hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung-värilasertulostin CLP-36x - Paperin lisääminen lokeroon

Tässä asiakirjassa on ohjeet paperin lisäämiseen lokeroon.
  varoitus:
 • Jos käytät tulostusmateriaalia, joka ei ole näiden vaatimusten mukaista, voit aiheuttaa ongelmia ja jopa korjausta vaativia vikoja. Takuu tai huoltosopimukset eivät kata korjausta tällaisessa tapauksessa.
 • Muista, että tässä tulostimessa ei saa käyttää mustesuihkupaperia. Se voi vahingoittaa tulostinta.
 • Syttymisherkkien tulostusmateriaalien käyttö voi johtaa tulipaloon.
 • Käytä ainoastaan laitteelle tarkoitettuja tulostusmateriaaleja.
  vaara:
Tulenarkojen materiaalien käyttäminen tai vieraiden materiaalien jättäminen tulostimeen voi ylikuumentaa laitteen ja aiheuttaa jopa tulipalon.

Paperin lisääminen lokeroon

 1. Vedä paperilokero ulos.
  Kuva : Paperilokeron poistaminen
 2. Avaa paperilokeron kansi.
  Kuva : Paperilokeron kannen avaaminen
 3. Paina lokeron ohjaimen lukkoa, vapauta se ja vedä lokero ulos käsin. Säädä sitten paperin pituusohjain ja leveysohjain kohdalleen.
  Kuva : Ohjaimen lukon vapauttaminen
 4. Erottele paperit ennen niiden asettamista taivuttelemalla paperipinoa tai ilmastamalla sen reuna.
  Kuva : Taivuttele tai ilmasta paperia
 5. Aseta paperi tulostuspuoli ylöspäin.
  Kuva : Paperin asettaminen
  Jos käytät kirjekokoa pienempää paperia, paina lokeron ohjaimen lukkoa ja vapauta se. Työnnä sitten lokeroa käsin sisäänpäin. Säädä sitten paperin pituusohjain ja leveysohjain kohdalleen.
  Kuva : Lukon vapauttaminen pientä paperikokoa käytettäessä
  Kuva : Ohjainten säätäminen pientä paperikokoa käytettäessä
  Jos käytät legal-kokoa pidempää paperia, paina lokeron ohjaimen lukkoa ja vapauta se. Vedä sitten lokeroa käsin ulospäin. Säädä sitten paperin pituusohjain ja leveysohjain kohdalleen.
  Kuva : Lukon vapauttaminen pitkää paperikokoa käytettäessä
  Kuva : Ohjainten säätäminen pitkää paperikokoa käytettäessä
  huomautus:
  • Älä työnnä paperin leveysohjainta liian tiukalle niin, että materiaali taittuu.
  • Älä käytä paperia, jonka etureuna on käpristynyt, koska se saattaa aiheuttaa paperitukoksen tai paperi voi rypistyä.
  • Jos paperin leveysohjainta ei säädetä, tulostimeen saattaa muodostua paperitukoksia.
   Kuva : Ohjainten oikea asento
 6. Kiristä paperin leveysohjainta ja liu'uta sitä paperipinon reunaa vasten niin, että pino ei taivu.
  Kuva : Säädä pituus- ja leveysohjaimet
 7. Sulje paperin kansi.
  Kuva : Paperilokeron kannen sulkeminen
 8. Työnnä paperilokero sisään.
  Kuva : Paperilokeron asentaminen
 9. Kun tulostat asiakirjaa, määritä lokerolle paperin tyyppi ja koko; katso lisätietoja kohdasta Paperikoon ja tyypin määrittäminen.
  huomautus:
  Tulostinohjaimesta tehdyt asetukset ohittavat ohjauspaneelista tehdyt.
  1. Tulosta sovelluksesta avaamalla sovellus ja siirtymällä tulostusvalikkoon.
  2. Avaa Tulostusasetukset.
  3. Paina Tulostusasetukset-valikon välilehteä Paperi ja valitse sopiva paperin tyyppi. Jos esimerkiksi haluat tulostaa tarran, valitse paperityypiksi Tarra.
  4. Valitse paperilähteeksi Automaattinen valinta (tai Käsinsyöttölaite) ja paina sitten OK.
  5. Aloita työn tulostaminen sovelluksesta.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...