hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Tulostuslaadun parantaminen

Johdanto
Tulostimessa saattaa ilmetä joskus tulostuslaatuongelmia, kuten raitoja tai haalistumia, puuttuva musta väri tai muut värit, epätarkkaa tai sumeaa tekstiä sekä musteraitoja tai -tahroja. Kokeile seuraavia ratkaisuja tässä järjestyksessä. Jos jokin ratkaisu selvittää ongelman, muita toimenpiteitä ei ole tarve tehdä.
  huomautus:
Jos ongelma ilmenee vain kopioissa, katso kohtaa Kopioiden kuvanlaadun parantaminen.
Värikasetin tilan tarkistaminen
Tulostuslaadussa voi ilmetä ongelmia, kun käytetään tulostuskasettia, joka on arvioidun käyttöikänsä lopussa. Seuraavien ohjeiden avulla voit tarkistaa kasettien jäljellä olevan arvioidun käyttöiän ja mahdollisesti muiden vaihdettavissa olevien tarvikkeiden tilan.
Vaihe 1: Tarkista ohjauspaneeli
 1. Tarkista, näkyykö ohjauspaneelissa viestejä tai varoituskuvakkeita . Voit tarkastella ilmoitusta valitsemalla kuvakkeen. Vaihda kasetti, jos se ilmoituksen mukaan tarvitsee vaihtaa tai on erittäin vähissä.
    huomautus:
  Jos haluat lisätietoja kasetin tilasta, ennen kuin vaihdat kasetin, jatka seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 2: Tarvikkeiden tilan tarkistaminen
 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Raportit.
 2. Valitse Määritys/Tilasivut-valikko ja valitse Tarvikkeiden tilasivu.
 3. Valitse Näytä, jos haluat tarkastella raporttia ohjauspaneelissa, tai tulosta sivu valitsemalla Tulosta.
 4. Tarkista tarvikkeiden tilasivulta kasettien jäljellä oleva arvioitu käyttöikä prosentteina ja mahdollisesti muiden vaihdettavien huoltotarvikkeiden tila.
  • Tarvikkeiden tilasivulta näet, kun tarvikkeen käyttöikä on loppumassa. Kun HP:n tarvike on loppumassa, sen HP Premium Protection -takuu on päättynyt.
  • Kasettia ei tarvitse vaihtaa nyt, ellei tulostuslaatu ole jo liian heikko. Uusi tarvike kannattaa kuitenkin hankkia etukäteen, jotta se voidaan vaihtaa laitteeseen, kun tulostuslaatu ei ole enää hyväksyttävää.
  • Jos päätät vaihtaa kasetin tai muita vaihdettavissa olevia tarvikkeita, tarvikkeiden tilasivulta näet aitojen HP-tuotteiden osanumerot.
Päivitä tulostimen laiteohjelmisto
Kokeile päivittää tulostimen laiteohjelmisto. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/support kohdassa Hae ohjelmisto ja ohjaimet. Siirry sen jälkeen kehotteiden avulla tulostimen laiteohjelmiston lataukseen.
Muuta tulostuslaatuasetusta
Voit muuttaa tulostuslaatuasetusta tulostimen ohjauspaneelista seuraavasti.
  huomautus:
Toimenpiteet vaihtelevat ohjauspaneelin tyypin mukaan.
 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset.
 2. Avaa seuraavat valikot:
  • Kopioi/Tulosta tai Tulosta
  • Oletustulostusasetukset
  • Laatutaso
 3. Valitse haluamasi laatutaso: General Office, Professional tai Presentation.
Tulostaminen toisesta ohjelmasta
Koeta tulostaa toisesta ohjelmasta. Jos sivu tulostuu oikein, ongelma liittyy ohjelmaan, josta yritit tulostaa.
Paperi- ja laatuasetusten tarkistaminen
Tarkista tulostinohjaimen paperi- ja laatuasetukset ohjelmistossa, josta tulostat, kuten Microsoft® Wordissa.
Windows
 1. Valitse ohjelmistossa Tulosta.
 2. Valitse tulostin ja valitse sitten Ominaisuudet tai Määritykset.
 3. Valitse Paperi/Laatu-välilehti.
 4. Valitse Paperityyppi-asetuksista paperityyppi, joka vastaa käyttämääsi paperia parhaiten.
 5. Valitse Tulostuslaatu -asetuksista laatu- tai tarkkuusasetus, joka vastaa tulostustyötä parhaiten.
 6. Sulje Asiakirjan ominaisuudet -valintaikkuna valitsemalla OK. Tulosta työ valitsemalla Tulosta-valintaikkunassa Tulosta tai OK.
macOS
 1. Valitse Tiedosto-valikko ja valitse sitten Tulosta.
 2. Valitse tulostin Tulostin-valikosta.
 3. Valitse Suunta-kohdan alapuolella olevasta avattavasta luettelosta Paperi/laatu.
 4. Valitse Materiaalityyppi-asetuksista paperityyppi, joka vastaa käyttämääsi paperia parhaiten.
 5. Valitse Tulostuslaatu -asetuksista laatu- tai tarkkuusasetus, joka vastaa tulostustyötä parhaiten.
 6. Valitse Tulosta-painike.
Tarkista harmaasävyn ja mustan asetukset
Tarkista tulostinohjaimen harmaasävy- ja musta-asetukset, kun tulostat väritulostimeen, ja tulosteet ovat harmaasävyisiä tai mustavalkoisia, vaikka niiden piti olla värillisiä.
Windows
 1. Valitse ohjelmistossa Tulosta.
 2. Valitse tulostin ja valitse sitten Ominaisuudet tai Määritykset.
 3. Varmista, että Harmaasävytulostus-asetus ei ole käytössä. Tulostimen mukaan harmaasävyasetus saattaa olla Tulostuksen pikavalinnat- tai Väri-välilehdessä.
 4. Varmista Lisäasetukset-välilehdestä, että Tulosta koko teksti mustana -asetus ei ole käytössä.
 5. Sulje Asiakirjan ominaisuudet -valintaikkuna valitsemalla OK. Tulosta työ valitsemalla Tulosta-valintaikkunassa Tulosta tai OK.
macOS
 1. Valitse Tiedosto-valikko ja valitse sitten Tulosta.
 2. Valitse tulostin Tulostin-valikosta.
 3. Valitse Suunta-kohdan alapuolella olevasta avattavasta luettelosta Väri.
 4. Varmista, että Harmaasävytulostus-asetus ei ole käytössä.
 5. Laajenna asetukset valitsemalla Lisäasetukset-kohdan vierellä oleva kolmio. Varmista, että Teksti-, Grafiikka- ja Valokuva-asetusten arvo ei ole Vain musta.
 6. Valitse Tulosta-painike.
Väriasetusten säätäminen (Windows)
Jos tulostat jostakin sovellusohjelmasta ja tulosteen värit eivät vastaa näytön värejä tai tulosteen värit eivät ole riittävän hyvät, noudata seuraavia ohjeita.
 1. Valitse ohjelmistossa Tulosta.
 2. Valitse tulostin ja valitse sitten Ominaisuudet tai Määritykset.
 3. Poista Lisäasetukset- tai Väri-välilehdessä valinta kohdasta HP EasyColor.
 4. Valitse väriteema Väri-välilehden avattavasta Väriteemat-luettelosta.
  • Oletus (sRGB): Tämä teema määrittää tulostimen tulostamaan RGB-datan raw-laitetilassa. Kun käytät tätä teemaa, hallitse värienkäyttöä sovelluksessa tai käyttöjärjestelmässä, jotta värit tulostuisivat oikein.
  • Kirkas (sRGB). Tulostin lisää keskisävyjen värikylläisyyttä. Käytä tätä teemaa yritysgrafiikan tulostamiseen.
  • Valokuva (sRGB). Tulostin tulkitsee RGB-värin kuin se olisi tulostettu valokuvana digitaalisessa minivalokuvalaboratoriossa. Tulostin toistaa syvemmät, täydemmät värit eri tavalla kuin Oletus (sRBG) -teema. Käytä tätä teemaa valokuvien tulostamiseen.
  • Valokuva (Adobe RGB 1998): Käytä tätä teemaa, kun tulostat digitaalivalokuvia, joissa on käytetty AdobeRGB-väritilaa sRGB:n sijaan. Poista sovelluksen värienhallinta käytöstä, kun käytät tätä teemaa.
  • None (Ei lainkaan): Väriteemaa ei käytetä.
  • Mukautettu profiili: Valitse tämä asetus, jos haluat käyttää väritulostuksen hallintaan mukautettua syöttöprofiilia. (Voit esimerkiksi emuloida tiettyä tulostinta.) Voit ladata mukautettuja profiileja osoitteesta www.hp.com.
 5. Valitse OK, jolloin Asiakirjan ominaisuudet -valintaikkuna sulkeutuu. Tulosta työ valitsemalla Tulosta-valintaikkunassa Tulosta tai OK.
Paperin ja tulostusympäristön tarkistaminen
Tarkista seuraavasti käyttämäsi paperi ja tulostimen fyysinen ympäristö.
Vaihe 1: Käytä paperia, joka täyttää HP:n asettamat vaatimukset
Jotkin tulostuslaatuongelmat johtuvat paperista, joka ei täytä HP:n vaatimuksia. Ongelmia voivat olla käpristynyt paperi, vaaleat tai haalistuneet tulosteet, mustepilkut tai -tahrat ja epämuodostuneet merkit. Noudata seuraavia ohjeita paperin valinnassa:
 • Käytä aina paperia, jonka tyyppiä ja painoa tulostin tukee.
 • Käytä hyvälaatuista paperia, jossa ei ole viiltoja, koloja, repeytymiä, tahroja, irtohiukkasia, pölyä, ryppyjä, aukkoja, niittejä eikä käpristyneitä tai taittuneita reunoja.
 • Käytä paperia, jolle ei ole aiemmin tulostettu.
 • Älä käytä paperia, joka sisältää metallia, kuten hilepaperia.
 • Käytä HP PageWide -tulostimille tarkoitettua paperia. Älä käytä ainoastaan lasertulostimille tarkoitettua paperia.
 • Älä käytä liian karkeaa paperia. Tulostuslaatu on yleensä sitä parempaa, mitä sileämpää paperi on.
  huomautus:
Tälle tulostimelle HP suosittelee papereita, joissa on ColorLok®-logo. Suositus perustuu HP:n sisäiseen testaukseen, jossa testattiin monenlaisia tavallisia papereita. Lisätietoja on sivulla www.hp.com/go/printpermanence.
Vaihe 2: Ympäristön tarkistaminen
Ympäristötekijät voivat vaikuttaa tulostuslaatuun ja ovat usein tulostuslaatuun tai paperin syöttöön liittyvien ongelmien aiheuttajia. Kokeile seuraavia ratkaisutapoja:
 • Siirrä tulostin pois vetoisista paikoista, kuten ilmastointiventtiilien, avointen ikkunoiden tai ovien läheisyydestä.
 • Älä altista tulostinta lämpötiloille tai ilmankosteudelle, jotka ovat tulostimen tiedoissa määriteltyjen arvojen ulkopuolella.
 • Älä pidä tulostinta ahtaassa tilassa, kuten kaapissa.
 • Aseta tulostin tukevalle, tasaiselle alustalle.
 • Poista kaikki esteet tulostimen ilma-aukkojen edestä. Tulostimen ympärillä ja yläpuolella on oltava hyvä ilmanvaihto.
 • Suojaa tulostin ilman kuljettamalta lialta, pölyltä, höyryltä, rasvalta tai muilta aineilta, jotka voivat aiheuttaa jäämiä tulostimen sisään.
Tarkista kasetti silmämääräisesti.
Tarkista kasetit seuraavia ohjeita noudattamalla.
  varoitus:
Älä kosketa kasetin reunassa olevia kullanvärisiä metalliliittimiä. Sormenjäljet metalliliittimessä saattavat aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.
Kuva : Älä kosketa liitäntää
 1. Poista kasetti tulostimesta ja tarkista, ettei kasetin paikka ole likainen.
 2. Tarkista, käytätkö aitoa HP-kasettia. Aidossa HP-kasetissa on sana "HP" tai HP:n logo. Lisätietoja HP-kasettien tunnistamisesta on osoitteessa www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 3. Katso kasetin kullanvärisiä metalliliittimiä.
  • Jos metalliliittimissä on naarmuja tai muita vaurioita, vaihda kasetti.
  • Jos metalliliittimet näyttävät ehjiltä, työnnä kasetti varovasti takaisin paikalleen, kunnes se lukittuu kiinni. Tulosta muutama sivu, niin näet, onko ongelma korjautunut.
Jos huomaat, että kasetti täytyy vaihtaa, katso kasettia tai tulosta tarvikkeiden tilasivu ja etsi sivulta oikean aidon HP-mustekasetin osanumero.
Uudelleen täytetyt tai uusitut kasetit
HP ei voi suositella uusia eikä uusittuja tarvikkeita, jotka ovat muiden kuin HP:n valmistamia. Koska tällaiset mustekasetit eivät ole HP:n tuotteita, HP ei voi vaikuttaa niiden valmistukseen tai valvoa niiden laatua. Jos käytät uudelleen täytettyä tai uusittua kasettia etkä ole tyytyväinen tulostuslaatuun, vaihda kasetti aitoon HP-kasettiin.
  huomautus:
Jos vaihdat muun kuin HP-kasetin aitoon HP-kasettiin, tulostuspäässä on yhä muuta kuin HP:n mustetta. Tulostusongelma voi jatkua, kunnes tulostuspään muste on kulunut loppuun ja sen tilalle on tullut mustetta uudesta, aidosta HP-kasetista. Musteen kuluttaminen loppuun voi vaatia jopa tuhansien normaalien tekstisivujen tulostamista.
Tulostimen puhdistaminen
Tulostusprosessin aikana tulostimeen saattaa kertyä paperia ja pölyhiukkasia. Ne voivat aiheuttaa tulostuslaatuongelmia, kuten tahroja, juovia, viivoja tai toistuvia merkkejä. Tulosta ensin tulostuslaaturaportti ja jatka sitten haluamasi puhdistustoimintoon.
Tulostuslaaturaportin tulostaminen ja tulkitseminen
Tulostuslaaturaportti on sivu, jolle tulostetaan kunkin kasetin väripalkit. Raportin avulla voit tunnistaa tulostuslaatuongelmia.
Kuva : Esimerkki tulostuslaaturaportista
 1. Aseta tavallista Letter- tai A4-kokoista paperia laitteeseen.
 2. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytöstä Tukityökalut.
 3. Avaa seuraavat valikot:
  • Vianmääritys
  • Tulostuslaatusivut
  • Tulosta laaturaportti
 4. Tulosta sivu valitsemalla Tulosta-painike.
 5. Tarkista väriraidat raportista. Jokaisessa palkissa on kolme eri sävyä, mutta värin ei pitäisi juurikaan vaihdella palkkien välillä.
  • Jos yhdessä tai useassa väripalkissa näkyy juovia, siirry kohtaan Tulostuspään puhdistaminen.
  • Jos väripalkeissa näkyy vain vähän juovia tai niitä ei ole, mutta muste on tahriintunut, siirry kohtaan Rullien puhdistaminen.
Tulostuspään puhdistaminen
Jos tulostuslaaturaportissa näkyy juovia, puhdista tulostuspää seuraavasti.
 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytöstä Tukityökalut.
 2. Avaa seuraavat valikot:
  • Huolto
  • Kalibrointi/puhdistus
  • Tulostuspään puhdistus
 3. Aloita puhdistus valitsemalla Käynnistä ja seuraa näyttöön tulevia kehotteita.
    huomautus:
  Puhdistuksessa on käytössä peräkkäisiä tasoja. Kunkin tason päättyessä tulostin tulostaa tulostuslaaturaportin. Jos jossakin väripalkissa näkyy raitoja, jatka seuraavalle puhdistustasolle. Jos ongelma on ratkaistu, valitse Peruuta.
    huomautus:
  Numeroi jokainen tulostuslaaturaportin sivu, jotta pystyt seuraamaan tulostuslaadun paranemista.
Rullien puhdistaminen
Jos tulostuslaaturaportissa näkyy tahroja, puhdista rullat seuraavasti.
Vaihe 1: Vain monitoimitulostimet – puhdista asiakirjansyöttölaitteen rullat
 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytöstä Tukityökalut.
 2. Avaa seuraavat valikot:
  • Huolto
  • Kalibrointi/puhdistus
  • Puhdista asiakirjansyöttölaitteen rullat
 3. Aloita puhdistus valitsemalla Puhdista nyt ja seuraa näyttöön tulevia kehotteita.
Vaihe 2: Mustetahrojen ratkaiseminen
 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytöstä Tukityökalut.
 2. Avaa seuraavat valikot:
  • Huolto
  • Kalibrointi/puhdistus
  • Mustetahrojen ratkaiseminen
 3. Aloita puhdistus valitsemalla Käynnistä.
  Prosessi kestää enintään kolme minuuttia, kun sivu kulkee hitaasti tulostimen läpi. Säilytä tämä sivu myöhempää tulostuslaadun arviointia varten.
Toisen tulostinohjaimen kokeileminen
Kokeile jotakin toista tulostinohjainta, jos tulostetuilla sivuilla on odottamattomia viivoja kuvissa, tekstiä puuttuu, kuvia puuttuu, muotoilu on virheellistä tai fontteja on korvattu toisilla.
Voit ladata kaikki seuraavat ohjaimet HP:n verkkosivustosta: support.hp.com/drivers.
HP PCL.6 -ohjain
Tämä tuotekohtainen tulostinohjain on tarkoitettu 32-bittisille Windows XP-, Vista ja Server 2008 -käyttöjärjestelmille. Kaikkia ominaisuuksia ja paperikokoja ei tueta.
HP PCL 6 -ohjain
Tämä tuotekohtainen tulostinohjain on tarkoitettu Windows 7-, 8-, 8.1-, 10-, Server 2008 (64-bittinen)-, Server 2008 R2-, Server 2012-, Server 2012 R2- ja Server 2016 -käyttöjärjestelmiin.
HP PCL-6 V4 -ohjain
Tämä tuotekohtainen tulostinohjain on tarkoitettu Windows 7-, 8-, 8.1-, 10-, Server 2008 (64-bittinen)-, Server 2008 R2-, Server 2012-, Server 2012 R2- ja Server 2016 -käyttöjärjestelmiin.
HP UPD PS -⁠ohjain
 • Suositellaan tulostettaessa Adobe®-ohjelmista tai muista paljon grafiikkaa käyttävistä ohjelmista.
 • Tukee postscript-emulointitulostusta ja postscript flash -⁠fontteja.
HP UPD PCL 6
 • Suositellaan tulostukseen kaikissa Windows-käyttöjärjestelmissä.
 • Varmistaa yleisesti parhaan nopeuden, tulostuslaadun ja tulostintoimintojen tuen useimmille käyttäjille.
 • Kehitetty Windows Graphic Device Interface (GDI) -⁠liittymää varten parhaan nopeuden varmistamiseksi Windows-käyttöjärjestelmissä.
 • Ei ehkä ole täysin yhteensopiva kolmansien osapuolten toimittamien ja mukautettujen ohjelmistojen kanssa, joiden perustana on PCL 5.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...