hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung-lasermonitoimilaitteet SCX-6122 ja SCX-6322 - Kuvarummun vaihtaminen

Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten kuvarumpu vaihdetaan. Kun hukkavärisäiliön käyttöikä on lopussa, tietokoneen näytölle ilmestyy Smart Panel -ohjelmaikkuna, joka ilmaisee, että hukkavärisäiliö on vaihdettava. Muussa tapauksessa tulostin lopettaa tulostuksen.
Kuvarummun käyttöikä on noin 20 000 kopiota. LCD-näytölle ilmestyy varoitusviesti Drum Warning (Rumpuvaroitus), kun kuvarummun käyttöikä on lopussa. Rummulla on mahdollista tulostaa noin 20 000 kopiota, mutta sille on suositeltavaa hankkia varaosa.
 • Näytölle ilmestyy viesti Replace Drum (Vaihda rumpu).
 • Tilan merkkivalo alkaa palaa punaisena.

Rumpukasetin vaihtaminen

 1. Avaa sivuluukku vetämällä sen vapautusvipua.
  Kuva : Sivukannen avaaminen
 2. Avaa etukansi.
  Kuva : Etuluukun avaaminen
 3. Vapauta värikasetti nostamalla sen lukitusvipua.
  Kuva : Lukitusvivun kääntäminen ylöspäin
 4. Vedä värikasetti ulos.
  Kuva : Värikasetin poistaminen
  huomautus:
  Värikasetti on poistettava rumpukasetin vaihtamista varten.
 5. Vedä käytetty rumpukasetti ulos.
  Kuva : Rumpukasetin poistaminen
  huomautus:
  Auta suojelemaan ympäristöä ja toimita käytetty rumpukasetti kierrätykseen. Katso lisätietoja rumpukasetin mukaan liitetystä kierrätysesitteestä.
 6. Poista uusi rumpukasetti pakkauksestaan ja liu’uta se paikalleen. Älä kosketa rummun pintaa.
  Kuva : Rumpukasetin asentaminen
 7. Asenna värikasetti takaisin paikalleen ja aseta vipu lukitusasentoon.
  Kuva : Värikasetin asentaminen
 8. Sulje etu- ja sitten sivuluukku.
  huomautus:
  Jos laskuria ei nollata, Drum Warning -viesti voi ilmestyä näytölle jo ennen kasetin käyttöiän loppumista.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...