hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Tiedot
  Tietoa koskien uutta haavoittuvuutta.

   

  HP on tietoinen viimeaikaisista haavoittuvuuksista, joita kutsutaan “spekulatiivi toteutus sivu-kanava hyökkäyksille", ja jotka koskevat useita nykyaikaisia prosessoreja (Intel, AMD ja ARM) ja käyttöjärjestelmiä. HP antaa lisätietoa tällä tukisivulla heti, kun tietoa on saatavilla.

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung-lasermonitoimilaite SCX 4300 - Paperin lisääminen

Tässä asiakirjassa on ohjeet paperin lisäämiseen paperilokeroon ja käsinsyöttölaitteeseen.
Lataa useimmissa tulostustöissä käytettävä tulostusmateriaali paperilokeroon. Lokeroon mahtuu enintään 250 arkkia tavallista paperia, joka painaa 80 g/m2.
Paperin lisääminen paperilokeroon
Lisää paperia paperilokeroon seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 1. Vedä paperilokero auki ja poista se tulostimesta.
  Kuva : Paperilokeron poistaminen tulostimesta
 2. Erottele paperit toisistaan ennen niiden lisäämistä taivuttelemalla paperipinoa tai ilmastamalla sen reuna. Koputtele paperipinoa tasaista pintaa vasten sen tasoittamiseksi.
  Kuva : Taivuttele tai ilmasta paperi
 3. Aseta paperi tulostuspuoli alaspäin.
  Kuva : Tulostuspuoli alaspäin
    huomautus:
  • Kirjelomakkeet: Lisää kirjelomakkeet tulostettava puoli alaspäin. Logolla varustetun arkin yläreunan tulee olla paperilokeron etuosassa.
  • Tulostettu paperi: Aseta tulostettu puoli ylöspäin ja käpristymätön reuna eteenpäin. Jos paperin syötössä ilmenee ongelmia, käännä paperi ympäri. Huomaa, että tulostuslaatua ei voida taata.
    huomautus:
  Jos käytät erikokoisia papereita, säädä paperinohjaimet arkkien koon mukaan. Katso lisäohjeita kohdasta Paperilokeron koon muuttaminen.
 4. Huomioi paperilokeron sisäpuolella molemmissa reunoissa olevat rajamerkit. Paperin ylitäyttö voi aiheuttaa paperitukoksia.
  Kuva : Huomioi paperin rajamerkki
 5. Liu’uta paperilokero takaisin tulostimeen.
  Kuva : Paperilokeron asentaminen takaisin tulostimeen
    huomautus:
  • Kun paperia on lisätty, määritä paperin tyyppi ja koko tulostimesta. Tulostinohjaimesta tehdyt asetukset ohittavat ohjauspaneelista tehdyt.
  • Jos paperin syötössä ilmenee ongelmia, lisää paperia käsinsyöttölaitteeseen arkki kerrallaan.
Paperin lisääminen käsinsyöttölaitteeseen
Käytä käsinsyöttölaitetta kalvojen, tarrojen, kirjeiden tai postikorttien tulostamiseen. Laite on myös hyödyllinen tyypiltään tai kooltaan paperilokeron asetuksista poikkeavien arkkien nopeassa tulostuksessa.
Vinkkejä manuaalisen syötön käyttöön
 • Aseta tulostusmateriaali tulostettava puoli ylöspäin ja yläreuna kohti käsinsyöttölaitetta. Aseta materiaali lokeron keskelle.
 • Muista ladata lokeroon ainoastaan määritysten mukaisia tulostusmateriaaleja. Näin vältät paperitukokset ja tulostuksen laatuongelmat.
 • Avaa käsinsyöttölaitteen takakansi, jos tulostat laitteella materiaalia, jonka koko on 76 x 127 mm (3 x 5 tuumaa).
 • Avaa laitteen takakansi, jos tulostat laitteella kalvoja. Jos kantta ei avata, kalvot voivat revetä tullessaan ulos tulostimesta.
Hyödynnä ohjeita paperin asettamisesta käsinsyöttölaitteeseen.
 1. Aseta tulostusmateriaaliarkki käsinsyöttölaitteen keskelle tulostettava puoli ylöspäin.
  Kuva : Käsinsyöttölaitteen lataaminen
    huomautus:
  Noudata seuraavia tulostusmateriaalikohtaisia ohjeita käsinsyöttölaitteen lataamisessa:
  • Kirjekuoret: Aseta kirjekuoren läpän puoli alaspäin ja postimerkkialue vasempaan yläreunaan.
  • Kalvot: Aseta kalvo tulostettava puoli ylöspäin ja liimapinta kohti tulostinta.
  • Tarrat: Aseta tarra-arkki tulostettava puoli ylöspäin ja yläreunan lyhyt sivu kohti tulostinta.
  • Kirjelomake tai vesileimattu paperi: Aseta esipainettu paperi tulostettava puoli ylöspäin ja yläreuna kohti tulostinta.
  • Esipainettu paperi: Lisää arkki tulostettu puoli alaspäin ja käpristymätön reuna kohti tulostinta.
  • Kortti: Aseta kortti tulostettava puoli ylöspäin ja yläreunan lyhyt sivu kohti tulostinta.
 2. Säädä käsinsyöttölaitteen paperinohjaimet tulostusmateriaalin leveyden mukaiseen asentoon taivuttamatta materiaalia.
  Kuva : Käsinsyöttölaitteen paperinohjaimien säätäminen
 3. Kun paperi on lisätty, määritä käsinsyöttölaitteen paperityyppi ja -koko.
 4. Avaa takakansi kalvojen, pienen ja kaikenlaisen muun materiaalin tulostamista varten.
    huomautus:
  Tulostinohjaimesta tehdyt asetukset ohittavat ohjauspaneelista tehdyt.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...