hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung-lasermonitoimilaitteet SCX-6122 ja SCX-6322 - Paperitukosten poistaminen

Seuraavassa on ohjeita paperitukosten poistamiseen.
Paperitukoksen tapahtuessa näytölle ilmestyy viesti Paper Jam (Paperitukos). Katso ohjeet paperitukoksen paikantamiseen ja poistamiseen seuraavasta taulukosta.
Ilmoitus
Tukoksen sijainti
[Paper Jam 0] Avaa tai sulje luukku
Paperin syöttöalue (lokero 1, valinnainen lokero 2 tai monikäyttölokero).
[Paper Jam 1] Avaa tai sulje luukku
Kiinnitysyksikön alue tai värikasetin ympäristö.
[Paper Jam 2] Tarkista sisäpuoli
Paperin ulostuloalue.
[Duplex Jam] Avaa tai sulje luukku
Kääntöyksikkö.
  varoitus:
Vedä juuttunutta paperia hitaasti ja varovasti, jotta se ei repeydy. Poista paperitukos seuraavien ohjeiden mukaisesti.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...