hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung-lasermonitoimilaitteet SCX-470x ja SCX-472x - Paperin lisääminen lokeroon

Tässä asiakirjassa on ohjeet paperin lisäämiseen tulostimen paperilokeroihin.

Paperin asettaminen lokeroon

Älä lisää paperia käsinsyöttölaitteeseen, kun tulostat lokeron kautta. Tämä voi aiheuttaa paperitukoksia.
Voit lisätä paperia lokeroon seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 1. Poista paperilokero tulostimesta.
 2. Käytä lokeron jatkoalustan ohjainta (1) ja säädä lokeron koko käytettävän paperikoon mukaiseksi (2).
  Kuva : Säädä jatkoalustan ohjainta
 3. Säädä pituus- ja leveysohjaimet paperikoon mukaan.
  Kuva : Säädä paperin leveys- ja pituusohjaimia
 4. Erottele paperit toisistaan ennen niiden lisäämistä taivuttelemalla paperipinoa tai ilmastamalla sen reuna.
  Kuva : Ilmasta tai taivuttele paperia
 5. Lisää paperi lokeroon.
  Kuva : Lisää paperi
 6. Purista paperin leveysohjainta ja siirrä sitä paperipinoa kohti, kunnes se koskettaa kevyesti paperipinon sivua. Purista paperin leveysohjainta ja siirrä sitä paperipinoa kohti, kunnes se koskettaa kevyesti paperipinon sivua.
  Kuva : Paperinohjaimien säätäminen
  huomautus:
  • Älä työnnä paperin leveysohjainta niin pitkälle, että materiaali poimuuntuu.
  • Jos et säädä paperin leveysohjainta, tulostimeen saattaa muodostua paperitukoksia.
  Kuva : Paperinohjainten oikea asento
 7. Aseta lokero takaisin tulostimen sisään.
  Kuva : Kiinnitä lokero paikalleen
 8. Määritä lokeron paperityyppi ja -koko.

Paperin asettaminen käsinsyöttölaitteeseen

Käsinsyöttölaitteeseen voi asettaa erikoiskokoisia tai -tyyppisiä tulostusmateriaaleja, kuten postikortteja, muistiinpanokortteja ja kirjekuoria.
Vinkkejä manuaalisen syötön käyttöön
 • Lataa manuaaliseen syöttöön vain yhden tyyppistä, kokoista ja painoista tulostusmateriaalia kerrallaan.
 • Estä paperitukosten syntymistä välttämällä paperin lisäämistä tulostuksen aikana, kun käsinsyöttölaitteessa on yhä paperia.
 • Lisää tulostusmateriaali käsinsyöttölaitteeseen tulostuspuoli ylöspäin ja yläreuna eteenpäin. Aseta tulostusmateriaali syöttölaitteen keskelle.
 • Muista ladata lokeroon ainoastaan määritysten mukaisia tulostusmateriaaleja. Näin vältät paperitukokset ja tulostuksen laatuongelmat.
 • Suorista kaikki postikorttien, kirjekuorten ja tarrojen rypyt ennen niiden asettamista manuaaliseen syöttöön.
 • Jos sivut limittyvät käsinsyöttölaitetta käytettäessä, avaa lokero ja poista limittyneet paperit. Kokeile tulostamista uudelleen.
 • Kun paperin syöttö ei toimi kunnolla tulostettaessa, työnnä paperi sisään käsin, kunnes syöttö alkaa toimia automaattisesti.
 • Kun tulostin on virransäästötilassa, tulostin ei syötä paperia käsinsyöttölaitteesta. Ennen kuin käytät manuaalista syöttöä, herätä tulostin käyntiin virtapainiketta painamalla.
Hyödynnä ohjeita paperin asettamisesta käsinsyöttölaitteeseen.
 1. Avaa käsinsyöttölaitteen kansi.
  Kuva : Kannen avaaminen
 2. Vedä käsinsyöttölaitteen ohjaimet tulostusmateriaalia leveämpään asentoon.
  Kuva : Vedä syöttölaitteen ohjaimia
 3. Säädä käsinsyöttölaitteen paperinohjaimet tulostusmateriaalin leveyden mukaiseen asentoon taivuttamatta materiaalia.
  Kuva : Käsinsyöttölaitteen paperinohjaimien säätäminen

Tulostaminen erikoismateriaalille

Kun käytät erikoismateriaalia, syötä yksi arkki kerrallaan. Saat tulostukselle parhaan mahdollisen laadun, kun valitset oikean materiaalityypin valikkopolussa Tulostuksen asetukset -ikkuna > Paperi -välilehti > Paperityyppi.
Jos esimerkiksi haluat tulostaa tarroja, valitse kohdasta Paperityyppi vaihtoehto Tarrat.
Taulukossa luetellaan kaikissa lokeroissa käytettävät erikoismateriaalit.
Tyypit
Lokero
Manuaalinen syöttö
Tavallinen
K
K
Paksu
K
K
Paksumpi
K
Ohut
K
K
Bond
K
K
Väri
K
Korttipaperi
K
K
Tarrat
K
Kalvo
K
Kirjekuori
K
Paksu kirjekuori
K
Esipainettu
K
Puuvilla
K
Kierrätetty
K
K
Arkistopaperi
K
K
(K: mukana, tyhjä: Ei saatavilla)

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...