hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Tiedot
  Päivitämme sivustoamme.

  Jos havaitset virheitä tänä aikana, yritä myöhemmin uudelleen. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung-värilasermonitoimilaite CLX-8380 - Paperin lisääminen

Tässä asiakirjassa on ohjeet paperin lisäämiseen tulostimen paperilokeroihin.
Aseta useimmissa tulostustöissä käytettävä tulostusmateriaali lokeroon 1. Lokeroon 1 voi lisätä enintään 520 arkkia tavallista paperia, jonka paino on 80 g/m2 (kovapaperi). Laitteeseen voi ostaa valinnaisen lokeron, joka liitetään tavallisen lokeron alle 520 lisäarkin lataamista varten.
Paperin lisääminen lokeroon 1, valinnaiseen lokeroon tai valinnaiseen suuren kapasiteetin syöttölaitteeseen
Lisää kirjekokoista paperia lokeroon 1, valinnaiseen lokeroon tai valinnaiseen suuren kapasiteetin syöttölaitteeseen seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 1. Vedä paperilokero auki. Aseta paperi lokeroon tulostuspuoli ylöspäin.
  Kuva : Avaa paperilokero ja lisää paperia
    huomautus:
  Aseta tulostettava puoli ylöspäin. Katso tarkat tulostusohjeet taulukosta.
  Kirjekuori
  Esipainettu paperi
  Kalvo
  Rei’itetty paperi
  Korttimateriaali
  Kirjelomake
  Tarra
 2. Kun olet asettanut paperit lokeroon, purista paperin leveysohjainta ja siirrä se kevyesti kiinni paperipinon sivuun. Älä paina ohjainta liian tiukkaan paperin reunoja vasten, koska tällöin paperi voi taipua.
  Kuva : Säädä paperin leveysohjainta
    huomautus:
  • Älä työnnä paperin leveysohjaimia niin pitkälle, että materiaali poimuuntuu.
  • Paperitukoksia saattaa muodostua, jos paperin leveysohjaimia ei ole säädetty oikein.
  Kuva : Paperin leveysohjaimen oikea asento
 3. Määritä lokeron paperityyppi ja -koko.
    huomautus:
  • Jos paperin syötössä ilmenee ongelmia, lisää paperia monikäyttölokeroon arkki kerrallaan.
Paperin lisääminen monikäyttölokeroon
Monikäyttölokeroon voi asettaa erikoiskokoisia tai -tyyppisiä tulostusmateriaaleja, kuten kalvoja, postikortteja, muistiinpanokortteja ja kirjekuoria. Se soveltuu hyvin yhden sivun tulostamiseen kirjelomakkeelle tai värilliselle paperille.
Vinkkejä monikäyttölokeron käyttöön
 • Lataa monikäyttölokeroon kerrallaan vain yhden kokoista tulostusmateriaalia.
 • Estä paperitukosten syntymistä välttämällä paperin lisäämistä tulostuksen aikana, kun monikäyttölokerossa on yhä paperia. Tämä koskee myös muita tulostusmateriaaleja.
 • Lisää tulostusmateriaali tulostettava puoli alaspäin ja yläreuna kohti monikäyttölokeroa. Aseta materiaali lokeron keskelle.
 • Muista ladata lokeroon ainoastaan määritysten mukaisia tulostusmateriaaleja. Näin vältät paperitukokset ja tulostuksen laatuongelmat.
 • Suorista kaikki postikorttien, kirjekuorten ja tarrojen käpristymät ennen niiden asettamista monikäyttölokeroon.
Lisää paperia monikäyttölokeroon seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 1. Avaa monikäyttölokero ja taita sen jatke auki.
  Kuva : Avaa monikäyttölokero
 2. Erottele paperit toisistaan ennen niiden lisäämistä taivuttelemalla paperipinoa tai ilmastamalla sen reuna.
  Kuva : Taivuttele tai ilmasta paperi
  Kalvot: Pitele kiinni reunoista ja vältä tulostuspuolen koskemista. Sormista irtoava rasva voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.
 3. Aseta paperi lokeroon tulostuspuoli alaspäin.
  Kuva : Lisää paperi
    huomautus:
  Aseta tulostettava puoli alaspäin. Katso tarkat tulostusohjeet taulukosta.
  Kirjekuori
  Esipainettu paperi
  Kalvo
  Rei’itetty paperi
  Korttimateriaali
  Kirjelomake
  Tarra
  Jatkolomake
  Aseta paperia lokeroon kaksin käsin arkki kerrallaan, koska paperi on monikäyttölokeroa pidempi.
 4. Purista monikäyttölokeron paperinohjaimia ja säädä ne paperin leveyden mukaan. Siirrä jokainen paperiohjain niin, että se koskettaa pinoa kevyesti sivusta. Älä paina ohjainta liian tiukkaan paperin reunoja vasten, koska muuten paperi taipuu ja voi aiheuttaa paperitukoksen tai vääristymiä.
  Kuva : Säädä paperin leveysohjaimet kohdalleen
 5. Määritä monikäyttölokeron paperityyppi ja -koko.
    huomautus:
  Tulostinohjaimesta tehdyt asetukset ohittavat ohjauspaneelista tehdyt.
 6. Kun tulostustyö on valmistunut, taita monikäyttölokeron jatke kiinni ja sulje monikäyttölokero.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...