hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung Xpress -värilasermonitoimilaitteet SL-C460, SL-C462, SL-C463 ja SL-467 - Paperin lisääminen

Tässä asiakirjassa on ohjeet paperin lisäämiseen lokeroon.
  Kuva : Paperilokeron osat
 1. Paperilokeron kansi
 2. Ohjaimen lukko
 3. Paperin pituusohjain
 4. Paperin leveysohjain
huomautus:
Ohjaimen säätämättä jättäminen voi haitata paperin kohdistusta ja johtaa kuvan vääristymiseen tai paperitukoksiin.

Paperin asettaminen lokeroon

Lisää paperia lokeroon seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 1. Poista paperilokero.
  Kuva : Poista paperilokero
 2. Avaa paperilokeron kansi.
  Kuva : Avaa paperilokeron kansi
 3. Paina lokeron ohjaimen lukkoa, vapauta se (1) ja vedä sitten lokero ulos (2). Säädä paperin pituusohjain ja leveysohjain kohdalleen (3).
  Kuva : Paperinohjaimien säätäminen
 4. Erottele paperit ennen niiden asettamista taivuttelemalla paperipinoa tai ilmastamalla sen reuna.
  Kuva : Taivuttele tai ilmasta paperi
 5. Aseta paperi tulostuspuoli ylöspäin.
  Kuva : Aseta lokeroon paperia
  • Kirjekokoa pienempi paperi: Paina lokeron ohjaimen lukkoa, vapauta se (1) ja työnnä sitten lokero sisään (2).
   Kuva : Säädä lokero pienemmän paperikoon mukaiseksi
   Säädä paperin pituusohjain ja leveysohjain kohdalleen.
   Kuva : Paperinohjaimien säätäminen
  • Legal-kokoa pidempi paperi: Paina lokeron ohjaimen lukkoa, vapauta se (1) ja vedä sitten lokero ulos (2). Säädä paperin pituusohjain ja leveysohjain kohdalleen.
   Kuva : Säädä lokero pidemmän paperikoon mukaiseksi
  huomautus:
  • Älä työnnä paperin leveysohjaimia niin pitkälle, että materiaali poimuuntuu.
  • Älä käytä paperia, jonka etureuna on käpristynyt, koska se saattaa aiheuttaa paperitukoksen tai paperi saattaa rypistyä.
  • Jos paperin leveysohjaimia ei säädetä, tulostimeen saattaa muodostua paperitukoksia.
  Kuva : Paperin leveysohjaimien oikea asento
 6. Kiristä paperin leveysohjainta ja liu'uta sitä paperipinon reunaa vasten niin, että pino ei taivu.
  Kuva : Säädä paperin leveysohjaimet kohdalleen
 7. Sulje paperilokeron kansi.
  Kuva : Sulje paperilokeron kansi
 8. Työnnä paperilokero sisään.
  Kuva : Työnnä paperilokero sisään
 9. Määritä lokeron paperityyppi ja -koko.

Tulostaminen erikoismateriaalille

Tulostimen ja ohjaimen paperiasetusten on vastattava toisiaan, jotta tulostus onnistuu ilman paperiristiriitaa.
Muuta tulostimen paperiasetusta valitsemalla Samsung Easy Printer ManagerissaVaihda lisäasetustilaan > Laiteasetukset.
Jos tulostin tukee näyttöä, voit määrittää asetuksen käyttämällä ohjauspaneelin Valikko-painiketta. Määritä paperityyppi valitsemalla Tulostusmääritykset-ikkunassa > Paperi-välilehti > Paperityyppi.
huomautus:
Kun käytät erikoismateriaalia, syötä yksi arkki kerrallaan.
Lokerossa käytettävät erikoismateriaalit on lueteltu seuraavassa taulukossa.
Tyypit
Lokeroa
Tavallinen
K
Paksu
K
Ohut
K
Bond
K
Väri
K
Korttipaperi
K
Tarrat
K
Esipainettu
K
Puuvilla
K
Kierrätetty
K
Arkistopaperi
K
Kiiltävä valokuva
K
Matta valokuva
K
a. Paperityypit kuhunkin käytössä olevaan käsinsyöttölaitteeseen.
(K: Tuettu, tyhjä: Ei tuettu)

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...