hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung ProXpress MFP SL-C4060, SL-C4062 - Paperin asettaminen lokeroon

Lokeroiden yleiskatsaus

  Kuva : Paperilokero
 1. Lokeron jatkovipu
 2. Paperin pituusohjain
 3. Paperin leveysohjain
 4. Paperin rajamerkintä
  varoitus:
Ohjaimen säätämättä jättäminen voi aiheuttaa paperin kohdistuksen, kuvan vääntymisen tai paperitukoksen.

Lokeron koon vaihtaminen

Voit vaihtaa kokoa säätämällä paperinohjaimia.

Koon vaihtaminen A4- tai Letter-kokoon

Lokero on asetettu valmiiksi Letter- tai A4-kokoon maasta/alueesta riippuen. Käyttäjien on säädettävä vipu ja paperin leveysohjain oikein.
 1. Vedä lokero ulos tulostimesta. Poista tarvittaessa paperi lokerosta.
 2. Kun haluat vaihtaa paperin kokoasetukseksi Letter, tartu lokeron takaosassa olevaan vipuun ja kierrä sitä myötäpäivään.
  Kuva : Vipu
 3. Purista paperin leveysohjainta ja liu'uta se vivun kulmaan.
  Kuva : Leveysohjain
huomautus:
Vaihda kokoasetukseksi A4 siirtämällä ensin paperin leveysohjainta vasemmalle ja kiertämällä sitten vipua vastapäivään. Vivun kääntäminen väkisin voi vaurioittaa lokeroa.

Koon vaihtaminen Legal (LGL) -kokoon

Paina painiketta kuvan mukaisesti ja vedä lokero ulos.
Kuva : Legal

Paperin asettaminen lokeroon

Tämän käyttöoppaan kuvat saattavat poiketa tulostimestasi sen asetusten tai mallin mukaan. Tarkista tulostimen tyyppi, katso Näkymä edestä.

Lokero 1 ja valinnainen lokero

 • Toimintatapa on sama kaikkien valinnaisten lokeroiden kohdalla.
 • Älä työnnä paperin leveysohjainta niin tiukalle, että paperi taittuu.
 • Jos paperin leveysohjainta ei säädetä, tulostimeen saattaa muodostua paperitukoksia.
  Kuva : Leveysohjainten säätäminen
 • Älä käytä paperia, jonka etureuna on käpristynyt, koska se saattaa aiheuttaa paperitukoksen tai paperi voi rypistyä.
  Kuva : Paperi käpristynyt
 1. Vedä paperilokero ulos.
  Kuva : Paperilokero, avoin
 2. Säädä paperin leveys- ja pituusohjaimia.
  Kuva : Paperinohjaimet
 3. Taivuttele ja ilmasta paperi.
  Kuva : Taivuttele ja ilmasta
 4. Lisää paperia.
  Kuva : Lisää paperia
 5. Säädä paperin pituus- ja leveysohjain vastaamaan paperia.
   Kuva : Säädä paperinohjaimia
  1. Leveysohjain
  2. Pituusohjain
 6. Liu'uta paperilokero sisään.
  Kuva : Paperilokero, kiinni
Kun tulostat asiakirjaa, määritä lokeron paperityyppi ja -koko, katso Lokeroasetukset.

Monikäyttölokero

Monikäyttölokeroon voi asettaa erikoiskokoisia tai -tyyppisiä tulostusmateriaaleja, kuten postikortteja, muistiinpanokortteja ja kirjekuoria. Katso Tulostuspaperin tekniset tiedot.
Vinkkejä monikäyttölokeron käyttämisestä:
 • Lataa monikäyttölokeroon kerrallaan vain yhden tyyppistä, kokoista ja painoista tulostuspaperia.
 • Estä paperitukosten syntymistä välttämällä paperin lisäämistä tulostuksen aikana, kun monikäyttölokerossa on yhä paperia. Tämä koskee myös muita tulostuspaperityyppejä.
 • Paperitukosten välttämiseksi älä vedä paperilokeroa ulos, kun tulostus monikäyttölokerosta on käynnissä: muutoin tulostus keskeytyy. Varmista, että paperilokero on asetettu laitteeseen.
 • Muista ladata lokeroon ainoastaan määritysten mukaista tulostuspaperia. Näin vältät paperitukokset ja tulostuksen laatuongelmat, katso Tulostuspaperin tekniset tiedot.
 • Suorista kaikki postikorttien, kirjekuorten ja tarrojen rypyt ennen niiden asettamista monikäyttölokeroon.
huomautus:
 • Erikoispapereille tulostettaessa käyttäjien on noudatettava paperin asetusohjeita. Katso Tulostaminen erikoispaperille.
 • Jos paperit limittyvät monikäyttölokeroa käytettäessä, avaa lokero 1, poista limittyneet paperit ja yritä sitten tulostaa uudestaan.
 1. Avaa monikäyttölokero ja vedä lokeron jatkoalusta ulos.
   Kuva : Monikäyttölokero, avoin
  1. Monikäyttölokeron luukku
  2. Lokeron jatkoalusta
 2. Aseta paperi monikäyttölokeroon.
  Kuva : Lisää paperia
 3. Purista monikäyttölokeron paperinleveysohjaimia ja säädä ne paperin leveyden mukaan. Älä käytä liikaa voimaa, koska muutoin paperi taipuu ja aiheuttaa paperitukoksen tai vääristymiä.
  Kuva : Paperin leveysohjaimet
Kun tulostat asiakirjaa, määritä monikäyttölokeron paperityyppi ja -koko. Lisätietoja paperin tyypin ja koon määrittämisestä ohjauspaneelissa, katso Lokeroasetukset.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...