hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung Xpress SL-M202x -lasertulostin - paperin asettaminen lokeroon

Tässä asiakirjassa selitetään, miten lokeroon lisätään paperia.

Lokeroiden yleiskatsaus

Voit vaihtaa kokoa säätämällä paperinohjaimia.
  Kuva : Paperilokero
 1. Paperin leveysohjain
 2. Lokero
  varoitus:
Ohjaimen säätämättä jättäminen voi aiheuttaa paperin kohdistuksen, kuvan vääntymisen tai paperitukoksen.

Paperin asettaminen lokeroon

 1. Avaa lokero.
  Kuva : Lokero, auki
 2. Erottele paperit ennen niiden asettamista taivuttelemalla paperipinoa tai ilmastamalla sen reuna.
  Kuva : Taivuttele tai ilmasta paperia
 3. Säädä lokeron koko lisättävän paperikoon mukaan. Aseta paperi sen jälkeen tulostettava puoli ylöspäin ja avaa tulostelokero.
  Kuva : Lokeron koko, säädä
 4. Kiristä paperin leveysohjainta ja liu'uta sitä paperipinon reunaa vasten niin, että pino ei taivu.
  Kuva : Leveysohjain, säädä
  huomautus:
  • Älä työnnä paperin leveysohjainta niin tiukalle, että paperi taittuu.
  • Jos paperin leveysohjainta ei säädetä, tulostimeen saattaa muodostua paperitukoksia.
   Kuva : Ohjaimen oikea säätö
  • Älä käytä paperia, jonka etureuna on käpristynyt, koska se saattaa aiheuttaa paperitukoksen tai paperi voi rypistyä.
   Kuva : Ei rypistynyt tai käpristynyt
 5. Kun tulostat asiakirjaa, määritä lokeron paperityyppi ja -koko.

Manuaalinen syöttö lokeroon

Manuaaliseen syöttöön voi asettaa erikoiskokoisia tai -tyyppisiä tulostusmateriaaleja, kuten postikortteja.
Kuva : Käsinsyöttö

Vinkkejä manuaalisen syötön käyttöön

 • Lisää manuaaliseen syöttöön vain yhden tyyppistä, kokoista ja painoista tulostuspaperia kerrallaan.
 • Jos käyttäjät valitsevat ohjelmistosovelluksessa paperilähteeksi Paper (Paperi) > Source (Lähde) > Manual Feeder (Käsinsyöttö), heidän tarvitsee painaa (Print screen (Tulosta-näyttö))- tai (WPS) -painiketta aina tulostaessaan sivun ja lisätä käsinsyöttölokeroon kerralla vain yhtä paperityyppiä, -kokoa ja -painoa.
 • Estä paperitukosten syntymistä välttämällä paperin lisäämistä tulostuksen aikana, kun manuaalisessa syötössä on yhä paperia.
 • Tulostuspaperi on asetettava niin, että etupuoli on ylöspäin ja yläreuna menee käsinsyöttölokeroon ensin. Paperin on oltava lokeron keskikohdassa.
 • Lisää vain saatavilla olevaa paperia, niin varmistat tulostuslaadun ja estät paperitukokset.
 • Suorista kaikki postikorttien, kirjekuorten ja tarrojen rypyt ennen niiden asettamista manuaaliseen syöttöön.
 • Tulostettaessa erikoispapereille käyttäjien on noudatettava paperin lisäysohjeita.
 • Kun tulostin on virransäästötilassa, tulostin ei syötä paperia manuaalisesta syöttölaitteesta. Ennen kuin käytät manuaalista syöttöä, herätä tulostin käyntiin virtapainiketta painamalla.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...