hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung ProXpress MFP SL-M4560, SL-M4562, SL-C4060, SL-C4062 - Faksin lähettäminen

Tässä osiossa kuvataan faksin lähettäminen ja erityiset lähetysmenetelmät.
huomautus:
Alkuperäiskappaleet voi asettaa joko kaksipuolisesti skannaavaan asiakirjansyöttölaitteeseen (DSDF) tai skannerin lasille. Jos alkuperäiskappaleita on sekä kaksipuolisesti skannaavassa asiakirjansyöttölaitteessa (DSDF) että skannerin lasilla, tulostin lukee kaksipuolisesti skannaavassa asiakirjansyöttölaitteessa (DSDF) olevat alkuperäiskappaleet ensin, koska sen skannausprioriteetti on korkeampi.

Faksin ylätunnisteen määrittäminen

Joissakin maissa/alueilla lähettäjä on lakisääteisesti velvoitettu ilmoittamaan faksinumero jokaisessa lähetetyssä faksissa.
 1. Napauta aloitusnäytössä Asetukset > Faksiasetukset > Tulostimen tunnus & Faksinumero tai Sovellukset.
 2. Valitse Tunnuksen nimi -syöttöruutu. Näppäimistö avautuu.
 3. Kirjoita oma nimesi tai yrityksen nimi. Katso Avautuvan näppäimistön käyttö.
 4. Valitse Valmis.
 5. Valitse Faksinumero-syöttöruutu.
 6. Syötä oikea faksinumero ohjauspaneelin numeronäppäimistön avulla.
 7. Valitse Valmis.
 8. Valitse tai valitse muita asetuksia.

Faksin lähettäminen

 1. Aseta alkuperäiskappaleet kuvapuoli ylöspäin kaksipuolisesti skannaavaan asiakirjansyöttölaitteeseen (DSDF) tai aseta yksittäinen alkuperäiskappale kuvapuoli alaspäin skannerin lasille ja sulje DSDF. Katso Alkuperäiskappaleiden asettaminen laitteeseen.
 2. Valitse aloitusnäytössä Skannaa ja lähetä tai Sovellukset.
 3. Muokkaa asiakirjan asetuksia Lähetä-välilehdessä tai Lisää-välilehdessä.
 4. Valitse ja anna faksinumero suoraan käyttämällä näytössä. Valitse sitten tai käytä näytön Suosikit-, Viimeaikainen-, Ryhmät tai Yhteystiedot-valintoja.
  1. Faksin voi lähettää samanaikaisesti enintään 10 kohteeseen.
  2. Voit tarkastella ja poistaa kohteita Kohdeluettelosta.
  3. Voit lisätä tauon valitsemalla faksinumeron antamisen aikana. Näyttöön tulee viiva (-) tauon lisäämisen merkiksi.
  4. Voit käyttää Paikallaan-numerovalintaa valitsemalla ja antamalla faksinumeron näytön numeronäppäimistöllä, kun kuulet valintaäänen.
 5. Käynnistä prosessi valitsemalla .
  1. Voit lähettää fakseja suoraan tietokoneesta, katso Faksin käyttäminen tietokoneella.
  2. Voit peruuttaa faksin napauttamalla virtuaalinäppäimistössä (Lopeta) ennen kuin tulostin käynnistää lähetyksen. Tai valitse aloitusnäytöstä Työn tila tai Sovellukset, ja valitse sitten poistettava työ. Katso Työn tila.
  3. Sähköpostiviestejä ei voi lähettää tulostimella silloin, kun se lähettää faksia.

Faksin lähettäminen pikavalintanumeroon

Kun laite pyytää antamaan faksin kohteen numeron, voit käyttää aiemmin määritettyä pikavalintanumeroa.
huomautus:
 • Pikavalintanumeroiksi voidaan määrittää numerot 1–500.
 • Jos pikavalintanumero on yksinumeroinen, pidä kyseistä ohjauspaneelin numeronäppäimistön näppäintä painettuna.
 • Jos pikavalintanumerossa on kaksi numeroa tai enemmän, paina ensimmäisen numeron näppäintä ohjauspaneelin numeronäppäimistössä ja pidä viimeisen numeron näppäintä painettuna.

Faksin lähettäminen manuaalisesti sivupuhelimella

Tällä menetelmällä faksi lähetetään sivupuhelimella. Varmista, että sivupuhelin on liitetty tulostimen faksiosan EXT-pistokkeeseen.
 1. Aseta alkuperäiskappaleet kuvapuoli ylöspäin kaksipuolisesti skannaavaan asiakirjansyöttölaitteeseen (DSDF) tai aseta yksittäinen alkuperäiskappale kuvapuoli alaspäin skannerin lasille ja sulje DSDF. Katso Alkuperäiskappaleiden asettaminen laitteeseen.
 2. Valitse aloitusnäytössä Skannaa ja lähetä tai Sovellukset.
 3. Muokkaa asiakirjan asetuksia Lähetä-välilehdessä tai Lisää-välilehdessä.
 4. Nosta sivupuhelimen kuuloke.
 5. Kun kuulet valintaäänen, anna faksinumero sivupuhelimella.
 6. Valitse ohjauspaneelista . Manuaalisen faksin ponnahdusikkuna avautuu.
 7. Napauta manuaalisen faksin ponnahdusikkunassa Lähetä-painiketta, kun kuulet sivupuhelimesta korkean faksisignaalin.

Automaattinen uudelleen lähettäminen

Jos puhelinlinja on varattu tai faksin lähetykseen ei vastata, tulostin valitsee numeron automaattisesti uudelleen.
Voit muuttaa uudelleenvalintojen aikaväliä ja/tai uudelleenvalintayritysten lukumäärää seuraavasti:
Valitse aloitusnäytössä Asetukset > Faksiasetukset > Uudelleenvalinta tai Sovellukset.

Faksin lähetyksen lykkääminen

Voit määrittää tulostimen lähettämään faksin myöhemmin, katso Yleiset faksiasetukset.
huomautus:
Peruuta viivästetty faksi valitsemalla Pois käytöstä ennen kuin se on lähetetty.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...