen asetusten tai mallin mukaan. Tarkista tulostimen tyyppi.
 1. Vedä paperilokero ulos.
  Kuva : Paperilokero, poista
 2. Avaa paperin kansi.
  Kuva : Paperikansi, avaa
 3. Säädä paperikoko puristamalla paperin leveysohjainta ja paperin pituusvipua ja asettamalla ne oikean paperikoon kohtaan, joka on merkitty lokeron alaosaan.
  Kuva : Paperinohjaimet, säädä
 4. Erottele paperit ennen niiden asettamista taivuttelemalla paperipinoa tai ilmastamalla sen reuna.
  Kuva : Taivuttele tai ilmasta paperia
 5. Aseta paperi tulostuspuoli ylöspäin.
  Kuva : Paperi, aseta
  Jos paperi on pienempää kuin A4, paina ja irrota salpauksestaan lokeron ohjainlukko ja työnnä lokero sisään käsin. Säädä sitten paperin pituusohjain ja leveysohjain kohdalleen.
  Kuva : Pieni paperikoko, avaa
  Kuva : Pieni paperikoko, säädä ohjaimet
  Jos paperi on pitempää kuin Legal-koko, paina ja irrota salpauksestaan lokeron ohjainlukko ja vedä lokero ulos käsin. Säädä sitten paperin pituusohjain ja leveysohjain kohdalleen.
  Kuva : Pitkä paperikoko, avaa
  Kuva : Pitkä paperikoko, säädä ohjaimet
  huomautus:
  • Älä työnnä paperin leveysohjainta niin tiukalle, että paperi taittuu.
  • Älä käytä paperia, jonka etureuna on käpristynyt, koska se saattaa aiheuttaa paperitukoksen tai paperi voi rypistyä.
   Kuva : Ei rypistynyt tai käpristynyt
  • Jos paperin leveysohjainta ei säädetä, tulostimeen saattaa muodostua paperitukoksia.
   Kuva : Ohjaimen oikea säätö
 6. Kiristä paperin leveysohjainta ja liu'uta sitä paperipinon reunaa vasten niin, että pino ei mene urille.
  Kuva : Säädä pituus- ja leveysohjaimet
 7. Sulje paperin kansi.
  Kuva : Paperikansi, sulje
 8. Työnnä paperilokero sisään.
  Kuva : Paperilokero, aseta
 9. Kun tulostat asiakirjaa, määritä lokerolle paperityyppi ja -koko, katso Paperikoon ja tyypin määrittäminen.
Lokero on asetettu valmiiksi Letter- tai A4-kokoon maasta/alueesta riippuen. Vaihda kooksi A4 tai Letter säätämällä vipua ja paperin leveysohjainta seuraavasti.
 1. Vedä lokero ulos tulostimesta. Avaa paperin kansi ja poista lokerosta tarvittaessa paperi.
 2. Jos haluat vaihtaa paperin kokoasetukseksi Letter, tartu lokeron takaosassa olevaan vipuun ja kierrä sitä myötäpäivään. Vipu on näkyvissä, kun paperin pituusohjainta liikutetaan Legal-kokoisen paperin (LGL) kohtaan.
  Kuva : Paperilokeron vipu
 3. Purista paperin leveysohjainta ja liu'uta se vivun kulmaan.
  Kuva : Leveysohjain, säädä

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...