hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung SF-760, SF-761, SF-765 Laser MFP - paperin lisääminen

Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten paperilokeroon lisätään paperia.
  Kuva : Paperilokeron osat
 1. Paperin leveysohjain
 2. Lokero
huomautus:
Jos et säädä ohjainta, tulostimessa saattaa ilmetä paperin kohdistusongelmia, tulosteet saattavat vääristyä tai tulostimeen voi muodostua paperitukoksia.

Paperin asettaminen lokeroon

Lisää paperia lokeroon seuraavasti.
 1. Avaa lokero. Säädä lokeron koko laitteeseen asettamasi materiaalin mukaan.
  Kuva : Paperilokeron avaaminen
 2. Erottele paperipinon sivut toisistaan taivuttelemalla tai ilmastamalla pinoa reunoista ennen lisäämistä laitteeseen.
  Kuva : Taivuttele tai ilmasta paperi
 3. Aseta paperi haluamasi tulostuspuoli ylöspäin (1). Avaa tulostelokero (2).
  Kuva : Lisää paperi
  huomautus:
  • Älä työnnä paperin sivuohjaimia niin pitkälle, että materiaali poimuuntuu.
  • Älä käytä paperia, jonka etureuna on käpristynyt, koska se saattaa aiheuttaa paperitukoksen tai paperi voi rypistyä.
  • Jos et säädä paperin leveysohjainta, tulostimeen saattaa muodostua paperitukoksia.
  Kuva : Paperin leveysohjainten oikea sijoittelu
 4. Kiristä paperin leveysohjainta ja liu'uta sitä paperipinon reunaa vasten niin, että pino ei taivu.
  Kuva : Säädä paperin leveysohjain kohdalleen
 5. Määritä lokeron paperityyppi ja -koko.
huomautus:
Tulostinohjaimesta tehdyt asetukset ohittavat ohjauspaneelista tehdyt.
 1. Jos haluat tulostaa sovelluksesta, avaa sovellus ja Tulosta-valikko.
 2. Avaa Tulostusasetukset.
 3. Valitse Tulostusmääritykset-kohdassa Paperi-välilehti ja valitse asianmukainen paperityyppi.
  Jos esimerkiksi haluat käyttää tarroja, valitse paperityypiksi Tarra.
 4. Valitse paperilähteeksi Käsinsyöttö ja valitse OK.
 5. Aloita työn tulostaminen sovelluksesta.

Manuaalinen syöttö lokeroon

Paperilokeroon voi asettaa erikoiskokoisia tai -tyyppisiä tulostusmateriaaleja, kuten postikortteja, muistiinpanokortteja ja kirjekuoria.
Vinkkejä lokeron käsinsyöttöön:
 • Jos valitset tulostinohjaimessa Paperi > Lähde > Käsinsyöttö, sinun tarvitsee painaa OK-painiketta aina, kun tulostat sivun.
 • Estä paperitukosten syntymistä välttämällä paperin lisäämistä tulostuksen aikana, kun manuaalisessa syötössä on yhä paperia.
 • Aseta tulostusmateriaali etupuoli ylöspäin lokeron keskikohtaan niin, että yläreuna menee käsinsyöttölokeroon ensin.
 • Lisää vain saatavilla olevaa paperia, niin varmistat tulostuslaadun ja estät paperitukokset.
 • Suorista kaikki postikorttien, kirjekuorten ja tarrojen rypyt ennen niiden asettamista manuaaliseen syöttöön.
 • Kun käytät erikoismateriaaleja, noudata lisäysohjeita.
 • Jos paperit limittyvät, kun tulostamiseen käytetään käsinsyöttölokeroa, avaa lokero ja poista paperit. Kokeile tulostaa uudelleen.
 • Lisää lokeroon vain yhden tyyppistä, kokoista ja painoista tulostusmateriaalia kerrallaan.

Tulostaminen erikoismateriaalille

Materiaalityypit näkyvät Tulostusmäärityksissä. Saat parhaan tulostuslaadun valitsemalla asianmukainen materiaalityyppi seuraavasti: Tulostusmääritykset-ikkuna > Paperi-välilehti > Paperityyppi.
Jos esimerkiksi haluat tulostaa tarroja, valitse kohdasta Paperityyppi vaihtoehto Tarra.
huomautus:
Kun käytät erikoismateriaalia, syötä yksi arkki kerrallaan.
Katso lokeron erikoismateriaalitiedot taulukosta.
Tyypit
Lokeroa
Tavallinen
K
Paksu
K
Ohut
K
Bond
K
Väri
K
Korttipaperi
K
Tarrat
K
Kirjekuori
K
Esipainettu
K
Puuvilla
K
Kierrätetty
K
Arkistopaperi
K
a. Paperityypit kuhunkin käytössä olevaan käsinsyöttölokeroon.
(K: Tuettu, tyhjä: ei tuettu)

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...