hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung CLX-318x -värimonitoimilaitteet - Paperin lisääminen lokeroon

Tässä asiakirjassa on ohjeet paperin lisäämiseksi lokeroon.

Lokeron koon vaihtaminen tulostuspaperia varten

Jos laitteeseen lisätään pidempiä paperikokoja (esim. legal), lokeron paperinohjaimia täytyy säätää. Muuta lokeron kokoa siirtämällä paperin pituusohjainta.
  Kuva : Paperilokero
 1. Lokeron jatkovipu
 2. Paperilokeron kansi
 3. Paperin pituusohjain
 4. Paperin leveysohjain
 1. Vedä lokero ulos tulostimesta. Avaa paperin kansi ja poista lokerosta tarvittaessa paperi.
  Kuva : Paperilokeron irrottaminen
 2. Paina ja vapauta lokeron yläosassa sijaitseva ohjaimen lukko ja vedä lokero ulos.
  Kuva : Ohjaimen lukon vapauttaminen
 3. Lisää paperi tulostuspuoli ylöspäin.
  Kuva : Lisää paperia
 4. Siirrä paperin pituusohjainta kohtaan, jossa se koskettaa kevyesti paperipinon reunaa. Kiristä paperin leveysohjainta ja liu'uta sitä paperipinon reunaa vasten niin, että pino ei taivu.
  Kuva : Säädä pituus- ja leveysohjaimet
  Jos käytät kirjekokoa pienempää paperia, siirrä paperinohjaimet takaisin alkuperäisiin asentoihin ja säädä pituus- ja leveysohjainta.
  Kuva : Pienempi paperi
  Jos käytettävä paperi on lyhyempää kuin 222 mm, paina ohjaimen lukkoa ja vapauta se. Lyhennä lokeroa painamalla jatke takaisin sen sisään. Säädä paperin pituusohjain ja leveysohjain kohdalleen.
  Kuva : Ohjaimen lukon vapauttaminen
  huomautus:
  • Älä työnnä paperin leveysohjainta niin tiukalle, että paperi taittuu.
  • Älä käytä paperia, jossa on yli 6 mm:n käpristymiä.
  • Jos paperin leveysohjainta ei säädetä, tulostimeen saattaa muodostua paperitukoksia.
   Kuva : Ohjainten oikea asento
 5. Sulje paperilokeron kansi ja aseta lokero takaisin tulostimeen
  Kuva : Paperilokeron kannen sulkeminen
  Kun paperi on ladattu, määritä lokeron paperityyppi ja -koko.
  • Jos lokerossa ei ole riittävästi paperia, paperin pituusohjain voi siirtyä sisäänpäin. Lisää lokeroon riittävästi paperia.
  • Jos paperinsyötössä ilmenee ongelmia, lisää paperit lokeroon yksitellen.
  • Lokeroon voi lisätä aiemmin tulostettua paperia. Aseta paperi tulostuspuoli ylöspäin ja käpristymätön reuna eteenpäin. Jos laitteessa on paperinsyöttöongelmia, käännä paperi ympäri. Huomaa, että tulostuslaatua ei voida taata.
Lokero on asetettu valmiiksi Letter- tai A4-kokoon maasta/alueesta riippuen. Muuta koko A4:ään tai kirjekokoon säätämällä vipua ja paperin leveysohjainta asianmukaisesti.
 1. Vedä lokero ulos tulostimesta. Avaa paperin kansi ja poista lokerosta tarvittaessa paperi.
 2. Kun haluat vaihtaa paperin kokoasetukseksi kirjekoon, tartu lokeron takaosassa olevaan vipuun ja kierrä sitä myötäpäivään.
  Kuva : Kierrä myötäpäivään
 3. Purista paperin leveysohjainta ja liu'uta se vivun kulmaan.
  Kuva : Leveysohjaimen säätäminen
  huomautus:
  Vaihda kokoasetukseksi A4 siirtämällä ensin paperin leveysohjainta vasemmalle ja kiertämällä sitten vipua vastapäivään. Vivun kääntäminen väkisin voi vaurioittaa lokeroa.

Paperin asettaminen lokeroon

Lokerossa

 1. Vedä paperilokero ulos. Ja sovita lokeron koko laitteeseen lisäämäsi paperin kokoon.
 2. Erottele paperit ennen niiden asettamista taivuttelemalla paperipinoa tai ilmastamalla sen reuna.
  Kuva : Taivuttele tai ilmasta paperia
 3. Lisää paperi tulostuspuoli ylöspäin.
  Kuva : Lisää paperia
 4. Aseta lokero takaisin tulostimen sisään.
 5. Määritä lokeron paperityyppi ja -koko ennen asiakirjan tulostamista. Katso lisätietoja paperikoon ja -tyypin määrittämisestä kohdasta Paperikoon ja -tyypin määrittäminen.

Manuaalinen syöttö lokeroon

Jos lisäät lokeroon erikokoista materiaalia, kuten kirjekuoria, kalvoja, tarroja tai mukautetun kokoista paperia, säädä paperinohjaimet käsinsyöttöä varten. Käsinsyötön käyttäminen edellyttää paperin pituus- ja leveysohjaimien säätämistä.

Vinkkejä käsinsyötön käyttöön

 • Jos ohjelmiston asetukseksi Lähde on määritetty Käsinsyöttölaite, painiketta Väritulostus tai Mustavalkotulostus täytyy painaa ennen jokaisen sivun tulostamista. Lataa vain yhden tyyppistä, kokoista ja painoista paperia lokeroon kerrallaan.
 • Estä tukosten syntyminen välttämällä paperin lisäämistä tulostuksen aikana. Tämä koskee myös muita tulostuspaperityyppejä.
 • Tulostuspaperi tulee lisätä lokeron keskelle etupuoli alaspäin ja yläreuna kohti lokeroa.
 • Lisää lokeroon ainoastaan määritysten mukaista tulostuspaperia. Näin vältät paperitukokset ja tulostuksen laatuongelmat.
 • Suorista kaikki postikorttien, kirjekuorten ja tarrojen rypyt ennen niiden lisäämistä lokeroon.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...