hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung ProXpress MFP SL-M4560, SL-M4562, SL-C4060, SL-C4062 - Faksin vastaanottaminen

Tässä osiossa kuvataan faksien vastaanottaminen ja käytettävissä olevat erikoisasetukset.

Vastaanottotilan muuttaminen

Tulostimeen on tehtaalla määritetty etukäteen Faksi-tila. Kun saat faksin, tulostin vastaa puheluun tietyn soittomäärän jälkeen ja ottaa faksin vastaan automaattisesti. Voit vaihtaa toiseen vastaanottotilaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Valitse näytössä Asetukset > Faksiasetukset > Vastaanottotila.
 • Puhelin: Vastaanota fakseja painamalla > Vastaanota.
 • Faksi: Saat saapuvat faksit normaalisti, ja laite siirtyy välittömästi faksin vastaanottotilaan.
 • Puhelinvastaaja/Faksi: Käytä, kun tulostimeen on liitetty puhelinvastaaja. Tulostin vastaa saapuvaan puheluun, ja soittaja voi jättää viestin puhelinvastaajaan. Jos faksilaite havaitsee linjalla faksiäänen, laite siirtyy automaattisesti Faksi-tilaan vastaanottamaan faksin.
huomautus:
V.ot. al.koodi: Kun saat puhelun sivupuhelimeen ja kuulet faksiääniä, paina sivupuhelimen näppäimiä *9*. Tulostin vastaanottaa faksin. Paina painikkeita hitaasti peräkkäin. Jos kuulet edelleen faksiäänen etätulostimesta, paina *9* uudelleen.

Manuaalinen vastaanotto puhelintilassa

 1. Nosta tulostimen puhelimen kuuloke, kun kuulet korkean faksisignaalin puhelimesta.
 2. Valitse aloitusnäytössä Skannaa ja lähetä tai Sovellukset.
 3. Valitse ohjauspaneelista . Manuaalisen faksin ponnahdusikkuna avautuu.
 4. Valitse ohjauspaneelista Vastaanota.
Tulostin aloittaa faksin vastaanoton.

Automaattinen vastaanotto Puhelinvastaaja/Faksi-tilassa

Käytä tätä tilaa liittämällä puhelinvastaaja tulostimen takana olevaan EXT-pistokkeeseen.
Jos soittaja jättää viestin, puhelinvastaaja tallentaa sen tavalliseen tapaan. Jos tulostin havaitsee linjalla faksiäänimerkin, se alkaa automaattisesti vastaanottaa faksia.
huomautus:
 • Jos olet määrittänyt tulostimen tähän tilaan ja puhelinvastaaja on pois päältä tai jos EXT-pistokkeeseen ei ole kytketty puhelinvastaajaa, tulostin siirtyy automaattisesti Faksi-tilaan ennalta määritetyn soittomäärän jälkeen.
 • Jos puhelinvastaajan soittojen määrä on valittavissa, määritä se vastaamaan saapuviin puheluihin, ennen kuin se hälyttää useammin kuin kerran.
 • Jos olet Puhelin-tilassa, kun puhelinvastaaja liitetään tulostimeen, puhelinvastaaja on sammutettava. Muutoin puhelinvastaajasta lähtevät viestit keskeyttävät puhelinkeskustelun.

Faksien vastaanottaminen manuaalisesti sivupuhelimella

Tämä toiminto toimii parhaiten, kun käytössä on tulostimen EXT-pistokkeeseen liitetty sivupuhelin. Kun saat puhelun sivupuhelimeen ja kuulet faksiääniä, paina sivupuhelimen näppäimiä *9*. Tulostin vastaanottaa faksin. Paina painikkeita hitaasti peräkkäin. Jos kuulet edelleen faksiäänen etätulostimesta, paina *9* uudelleen. Voit muuttaa *9* esimerkiksi yhdistelmäksi *3* seuraavalla tavalla:
 1. Valitse näytössä Asetukset > Faksiasetukset > Vastaanottotila >V.ot. al.koodi.
 2. Anna numero 3 näytössä.

Vastaanottaminen suojatussa vastaanottotilassa

Saatat haluta estää asiattomien henkilöiden pääsyn vastaanotettuihin fakseihisi. Voit ottaa suojatun vastaanottotilan käyttöön estääksesi saapuvien faksien tulostamisen, kun tulostin on valvomattomana. Suojatussa vastaanottotilassa kaikki saapuvat faksit tallennetaan muistiin.
 1. Valitse aloitusnäytössä Asetukset > Faksiasetukset > Suojattu vastaanotto tai Sovellukset.
  huomautus:
  Suojatun vastaanottotilan voi määrittää vain käyttäjä, jolle on rekisteröity tunnuskoodi tulostimeen. Anna tunnuskoodi, kun tulostin pyytää sitä.
 2. Ota tämä toiminto käyttöön valitsemalla Käytössä.
  huomautus:
  Kun tulostin vastaanottaa faksin tässä tilassa, Tulosta-vaihtoehto tulee saataville. Jos haluat tulostaa suojattuja fakseja, valitse Tulosta. Kaikki suojatut faksit tulostuvat.
 3. Jos haluat määrittää tunnuskoodin, kosketa tyhjää tunnuskoodikenttää ja kirjoita tunnuskoodi.
 4. Jos haluat tallentaa saapuvat faksit aina muistin, valitse Koko päivä. Muussa tapauksessa siirry seuraavaan vaiheeseen.
 5. Valitse Aloitusaika ja aseta alkamisaika ylös-/alas-painikkeilla. Valitse Aseta, kun olet valmis.
 6. Valitse Lopetusaika ja aseta päättymisaika ylös-/alas-painikkeilla. Valitse Aseta, kun olet valmis.
 7. Valitse tai valitse muita asetuksia.
huomautus:
Voit poistaa Suojattu vastaanotto -toiminnon käytöstä valitsemalla Pois käytöstä. Saapuvat faksit tulostuvat automaattisesti uudelleen.

Vastaanotettujen faksien tulostuksen määrittäminen

Tällä toiminnolla voit määrittää vastaanotettujen faksien tulostusasetukset.
Valitse aloitusnäytössä Asetukset > Faksiasetukset > Vastaanotettujen faksien tulostus tai Sovellukset.
 • Kaksipuolinen: Tulosta vastaanotetut faksit paperin kummallekin puolelle.
 • Tulostelokero: Määritä faksin tulostuslokero.
 • Automaattinen pienennys: Kun tämä asetus on käytössä, saapuvat sivut pienentyvät automaattisesti. Kun vastaanotat faksin, jonka sisältämät sivut ovat yhtä pitkiä tai pidempiä kuin paperilokerossa oleva paperi, tulostin voi sovittaa alkuperäisen koon tulostimessa olevaan paperikokoon. Jos tämä asetus ei ole käytössä, tulostin ei voi sovittaa alkuperäiskappaletta yhdelle sivulle. Tulostin jakaa alkuperäiskappaleen osiin ja tulostaa sen todellisessa koossaan kahdelle tai useammalle sivulle.
 • Leim. v.o.nimi: Tulosta vastaanotetun faksin tiedot tulosteeseen.
 • Paperilähde: Valitse jokin lokero paperilähteeksi.

Faksien edelleenlähetys

Voit määrittää tulostimen lähettämään lähetyt tai vastaanotetut faksit edelleen esimerkiksi sähköpostiin, SMB-järjestelmään tai FTP-palvelimelle. Tästä toiminnosta voi olla hyötyä, jos käyttäjän on vastaanotettava fakseja ollessaan poissa työpaikalta.

Yleiset faksiasetukset

Voit määrittää faksin oletusasetukset. Määritä eniten käytetyt faksiasetukset.
Valitse aloitusnäytössä Asetukset > Faksiasetukset tai Sovellukset.
huomautus:
 • Kaikki valikot eivät välttämättä näy näytössä asetuksista tai mallista riippuen. Jos näin on, valikkoja ei käytetä tulostimessa.
 • Valitse aloitusnäytössä (Ohje) tai (Pikavalikko) ja napsauta sitten asetusta, josta haluat tietoja.
 • Käyttäjät voivat käyttää tätä toimintoa myös SyncThru™ Web Service -verkkopalvelusta. Avaa Internet-selain verkkoon liitetyssä tietokoneessa ja kirjoita tulostimen IP-osoite. Kun SyncThru™ Web Service avautuu, valitse Asetukset-välilehti > Tulostimen asetukset > Faksi, katso Asetukset-välilehti.
Vaihtoehto
Kuvaus
Tulostimen tunnus & Faksinumero
Voit määrittää tulostimen tunnuksen ja faksinumeron tulostumaan jokaisen sivun yläreunaan.
Uudelleenval.
Voit määrittää tulostimen valitsemaan faksinumeron uudelleen, jos vastaanottajan faksilinja on varattu tai soittoon ei vastata. Määritä uudelleenvalintakertojen määrä ja uudelleenvalintayritysten aikaväli.
Uudelleenvalinnan aikaväli: Valitse uudelleenvalinnan ehdot ylä- ja alanuolipainikkeilla.
Uudelleenvalinnan ajat: Valitse uudelleenvalinnan aika ylä- ja alanuolipainikkeilla. Poista uudelleenvalinta käytöstä valitsemalla 0.
Valinnan etuliite
Määritä ennen kohdenumeroa valittava numero. Käyttäjät voivat tämän avulla käyttää PABX-puhelinvaihdetta (esim. 9) tai suuntanumeroa (esim. 02). Kun tämä numero on määritetty, se tulee automaattisesti näyttöön puhelin- tai faksinumeroa kirjoitettaessa.
ECM-tila
Voit määrittää tulostimen korjaamaan virheet. Toiminnosta on apua, jos linja on huono, ja lisäksi se varmistaa, että kaikki käyttäjien lähettämät faksit lähetetään oikein kaikkiin muihin virheenkorjausta käyttäviin faksilaitteisiin. Faksin lähettäminen tässä tilassa voi kestää tavallista kauemmin.
Modeemin nopeus
Määritä modeemin nopeus.
Vastaanottotila
Valitse faksin oletusvastaanottotila.
Puhelin: Vastaanota fakseja painamalla > Vastaanota.
Faksi: Saat saapuvat faksit normaalisti, ja laite siirtyy välittömästi faksin vastaanottotilaan.
Puhelinvastaaja/Faksi: Käytä, kun tulostimeen on liitetty puhelinvastaaja. Tulostin vastaa saapuvaan puheluun, ja soittaja voi jättää viestin puhelinvastaajaan. Jos faksilaite havaitsee linjalla faksiäänen, laite siirtyy automaattisesti Faksi-tilaan vastaanottamaan faksin.
V.ot. al.koodi: Aloittaa faksin vastaanoton käyttämällä tulostimen takaosan EXT-pistokkeeseen liitettyä sivupuhelinta. Jos kuulet faksiääniä, kun nostat sivupuhelimen, näppäile koodi. Koodin tehdasasetus on *9*.
Soitot ennen vastaamista
Määritä, kuinka monta soittoa tulostin odottaa, ennen kuin se vastaa saapuvaan puheluun.
Edullinen hinta
Määritä tulostin lähettämään faksit sellaiseen aikaan, jolloin puhelumaksu on edullisempi, jolloin säästät puhelinkuluissa.
DRPD-tila
Kun toiminto on käytössä, sama käyttäjä voi vastata useisiin eri numeroihin soitettuihin puheluihin samalla puhelinlinjalla. Voit määrittää tulostimen tunnistamaan kunkin numeron eri soittotavat. Tämä asetus ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa / kaikilla alueilla.
Roskafaksin asetus
Tämän toiminnon avulla voit hylätä faksit, jotka on lähetetty muistiin roskafaksinumeroina tallennetuista numeroista. Tästä toiminnosta on hyötyä ei-toivottujen faksien torjunnassa. Kun tämä toiminto on käytössä, käyttäjät voivat määrittää roskafaksinumeroita lisäasetusten avulla. Tämä asetus ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa / kaikilla alueilla.
Suojattu vastaanottoa
Määritä tulostin tallentamaan vastaanotetut faksit muistiin, jotta asiattomat henkilöt eivät pääse niihin käsiksi käyttäjien poissa ollessa. Tämä asetus rajoittaa vastaanotettujen faksien tulostusta, kun tulostin on valvomattomana. Käyttäjien on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojana.
Vastaanotettujen faksien tulostus
Määritä vastaanotettujen faksien tulostusasetukset.
Faksin maa-asetus
Valitse oletusarvoinen maa/alue. Ennen kuin muutat tätä asetusta, liitä puhelinlinja tulostimeen. Kun vaihdat maata/aluetta, laite suorittaa ping-testin.
Äl. faksin val
Älykäs faksi -ominaisuus optimoi faksilinjan asetukset.
Automaattinen määritys: Tulostin tekee virhetarkistuksen säännöllisesti faksien lähettämisen ja vastaanottamisen yhteydessä ja määrittää faksin asetukset automaattisesti vakaan yhteyden varmistamiseksi.
Aloita: Tällä asetuksella käyttäjät voivat havaita ympäristön automaattisesti tai määrittää sen manuaalisesti lähettäessään tai vastaanottaessaan fakseja. Valitse Automaattinen tunnistus, kun haluat havaita ympäristön automaattisesti, tai määritä faksitoimintojen ympäristöksi manuaalisesti Normaali, VoIP (toimisto), Kohina (koti) tai Paljon kohinaa.
Alusta diagn.asetukset: Nollaa kaikki asetukset.
a. Todennusasetuksista riippuen tämä toiminto voi olla käytettävissä vain järjestelmän valvojalle. Katso kohta Todennus.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...