hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung-lasermonitoimilaitteet SCX-5835 ja SCX-5935 - Paperin lisääminen

Tässä asiakirjassa on ohjeet paperin lisäämiseen lokeroon 1, valinnaiseen lokeroon ja monikäyttölokeroon.
Lisää useimmissa tulostustöissä käytettävä materiaali lokeroon 1. Lokeroon 1 mahtuu enintään 500 arkkia tavallista paperia. Laitteeseen voi hankkia valinnaisen lokeron. Kun kiinnität sen tavallisen lokeron alle, voit ladata laitteeseen 500 tavallista paperiarkkia lisää.
Lokeron 1 ja valinnaisen lokeron etuosassa sijaitseva paperitason ilmaisin näyttää lokerossa jäljellä olevan paperin määrän.
Kuva : Paperin tasoilmaisin
huomautus:
Valokuvapaperin tai päällystetyn paperin käyttö voi aiheuttaa korjausta edellyttäviä vikoja. Takuu tai huoltosopimukset eivät kata korjausta tällaisessa tapauksessa.

Paperin lisääminen lokeroon 1 tai valinnaiseen lokeroon

Lisää paperia lokeroon 1 tai valinnaiseen lokeroon seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 1. Vedä lokero ulos. Sovita lokeron koko laitteeseen lisäämäsi materiaalin kokoon. Katso ohjeet kohdasta Paperilokeron paperikoon vaihtaminen.
 2. Erottele paperipinon sivut toisistaan taivuttelemalla tai ilmastamalla pinoa reunoista ennen alkuperäiskappaleiden lisäämistä laitteeseen.
  Kuva : Taivuta tai ilmasta paperia reunasta
  huomautus:
  • Jos paperinsyötössä ilmenee ongelmia, lisää arkit monikäyttölokeroon yksitellen.
  • Voit lisätä lokeroon aiemmin tulostettua paperia. Aseta paperi tulostuspuoli ylöspäin ja käpristymätön reuna eteenpäin. Jos paperinsyötössä ilmenee ongelmia, käännä paperi ympäri. Huomaa, että tulostuslaatua ei voida taata.
 3. Lisää paperi lokeroon tulostuspuoli ylöspäin.
   Kuva : Lisää paperi
  1. Paperin rajamerkintä
  2. Paperin tasoilmaisin
 4. Määritä lokeron paperityyppi ja -koko.
  huomautus:
  • Jos paperinsyötössä ilmenee ongelmia, tarkista, täyttääkö paperi materiaalivaatimukset. Yritä sitten ladata paperia monikäyttölokeroon arkki kerrallaan.
  • Tulostinohjaimesta tehdyt asetukset ohittavat ohjauspaneelista tehdyt.
   1. Tulosta sovelluksesta avaamalla sovellus ja siirtymällä tulostusvalikkoon.
   2. Avaa Tulostusasetukset.
   3. Siirry Tulostuksen asetukset -valikon välilehdelle Paperi ja valitse sopiva paperityyppi.
    Jos esimerkiksi haluat tulostaa tarran, aseta paperityypiksi Tarra.
   4. Valitse käytettävä lokero ja paina sitten OK.
   5. Aloita työn tulostaminen sovelluksesta.

Paperin lisääminen monikäyttölokeroon

Monikäyttölokeroon voi asettaa erikoiskokoisia ja -tyyppisiä tulostusmateriaaleja, kuten kalvoja, postikortteja, muistiinpanokortteja ja kirjekuoria. Se soveltuu hyvin yhden sivun tulostamiseen kirjelomakkeelle tai värilliselle paperille.
Vinkkejä monikäyttölokeron käyttöön
 • Lisää lokeroon kerrallaan vain yhdenkokoista paperia.
 • Estä tukosten syntyminen välttämällä paperin lisäämistä tulostuksen aikana, kun monikäyttölokerossa on yhä paperia. Tämä koskee myös muita tulostusmateriaaleja.
 • Lisää materiaali tulostuspuoli ylöspäin ja yläreuna kohti monikäyttölokeroa. Aseta materiaali lokeron keskelle.
 • Lisää lokeroon ainoastaan määritysten mukaisia tulostusmateriaaleja. Näin vältät paperitukokset ja tulostuksen laatuongelmat.
 • Suorista kaikki postikorttien, kirjekuorten ja tarrojen rypyt ennen niiden asettamista monikäyttölokeroon.
Noudata käsinsyöttölaitteen paperin lisäämisohjeita.
 1. Tartu monikäyttölokeroa kahvasta ja avaa se vetämällä kahvaa alaspäin.
  Kuva : Avaa monikäyttölokero
 2. Jos tulostat paperia, erottele paperit ennen niiden asettamista taivuttelemalla paperipinoa tai ilmastamalla sen reuna.
  Kuva : Taivuta tai ilmasta paperia reunasta
 3. Lisää paperi.
  Kuva : Lisää paperi
 4. Purista monikäyttölokeron paperinohjaimia ja säädä ne paperin leveyden mukaan. Älä siirrä niitä väkisin, koska muuten paperi taipuu, mikä voi aiheuttaa paperitukoksen tai vääristymiä.
  Kuva : Leveysohjaimien säätäminen
  huomautus:
  • Jos käytät erikoismateriaalia, noudata sen lisäämisohjeita.
  • Jos paperit limittyvät monikäyttölokeroa käytettäessä, avaa lokero 1, poista limittyneet paperit ja yritä sitten tulostaa uudestaan.
  • Kun paperin syöttö ei toimi kunnolla tulostettaessa, työnnä paperi sisään käsin, kunnes syöttö alkaa toimia automaattisesti.
 5. Määritä monikäyttölokeron paperityyppi ja -koko.
  huomautus:
  • Tulostinohjaimesta tehdyt asetukset ohittavat ohjauspaneelista tehdyt.
   1. Tulosta sovelluksesta avaamalla sovellus ja siirtymällä tulostusvalikkoon.
   2. Avaa Tulostusasetukset.
   3. Siirry Tulostuksen asetukset -valikon välilehdelle Paperi ja valitse sopiva paperityyppi.
    Jos esimerkiksi haluat tulostaa tarran, aseta paperityypiksi Tarra.
   4. Valitse paperilähteeksi Käsinsyöttölaite ja paina sitten OK.
   5. Aloita työn tulostaminen sovelluksesta.
   6. Kun tulostustyö on valmistunut, sulje monikäyttölokero.
 6. Kun tulostustyö on valmistunut, taita monikäyttölokeron jatke sisään ja sulje monikäyttölokero.

Tulostaminen erikoismateriaalille

Seuraavassa taulukossa näkyy käytettävissä oleva erikoismateriaali kutakin lokeroa varten.
Tyypit
Lokero 1
Valinnainen lokero
Monikäyttölokero
Tavallinena
O
O
O
Paksua
O
O
O
Ohuta
O
O
O
Puuvilla
X
X
O
Väri
X
X
O
Esipainettua
O
O
O
Kierrätettya
O
O
O
Kirjekuori
X
X
O
Kalvo
X
X
O
Tarrat
X
X
O
Korttipaperi
X
X
O
Bond
X
X
O
Arkistopaperia
O
O
O
a A6-kokoista paperia ja arkistokortteja voi käyttää ainoastaan monikäyttölokerossa.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...