hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung-tulostimet - Smart UX: Erikoistoiminnot

Esikatselu ja muokkaaminen

Esikatselualueen kuvassa näytetään nykyiset asetukset, kuten tulosteen suunta ja koko.

Työn esikatselu

Kosketa Esikatselu () -kuvaketta, jolloin työn esikatselukuva tulee näkyviin.

Työn muokkaaminen ennen tulostusta

Kosketa Muokkaa () -kuvaketta, jolloin voit esimerkiksi kääntää ja rajata esiskannattua kuvaa.

Esimerkkitapaus

Ennen Esikatselu ja muokkaaminen -toiminnon kehittämistä käyttäjien piti tulostaa useita kopioita oikeiden asetusten löytämiseksi, mikä tuhlasi runsaasti paperia ja värijauhetta. Kun asetuksia on mahdollista säätää ennen tulostamista Esikatselu-toiminnolla, käyttäjät voivat säästää kustannuksia, jotka käytettäisiin muuten suuremman paperi- ja väriainemäärän ostamiseen. Samalla säästetään aikaa ja energiaa.
Kuva : Esikatselu ja muokkaaminen -ruutu

UI:n määritys

UI:n määritys -toiminnolla käyttöliittymää on mahdollista muokata käyttäjän tarpeiden mukaiseksi.
Kuva : UI:n määritys -ruutu

UI-kokoonpanon määrittäminen

 1. Paina Ylimääräiset toiminnot () -valikon painiketta UI:n määritys.
 2. Valitse sovelluksessa näytettävät toiminnot. Voit lisätä tai poistaa valikoita koskettamalla valikon kuvakkeiden +- tai -symbolia.
 3. Käyttäjät voivat myös pitää valikkokuvaketta painettuna ja siirtää sen toiseen sijaintiin tai poistaa kaikki valikot valitsemalla Tyhjennä kaikki.

Esimerkkitapaus

Tämän toiminnon avulla järjestelmänvalvoja voi piilottaa joitakin toimintoja, jotta käyttäjät eivät pysty muuttamaan tiettyjä asetuksia. Jos käyttäjien ei esimerkiksi haluta tulostavan värikopioita, järjestelmänvalvoja voi määrittää ensin Kopioinnin asetuksen Väri oletusarvoksi Yksivärinen ja piilottaa sitten asetuksen Väri valinnan UI:n määrityksen avulla.
  Kuva : UI:n määrityksen muokkaaminen
 1. Piilota tai näytä toimintoja vetämällä ja muuttamalla niiden järjestystä
 2. Kopiointi-ruudun näkymä on yksinkertaistettu UI:n määrityksellä

Aloitusnäytön mukauttaminen

Aloitusnäytön mukauttaminen tarjoaa helpon tavan vaihtaa laitteeseen mukautettu taustakuva, jossa on asiakasyrityksen logo ja värit.

Taustakuvan vaihtaminen

 1. Kosketa -kuvaketta siirtyäksesi pääaloitusnäytölle.
 2. Kosketa ja pidä painettuna aloitusnäyttöä nähdäksesi listan valittavissa olevista pikakuvakkeista.
  • Aseta taustakuva:
   • Aloitusnäyttö: Aseta Aloitusnäytön taustakuva.
   • Kirjautumisnäyttö: Aseta Kirjautumisnäytön taustakuva.
   • Aloitus- ja kirjautumisnäytöt: Aseta Aloitus- ja Kirjautumisnäytön taustakuva.
  • Sovellukset, XOA-sovellukset, widgetit ja ohjelmat: Aseta sovelluksia, XOA-sovelluksia, widgettejä ja ohjelmakuvakkeita aloitusnäytölle.
  • Kansio: Luo aloitusnäytölle kansio.
  • Sivu: Lisää aloitusnäyttöön toinen sivu.
  Kuva : Taustakuvan vaihtaminen

Esimerkkitapaus

Tämä toiminto tarjoaa helpon ja tehokkaan tavan asiakkaan omalla logolla varustetun taustakuvan vaihtamiseen. Käyttäjät voivat asettaa taustakuvan omille käyttäjäprofiileilleen Galleria () -sovelluksesta.

Lisää omaan ohjelmaan

Tämä toiminto määrittää työnkulkuautomaation usein käytettyjä toimintoja varten.

Ohjelman luominen

 1. Paina Lisää Omaan ohjelmaan -painiketta Ylimääräiset toiminnot () -valikossa tai sovellusvalikoiman ohjelmakuvaketta ().
 2. Syötä ohjelman nimi ja tarkista muut vaihtoehdot.
  • Jos asetus Julkinen on valittuna, kaikki voivat käyttää ohjelmaa.
  • Jos asetus Automaattinen käynnistys on valittuna, työ käynnistyy painettaessa ohjelmakuvaketta.
  • Jos asetus Lisää aloitusnäyttöön on valittuna, uusi ohjelma lisätään Aloitusnäytölle.
  Kuva : Ohjelman luominen -ruutu
 1. Julkinen tai yksityinen
 2. Automaattinen käynnistys
 3. Lisää aloitusnäyttöön

Ohjelman lisääminen aloitusnäyttöön

 1. Kosketa kuvaketta siirtyäksesi pääaloitusnäytölle.
 2. Kosketa kuvaketta nähdäksesi nykyiset sovellukset.
 3. Siirry Ohjelma-välilehteen. Selaa listaa ja etsi haluttu ohjelma.
 4. Kosketa pitkään ohjelman kuvaketta.
 5. Vedä ohjelma haluttuun paikkaan näytöllä ja vapauta se. Lisättävien ohjelmien luettelo näkyy myös Oma ohjelma -widgetissä.
  Kuva : Oma ohjelma -widget
 1. Yksityinen pikakuvake
 2. Julkinen pikakuvake

Esimerkkitapaus

Jos haluat luoda työnkulkuautomaation usein käytetyille toiminnoille, voit luoda ohjelmoidun pikakuvakkeen Automaattinen käynnistys -toiminnolla.

Etäkäyttöliittymä

Reaaliaikainen pääsy ja UI:n hallinta, joiden avulla huoltoinsinööri tai järjestelmänvalvoja voi tarkistaa laitteen tilan ja korjata vikoja.
  Kuva : VNC-yhteys
 1. VNC-yhteys

VNC Viewerin lataaminen

VNC-palvelinohjelma on upotettu uusiin Samsung UX -laitteisiin. Ohjelma ei ole oletuksena käytössä, vaan se pitää ottaa käyttöön laitteen huoltotilassa. Toiminnon käyttämiseksi VNC Viewer -asiakasohjelma täytyy asentaa erikseen PC:lle tai mobiililaitteelle.
huomautus:
VNC Viewer -sovellus on ilmainen, ja sen voi ladata seuraavasta linkistä: http://www.realvnc.com/download/viewer/

UI-etähallinnan käyttöönotto

 1. Siirry Huoltotilaan ja Verkkoportti-valikkoon.
 2. Lisää valinta Käytä VNC:tä -valintaruutuun ja valitse sitten OK.
 3. Poistu Huoltotilasta. UI-etähallinta on nyt otettu käyttöön.

UI-etähallinnan käyttäminen

 1. Suorita VNC Viewer -sovellus tietokoneella tai käynnistä mobiililaitteen VNC-sovellus.
 2. Syötä kohdelaitteen IP-osoite ja porttiasetus 5901. Aloita yhdistäminen valitsemalla Yhdistä.
  huomautus:
  Portti täytyy määrittää yhdistämistä varten.
 3. Kun yhteys on muodostettu, VNC-ikkuna avautuu ja UI-etähallinta on käyttövalmis.
huomautus:
Laitteen käyttäjä näkee kaikki VNC-ikkunassa näkyvät tiedot.

Esimerkkitapaus 1

Tapaus liittyy loppukäyttäjille tarjottavaan tukeen. Toiminnon avulla tekninen tuki voi neuvoa käyttäjiä uudella innovatiivisella tavalla. Loppukäyttäjiä on mahdollista auttaa ja samalla opettaa heitä käyttämään tiettyjä toimintoja ja valitsemaan oikeat asetukset. Tällainen neuvonta voi ainoastaan lisätä loppukäyttäjien tyytyväisyyttä. Katso seuraavaa kaaviota:
  Kuva : Tapauksen 1 kaavio
 1. Loppukäyttäjän tukipyyntö
 2. Etätuki VNC-etäyhteydellä
 3. VNC-yhteyden muodostaminen (portti: 5901)
 4. VNC-asiakasohjelma
 5. Upotettu VNC-palvelinohjelma

Esimerkkitapaus 2

Tässä tapauksessa UI-etähallintaa käytetään tehokkaana myyntivälineenä. Se mahdollistaa uusien UX-laitteiden houkuttelevat ja interaktiiviset tuote-esittelyt mahdollisille asiakkaille toimitilojen ulkopuolella. Laitteeseen täytyy olla toimiva tiedonsiirtoyhteys, jonka voi muodostaa esimerkiksi turvallisen VPN:n avulla.
  Kuva : Tapauksen 2 kaavio
 1. Upotettu VNC-palvelinohjelma
 2. VNC-asiakasohjelma
 3. WAN
 4. VNC-yhteyden muodostaminen (portti: 5901) – VPN-tunneli

Laskurisovellus

Laskurisovellus tarjoaa koko laitteen ja käyttäjäkohtaisia käyttötietoja.
Kuva : Laskurisovellus-ruutu

Laskurisovelluksen käynnistäminen

 1. Napauta Laskin () -kuvaketta aloitusnäytössä tai sovellusvalikoimassa.
 2. Laskurisovellus näyttää laitteen käyttölaskurin.

Ajanjaksoasetus

Voit tarkastella käyttölaskurin kuukausikohtaisia tietoja, kun asetat Alku- ja Loppupäivämäärän.
 1. Kosketa Alkupäivämäärä () -kuvaketta ja aseta päivämäärä.
 2. Kosketa Loppupäivämäärä () -kuvaketta ja aseta päivämäärä.
 3. Laskurisovellus tuo näkyviin laitteen käyttötiedot alku- ja loppupäivämäärän välisenä aikana.
Voit myös käyttää toista esiasetettua ajanjaksoa, kun kosketat () -ruutua.

Esimerkkitapaus

Tässä esimerkkitapauksessa jälleenmyyjä haluaa tarkistaa, kuinka paljon hänen asiakkaansa pitäisi maksaa laitteen käytöstä edelliseltä kuukaudelta. Kun jälleenmyyjä vierailee asiakkaan luona, hän käynnistää Laskurisovelluksen ja asettaa siihen käyttöajanjakson. Alkupäivämäärä-asetuksena on kuukauden ensimmäinen ja Loppupäivämäärä-asetuksena kuukauden viimeinen päivä. Näin jälleenmyyjä pystyy tarkistamaan kuukauden käyttömäärät yhdellä silmäyksellä.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...