hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung MFP -värilaserlaitteet CLX-3180, CLX-3185 ja CLX-3186 - Paperitukosten poistaminen

Seuraavissa toimintaohjeissa neuvotaan poistamaan paperitukoksia.
Paperitukoksen ilmetessä näyttöön tulee varoitussanoma. Paikanna ja poista paperitukos alla olevan taulukon ohjeiden mukaan.
Sanoma
Tukoksen sijainti
Paperitukos lokerossa 1
Paperinsyöttöalue ja tulostimen sisäosat
Paperitukos laitteen sisällä
Tulostimen sisäosat
Paperitukos ulostuloalueella
Tulostimen sisäosat ja paperin ulostuloalue
huomautus:
Tietyillä asetuksilla tai kaikissa malleissa kaikki sanomat eivät välttämättä näy näytössä.
  varoitus:
Vedä juuttunut paperi ulos hitaasti ja varovasti, jotta se ei repeydy. Poista paperitukos seuraavien osioiden ohjeiden mukaisesti.

Lokero

 1. Avaa ja sulje etuluukku. Juuttunut paperi poistuu laitteesta automaattisesti. Jos paperi ei tule ulos, jatka seuraavaan vaiheeseen.
 2. . Vedä lokero 1 ulos tulostimesta.
  Kuva : Lokero 1, poistaminen
 3. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
  Kuva : Paperi, poistaminen
  Jos paperi ei tule ulos vetämällä tai jos et näe paperia tällä alueella, tarkista kiinnitysyksikön alue värikasetin ympärillä. Katso kohtaa Kiinnitysyksikön alue.
 4. Työnnä lokero 1 takaisin tulostimeen niin, että se napsahtaa paikalleen. Tulostus jatkuu automaattisesti.

Kiinnitysyksikön alue

Jos paperi on juuttunut kiinnitysyksikön alueelle, poista juuttunut paperi noudattamalla seuraavia ohjeita.
 1. Avaa ensin skannausyksikkö ja sitten sisäkansi.
   Kuva : Skannausyksikkö ja sisäkansi, avaaminen
  1. Skannausyksikkö
  2. Sisäkansi
    varoitus:
  Älä kosketa sisäkannen takana olevaa kiinnitysyksikköä. Kuuma osa voi aiheuttaa palovammoja. Ole varovainen, kun poistat paperia tulostimesta.
 2. Pidä sisäkantta avoinna ja poista juuttunut paperi varovasti tulostimesta. Sisäkansi sulkeutuu automaattisesti. Laske skannausyksikköä varovasti alaspäin, kunnes se on täysin kiinni. Varmista, että se on kunnolla kiinni. Tulostus jatkuu automaattisesti.
  Kuva : Paperi, poistaminen
    varoitus:
  Varo, ettet jätä sormiasi väliin.
  Jos paperia ei näy, laske skannausyksikköä varovasti alaspäin, kunnes se on täysin kiinni. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
 3. Avaa takaluukku, jotta voit poistaa juuttuneen paperin.
  Kuva : Takaluukku, avaaminen
 4. Poista paperi vetämällä sitä varovasti seuraavassa kuvassa näkyvään suuntaan. Enin osa juuttuneesta paperista voidaan poistaa tässä vaiheessa.
  Kuva : Paperi, poistaminen
 5. Sulje takaluukku. Tulostus jatkuu automaattisesti.

Paperin ulostuloalue

 1. Avaa ja sulje etuluukku. Juuttunut paperi poistuu tulostimesta automaattisesti.
 2. Vedä paperia varovasti ulos tulostelokerosta.
  Kuva : Paperi, poistaminen
  Jos juuttunutta paperia ei näy tai jos tunnet vetäessäsi vähänkin vastusta, lopeta ja siirry seuraavaan vaiheeseen.
 3. Avaa takaluukku.
  Kuva : Takaluukku, avaaminen
 4. Jos näet juuttunutta paperia, vedä sitä suoraan ylöspäin. Siirry viimeiseen vaiheeseen.
  Kuva : Paperi, poistaminen
  Jos paperia ei näy tai jos tunnet vetäessäsi vähänkin vastusta, lopeta ja siirry seuraavaan vaiheeseen.
 5. Nosta kiinnitysyksikön vipu ylös.
  Kuva : Kiinnitysyksikön vipu, nostaminen ylös
    varoitus:
  Kiinnitysyksikön alue on kuuma. Ole varovainen, kun poistat paperia tulostimesta.
 6. Avaa ensin skannausyksikkö ja sitten sisäkansi.
   Kuva : Skannausyksikkö ja sisäkansi, avaaminen
  1. Skannausyksikkö
  2. Sisäkansi
 7. Poista juuttunut paperi varovasti tulostimesta.
  Kuva : Paperi, poistaminen
 8. Laske skannausyksikköä hitaasti ja varovasti alaspäin, kunnes se on täysin kiinni. Varmista, että se on kunnolla kiinni.
  Kuva : Skannausyksikkö, sulkeminen
    varoitus:
  Varo, ettet jätä sormiasi väliin.
 9. Paina kiinnitysyksikön vipu alas.
  Kuva : Kiinnitysyksikkö vipu, painaminen alas
 10. Sulje takaluukku. Tulostus jatkuu automaattisesti.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...