hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung-lasermonitoimilaitteet SCX-5330, SCX-5530 ja SCX-5535 - Paperin lisääminen lokeroon

Tässä asiakirjassa on ohjeet paperin lisäämiseen lokeroon 1, valinnaiseen lokeroon 2 ja monikäyttölokeroon.
Lisää useimmiten käytetty tulostusmateriaali lokeroon 1. Lokeroon 1 mahtuu enintään 250 arkkia tavallista paperia, joka painaa 75 g/m2. Laitteeseen voi hankkia valinnaisen lokeron (lokero 2). Se kiinnitetään tavallisen lokeron alle 250 ylimääräisen paperiarkin lataamista varten.
Lokeron 1 ja valinnaisen lokeron 2 etuosassa sijaitseva paperin tasoilmaisin näyttää lokerossa olevan paperin määrän. Kun lokero on tyhjä, ilmaisimen palkki on täysin alhaalla.
  Kuva : Paperin tasoilmaisin
 1. Täysi
 2. Tyhjä

Paperin lisääminen lokeroon 1 tai valinnaiseen lokeroon 2

Lisää paperia lokeroon 1 tai valinnaiseen lokeroon seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 1. Avaa paperilokero ja lisää paperi. Kun käytät esipainettua paperia, aseta logolla varustettu etureuna lokeron etuosaan tulostuspuoli alaspäin.
  Kuva : Lisää paperia lokeroon
 2. Määritä lokeron paperityyppi ja -koko.
  huomautus:
  • Jos paperinsyötössä ilmenee ongelmia, lisää arkit monikäyttölokeroon yksitellen.
  • Voit lisätä lokeroon aiemmin tulostettua paperia. Aseta paperi tulostuspuoli ylöspäin ja käpristymätön reuna eteenpäin. Jos paperinsyötössä ilmenee ongelmia, käännä paperi ympäri. Huomaa, että tulostuslaatua ei voida taata.

Paperin lisääminen monikäyttölokeroon

Monikäyttölokeroon voi asettaa erikoiskokoisia ja -tyyppisiä tulostusmateriaaleja, kuten kalvoja, postikortteja, muistiinpanokortteja ja kirjekuoria. Se soveltuu hyvin yhden sivun tulostamiseen kirjelomakkeelle tai värilliselle paperille.
Vinkkejä monikäyttölokeron käyttöön
 • Lisää lokeroon kerrallaan vain yhdenkokoista paperia.
 • Estä tukosten syntyminen välttämällä paperin lisäämistä tulostuksen aikana, kun monikäyttölokerossa on yhä paperia. Tämä koskee myös muita tulostusmateriaaleja.
 • Lisää materiaali tulostuspuoli ylöspäin ja yläreuna kohti monikäyttölokeroa. Aseta materiaali lokeron keskelle.
 • Lisää lokeroon ainoastaan määritysten mukaisia tulostusmateriaaleja. Näin vältät paperitukokset ja tulostuksen laatuongelmat.
 • Suorista kaikki postikorttien, kirjekuorten ja tarrojen rypyt ennen niiden asettamista monikäyttölokeroon.
 • Jos tulostat kalvolle, avaa laitteen takakansi. Jos näin ei tehdä, kalvot voivat revetä tullessaan ulos tulostimesta.
Noudata käsinsyöttölaitteen paperin lisäämisohjeita.
 1. Avaa monikäyttölokero ja taita lokeron jatke ulos.
  Kuva : Avaa monikäyttölokero
 2. Jos tulostat paperia, erottele paperit ennen niiden asettamista taivuttelemalla paperipinoa tai ilmastamalla sen reuna.
  Kuva : Taivuttele tai ilmasta paperi
  Pitele kalvoja reunoista ja vältä niiden tulostuspuolen koskettamista. Sormista irtoava rasva voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.
 3. Lisää arkki tulostusmateriaalia käsinsyöttölaitteen keskelle tulostuspuoli ylöspäin.
  Kuva : Aseta materiaali monikäyttölokeroon
  huomautus:
  • Kirjekuoret: Läpän puoli alaspäin ja postimerkkialue vasempaan yläkulmaan.
  • Kalvot: Tulostuspuoli ylöspäin ja liimanauha kohti tulostinta.
  • Tarrat: Tulostuspuoli ylöspäin ja lyhyt reuna kohti tulostinta.
  • Esipainettu paperi: Tulostuspuoli ylöspäin ja yläreuna kohti tulostinta.
  • Korttimateriaali: Tulostuspuoli ylöspäin ja lyhyt reuna kohti tulostinta.
  • Tulostettu paperi: Tulostettu puoli alaspäin ja käpristymätön reuna kohti tulostinta.
 4. Purista monikäyttölokeron paperinohjaimia ja säädä ne paperin leveyden mukaan. Älä siirrä niitä väkisin, koska muuten paperi taipuu, mikä voi aiheuttaa paperitukoksen tai vääristymiä.
  Kuva : Leveysohjaimien säätäminen
 5. Määritä monikäyttölokeron paperityyppi ja -koko.
  huomautus:
  • Tulostinohjaimesta tehdyt asetukset ohittavat ohjauspaneelista tehdyt.
  • Avaa takakansi aina, kun tulostat kalvolle. Jos näin ei tehdä, kalvot voivat revetä tullessaan ulos tulostimesta.
 6. Kun tulostustyö on valmistunut, taita monikäyttölokeron jatke sisään ja sulje monikäyttölokero.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...