hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung-lasertulostimet - Paperin lisääminen lokeroon

Tässä asiakirjassa on ohjeet paperin lisäämiseksi lokeroon.

Standardilokero ja valinnainen kaksinkertainen kasettisyöttölaite

Lisää useimmissa tulostustöissä käytettävä paperi tavalliseen lokeroon. Standardilokeroon mahtuu enintään 1040 arkkia tavallista paperia.
Laitteeseen voi ostaa valinnaisen kaksinkertaisen kasettisyöttölaitteen, joka liitetään tavallisen lokeron alle 1040 ylimääräisen arkin lataamista varten.
huomautus:
 • Standardilokerossa on kaksi alalokeroa. (Lokero 1, lokero 2)
 • Valinnaisessa kaksinkertaisessa kasettisyöttölaitteessa on kaksi lokeroa. (Lokero 3, lokero 4)
 • Lokerot 1, 2, 3 ja 4 täytetään samalla tavalla.
  varoitus:
Valokuvapaperin tai päällystetyn paperin käyttö saattaa aiheuttaa ongelmia, jopa korjausta edellyttäviä vikoja. Takuu tai huoltosopimukset eivät kata korjausta tällaisessa tapauksessa.
 1. Purista kahvan lukitusvipua ja vedä ulos lokero.
  Kuva : Lokeron vetäminen ulos
 2. Purista paperin pituusohjainta ja vedä se lokeron päähän.
   Kuva : Paperin pituusohjaimen puristaminen
  1. Paperin pituusohjain
 3. Purista paperin leveysohjainta ja vedä se lokeron päähän.
   Kuva : Paperin leveysohjaimen puristaminen
  1. Paperin leveysohjain
 4. Erottele paperit ennen niiden asettamista taivuttelemalla paperipinoa ja ilmastamalla sen reuna.
  Kuva : Taivuttele ja ilmasta paperia
 5. Aseta paperi lokeroon tulostuspuoli ylöspäin.
  Kuva : Lisää paperia
 6. Säädä paperin pituusohjain haluamasi paperipituuden mukaiseksi.
  Kuva : Paperin pituusohjaimen säätäminen
 7. Kun asetat paperia lokeroon, supista paperin leveysohjainta ja siirrä sitä paperipinon kohti, kunnes se koskettaa kevyesti paperipinoa sivusta. Älä paina ohjainta liian tiukkaan paperin reunoja vasten: ohjain voi taivuttaa paperia.
  Kuva : Paperin leveysohjaimen säätäminen
  huomautus:
  • Älä työnnä paperinohjainta niin tiukalle, että paperi taittuu.
  • Jos paperin leveysohjainta ei säädetä, tulostimeen saattaa muodostua paperitukoksia.
   Kuva : Paperinohjain
  Älä ylitäytä lokeroa: se voi aiheuttaa paperitukoksia. Varmista, että paperin yläreuna on lokeron sisäpuolisen paperin enimmäismäärän osoittimen alapuolella.
   Kuva : Paperin enimmäiskapasiteetti
  1. Paperin määrän osoitin
 8. Korjaa paperin pituusohjain käyttämällä salpakytkintä. Vapauta salpakytkin, kun haluat lisätä toisen kokoista paperia.
   Kuva : Paperin pituusohjaimen lukitseminen
  1. Salpakytkin
 9. Aseta lokero takaisin tulostimen sisään.
Kun tulostat asiakirjaa, määritä lokeron paperityyppi ja -koko. Kohdassa Lokeroasetukset on lisätietoja paperin tyypin ja koon määrittämisestä ohjauspaneelissa.
Tavallinen lokero ja valinnainen kaksinkertainen kasettisyöttölaite tunnistavat automaattisesti erikokoiset paperit.
Kun Lokeroasetukset-valikon asetuksen Lokeron vahvistusviesti arvo on Käytössä, vahvistusikkuna tulee näkyviin automaattisesti.
Tarkista, tunnistuivatko lokerossa olevan paperin koko ja tyyppi vai eivät. Jos haluat itse määrittää paperin koon ja tyypin tai jos tulostin ei tunnista niitä, voit säätää koon ja tyypin suoraan vahvistusikkunassa.
huomautus:
 • Jos paperinsyötössä ilmenee ongelmia, tarkista, täyttääkö paperi vaatimukset. Yritä sitten ladata paperia monikäyttölokeroon arkki kerrallaan.
 • Tulostinohjaimesta tehdyt asetukset ohittavat ohjauspaneelista tehdyt. Sovelluksesta tulostaminen:
  1. Avaa sovellus ja siirry tulostusvalikkoon.
  2. Avaa Tulostusasetukset.
  3. Paina Paperi-välilehteä Tulostuksen asetuksissa ja valitse sopiva paperin tyyppi, koko ja lähde.
  4. Valitse OK.
  5. Aloita työn tulostaminen sovelluksesta.

Monikäyttölokero

Monikäyttölokeroon voi asettaa erikoiskokoisia tai -tyyppisiä tulostusmateriaaleja, kuten postikortteja, muistiinpanokortteja ja kirjekuoria. Se soveltuu hyvin yhden sivun tulostamiseen värilliselle paperille.

Vinkkejä monikäyttölokeron käyttämisestä

 • Lisää monikäyttölokeroon kerrallaan vain yhden tyyppistä, kokoista ja painoista tulostuspaperia.
 • Estä paperitukosten syntymistä välttämällä paperin lisäämistä tulostuksen aikana, kun monikäyttölokerossa on yhä paperia. Tämä koskee myös muita tulostuspaperityyppejä.
 • Tulostusmateriaali tulee lisätä lokeron keskelle tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna kohti monikäyttölokeroa.
 • Muista lisätä lokeroon ainoastaan määritysten mukaista tulostuspaperia. Näin vältät paperitukokset ja tulostuksen laatuongelmat.
 • Suorista kaikki postikorttien, kirjekuorten ja tarrojen rypyt ennen niiden asettamista monikäyttölokeroon.
 1. Avaa monikäyttölokero ja vedä tarvittaessa esiin jatke.
  Kuva : Monikäyttölokero, avoin
 2. Erottele paperipinon sivut toisistaan taivuttelemalla tai ilmastamalla pinoa reunoista ennen alkuperäiskappaleiden lisäämistä laitteeseen.
  Kuva : Taivuttele tai ilmasta paperia
 3. Aseta paperi lokeroon tulostuspuoli alaspäin.
  Kuva : Paperin lisääminen tulostuspuoli alaspäin
 4. Purista monikäyttölokeron paperinleveysohjaimia ja säädä ne paperin leveyden mukaan. Älä käytä liikaa voimaa, koska muutoin paperi taipuu ja aiheuttaa paperitukoksen tai vääristymiä.
  Kuva : Paperin leveysohjainten puristaminen
 5. Kun tulostat asiakirjaa, määritä monikäyttölokerolle paperin tyyppi ja koko. Katso lisätietoja kohdasta Materiaalikoon automaattinen tunnistus.
  Kohdassa Lokeroasetukset on lisätietoja paperin tyypin ja koon määrittämisestä ohjauspaneelissa.
  huomautus:
  Tulostinohjaimesta tehdyt asetukset ohittavat ohjauspaneelista tehdyt. Sovelluksesta tulostaminen:
  1. Avaa sovellus ja siirry tulostusvalikkoon.
  2. Avaa Tulostusasetukset.
  3. Paina Paperi-välilehteä Tulostuksen asetuksissa ja valitse sopiva paperin tyyppi, koko ja lähde.
  4. Valitse OK.
  5. Aloita työn tulostaminen sovelluksesta.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...