hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung-lasermonitoimilaitteet SCX-6122 ja SCX-6322 - Paperin lisääminen paperilokeroon

Tässä asiakirjassa on ohjeet paperin lisäämiseen lokeroon.

Lokero 1

Lisää useimmissa tulostustöissä käytettävä tulostusmateriaali lokeroon 1. Lokeroon 1 voi lisätä enintään 550 arkkia tavallista paperia, jonka paino on 75 g/m2.
Laitteeseen voi ostaa valinnaisen lokeron (lokero 2), joka liitetään tavallisen lokeron alle 550 lisäarkin lataamista varten.

Paperin lisääminen lokeroon 1 tai valinnaiseen lokeroon 2

 1. Vedä paperilokero auki ja aseta paperi siihen tulostettava puoli ylöspäin.
  Kuva : Lisää paperia
 2. Kun paperi on lisätty, määritä monikäyttölokeron paperin tyyppi ja koko.
  huomautus:
  • Jos paperin syötössä ilmenee ongelmia, lisää paperia monikäyttölokeroon arkki kerrallaan.
  • Lokeroon voi lisätä tulostettua paperia. Aseta esipainetun paperin tulostuspuoli ylöspäin ja käpristymätön reuna eteenpäin. Jos laitteessa on paperinsyöttöongelmia, käännä paperi toisinpäin. Huomaa, että tulostuslaatua ei voida taata.

Paperilokeron paperikoon vaihtaminen.

Jos olet lisäämässä pidempiä papereita (esim. legal), suurenna lokeroa säätämällä paperiohjaimia.
  Kuva : Paperikoko
 1. Paperin pituusohjain
 2. Paperin leveysohjain
 1. Säädä paperin pituusohjain haluamasi paperipituuden mukaiseksi. Lokero on asetettu valmiiksi kirje- tai A4-kokoon maasta/alueesta riippuen. Jos olet lisäämässä muun kokoista paperia, nosta ja aseta pituusohjain lisättävän paperin mukaiseen asentoon.
  Kuva : Pituusohjaimen säätäminen
 2. Kun olet lisännyt paperia lokeroon, purista paperin leveysohjainta kuvan mukaisella tavalla ja siirrä se kevyesti kiinni paperipinon sivuun. Älä paina ohjainta liian tiukkaan paperin reunoja vasten; ohjain voi taivuttaa paperia.
  Kuva : Leveysohjaimen säätö
  • Älä työnnä paperin leveysohjaimia niin pitkälle, että materiaali poimuuntuu.
  • Jos paperin leveysohjaimia ei säädetä, tulostimeen saattaa muodostua paperitukoksia.
   Kuva : Lokerossa oleva paperi

Monikäyttölokero

Monikäyttölokeroon voi asettaa erikoiskokoisia tai -tyyppisiä tulostusmateriaaleja, kuten kalvoja, postikortteja, muistiinpanokortteja ja kirjekuoria. Se soveltuu hyvin yhden sivun tulostamiseen kirjelomakkeelle tai värilliselle paperille.
Paperin lisääminen monikäyttölokeroon:
 1. Avaa monikäyttölokero ja taita monikäyttölokeron jatke auki kuvan mukaisella tavalla.
  Kuva : Monikäyttölokeron avaaminen
 2. Jos käytät paperia, erottele paperit toisistaan ennen niiden lisäämistä taivuttelemalla paperipinoa tai ilmastamalla sen reuna.
  Kuva : Taivuttele tai ilmasta
  Jos käytät kalvoja, pitele niitä reunoista ja vältä tulostuspuolen koskettamista. Sormista irtoava rasva voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.
 3. Aseta paperi lokeroon tulostuspuoli alaspäin.
  Kuva : Paperin lisääminen tulostuspuoli alaspäin
  huomautus:
  Noudata seuraavia paperityyppikohtaisia ohjeita:
  • Kirjekuoret: Läpän puoli alaspäin ja postimerkkialue vasempaan yläkulmaan.
  • Kalvot: Tulostuspuoli ylöspäin ja liimapinta kohti tulostinta.
  • Tarrat: Tulostuspuoli ylöspäin ja yläosan lyhyt reuna kohti tulostinta.
  • Esipainettu paperi: Tulostettava puoli ylöspäin ja yläreuna kohti tulostinta.
  • Korttimateriaali: Tulostuspuoli ylöspäin ja lyhyt reuna kohti tulostinta.
  • Tulostettu paperi: Tulostettu puoli alaspäin ja käpristymätön reuna kohti tulostinta.
 4. Purista monikäyttölokeron paperinleveysohjaimia ja säädä ne paperin leveyden mukaan. Älä siirrä niitä väkisin, koska muuten paperi taipuu, mikä voi aiheuttaa paperitukoksen tai vääristymiä.
  Kuva : Leveysohjainten säätäminen
 5. Kun paperi on lisätty, määritä monikäyttölokeron paperin tyyppi ja koko.
  huomautus:
  Tulostinohjaimesta tehdyt asetukset ohittavat ohjauspaneelista tehdyt.
 6. Kun tulostustyö on valmistunut, taita monikäyttölokeron jatke kiinni ja sulje monikäyttölokero.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...