hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung-lasermonitoimilaitteet SCX-4600 ja SCX-4623 - Paperin lisääminen

Tässä asiakirjassa on ohjeet paperin lisäämiseen tulostimen paperilokeroihin.

Paperin lisääminen lokeroon 1

Lisää paperia lokeroon 1 seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 1. Vedä paperilokero auki. Säädä lokeron koko lisättävän paperin mukaiseksi.
 2. Erottele paperit toisistaan ennen niiden lisäämistä taivuttelemalla paperipinoa tai ilmastamalla sen reuna.
  Kuva : Taivuttele tai ilmasta paperi
 3. Aseta paperi tulostuspuoli alaspäin.
  Kuva : Tulostuspuoli alaspäin
 4. Aseta lokero takaisin tulostimen sisään.
 5. Määritä lokeron paperityyppi ja -koko.
  huomautus:
  • Jos paperinsyötössä ilmenee ongelmia, tarkista, onko paperi tulostusmateriaalimääritysten mukaista. Yritä sitten syöttää paperia arkki kerrallaan käsinsyöttölaitteen kautta.

Paperin asettaminen käsinsyöttölaitteeseen

Käsinsyöttölaitteeseen voi asettaa erikoiskokoisia tai -tyyppisiä tulostusmateriaaleja, kuten postikortteja, muistiinpanokortteja ja kirjekuoria. Se soveltuu hyvin yhden sivun tulostamiseen kirjelomakkeelle tai värilliselle paperille.
Vinkkejä monikäyttölokeron käyttöön
 • Jos ohjelmiston Lähde-asetuksena on Käsinsyöttölaite, paina OK jokaisen sivun tulostamisen jälkeen. Aseta käsinsyöttölaitteeseen kerrallaan vain yhden tyyppistä, kokoista ja painoista tulostusmateriaalia.
 • Estä paperitukosten syntymistä välttämällä paperin lisäämistä tulostuksen aikana, kun monikäyttölokerossa on yhä paperia. Tämä koskee myös muita tulostusmateriaaleja.
 • Aseta tulostusmateriaali tulostettava puoli ylöspäin ja yläreuna kohti käsinsyöttölaitetta. Aseta materiaali lokeron keskelle.
 • Muista ladata lokeroon ainoastaan määritysten mukaisia tulostusmateriaaleja. Näin vältät paperitukokset ja tulostuksen laatuongelmat.
 • Suorista kaikki postikorttien, kirjekuorten ja tarrojen käpristymät ennen niiden asettamista käsinsyöttölaitteeseen.
Hyödynnä ohjeita paperin asettamisesta käsinsyöttölaitteeseen.
 1. Aseta paperi käsinsyöttölaitteeseen.
  Kuva : Paperin asettaminen käsinsyöttölaitteeseen
  huomautus:
  • Älä työnnä paperia väkisin kuvakkeella merkityn alueen ohitse lataamisen aikana.
  • Jos tulostat erikoismateriaalille, noudata käyttöoppaassa annettuja materiaalikohtaisia ohjeita.
  • Jos paperit limittyvät käsinsyöttölaitetta käytettäessä, avaa lokero 1, poista limittyneet paperit ja yritä sitten tulostaa uudestaan.
  • Jos paperin syöttö ei toimi kunnolla tulostettaessa, työnnä paperi sisään käsin, kunnes syöttö alkaa toimia automaattisesti.
 2. Purista käsinsyöttölaitteen paperin leveysohjaimia ja säädä ne paperin leveyden mukaan. Älä paina ohjainta liian tiukkaan paperin reunoja vasten, koska muuten paperi taipuu ja voi aiheuttaa paperitukoksen tai vääristymiä.
 3. Aloita tulostus avaamalla sovellus ja siirtymällä tulostusvalikkoon.
 4. Avaa Tulostusasetukset.
 5. Siirry Tulostusasetukset-valikon välilehdelle Paperi ja valitse tulostustyön mukainen paperityyppi.
  huomautus:
  Jos esimerkiksi haluat tulostaa tarran, valitse paperityypiksi Tarra.
 6. Valitse paperilähteeksi Käsinsyöttölaite ja paina sitten OK.
 7. Aloita työn tulostaminen sovelluksesta.
  huomautus:
  Jos tulostat useita sivuja, lataa seuraava arkki edellisen tulostumisen jälkeen ja paina sitten OK. Toista tämä jokaisen tulostettavan sivun kohdalla.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...