hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung-värilasermonitoimilaitteet CLX-3170 ja CLX-3175 - Paperilokeron täyttäminen ja käytettävän paperikoon muuttaminen

Tässä asiakirjassa on ohjeita paperilokeron käyttämän koon muuttamiseen.
Jos olet asettamassa pidempiä papereita (esim. legal), suurenna lokeroa säätämällä paperiohjaimia. Lokeron 1 käyttämän paperikoon muuttaminen edellyttää paperin pituusohjaimen oikeanlaista säätämistä.

Lokeron 1 käyttämän paperikoon muuttaminen

Lisää kirjekokoista paperia lokeroon 1 seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 1. Avaa lokero 1, avaa sitten paperisuojus ja poista kaikki paperi lokerosta.
 2. Paina lokeron yläosan ohjaimen lukkoa (1) ja vapauta se. Vedä sitten lokeroa käsin ulospäin (2).
  Kuva : Poista paperilokero
 3. Lisää paperi lokeroon.
  Kuva : Aseta lokeroon paperia
 4. Liu’uta paperin pituusohjainta, kunnes se koskettaa paperipinon päätä kevyesti. Kiristä paperin leveysohjainta ja liu'uta sitä paperipinon reunaa vasten niin, että pino ei taivu.
  Kuva : Paperinohjaimien säätäminen
  Kirjekokoa pienempi paperi: palauta paperiohjaimet niiden alkuperäisiin asentoihin ja säädä sitten paperin pituus- ja leveysohjaimia.
  Kuva : Kirjekokoa lyhyempi paperi
  Kun käytät pituudeltaan alle 222 mm:n (8,74 tuuman) paperia, paina lokeron ohjaimen lukkoa (1) ja vapauta se. Työnnä sitten lokeroa käsin sisäänpäin (2). Säädä paperin pituus- ja leveysohjaimia.
  Kuva : Paperinohjaimien säätäminen
  huomautus:
  • Älä työnnä paperin leveysohjaimia niin pitkälle, että materiaali poimuuntuu.
  • Jos et säädä paperin leveysohjaimia, tulostimeen saattaa muodostua paperitukoksia.
  Kuva : Säädä paperin leveysohjaimet sopivaan asentoon
 5. Sulje paperin kansi.
  Kuva : Sulje paperisuojus
 6. Liu’uta lokero 1 takaisin tulostimeen.
 7. Määritä paperin tyyppi ja lokeron koko paperin lisäämisen yhteydessä.
  huomautus:
  • Paperin pituusohjain voi liikkua, jos lokerossa ei ole tarpeeksi paperia. Varmista, että lokerossa on tarpeeksi paperia.
  • Jos havaitset paperin syöttöongelmia, lisää paperiarkit lokeroon yksitellen.
  • Aiemmin tulostettu paperi: Aseta arkit lokeroon tulostettu puoli ylöspäin ja taittumaton reuna eteenpäin. Jos havaitset paperin syöttöongelmia, käännä paperi toisinpäin. Tulostuslaatua ei voida taata.

Lokeron käyttämän koon vaihtaminen kirje- ja A4-asetusten välillä

Lokero on asetettu valmiiksi kirje- tai A4-kokoon maasta riippuen. Muuta koko A4:stä tai kirjeestä toiseksi säätämällä vipua ja paperin leveysohjainta asianmukaisesti. Säädä ohjaimet seuraavasti:
 1. Vedä lokero ulos tulostimesta. Avaa paperin kansi ja poista lokerosta tarvittaessa paperi.
 2. Kun haluat vaihtaa paperin kooksi kirjeen, tartu lokeron takaosassa olevaan vipuun ja kierrä sitä myötäpäivään.
  Kuva : Koon vaihtaminen kirje- ja A4-asetusten välillä
 3. Purista paperin leveysohjainta ja liu'uta se vivun kulmaan.
  Kuva : Säädä paperin leveysohjainta
  huomautus:
  Vaihda kokoasetukseksi A4 siirtämällä ensin paperin leveysohjainta vasemmalle ja kiertämällä sitten vipua vastapäivään. Vivun kääntäminen väkisin voi vaurioittaa lokeroa.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...