hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung ProXpress Color SL-C4010, SL-C4012 - tilamerkkivalojen merkitys

Tilamerkkivalojen väri osoittaa tulostimen tilan.
huomautus:
 • Joitakin merkkivaloja ei ehkä ole käytössä joissakin malleissa tai maissa.
 • Voit ratkaista ongelman tarkistamalla virheilmoituksen ja noudattamalla siihen liittyviä vianmääritysosion ohjeita.
 • Voit ratkaista virheen tietokoneen Samsung-tulostimen tila -ikkunassa annettavien ohjeiden avulla.
Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.

Tilamerkkivalot

Merkkivalo
Tila
Kuvaus
Tila
Ei pala
 • Tulostin on offline-tilassa.
 • Tulostin on viransäästötilassa.
Sininen
Palaa
Tulostin on online-tilassa ja sitä voidaan käyttää.
Vilkkuu
Kun taustavalo vilkkuu, laite vastaanottaa tai tulostaa tietoja.
Oranssi
Palaa
 • Luukku on auki. Sulje luukku.
 • Lokerossa ei ole paperia. Lisää paperia lokeroon, katso Paperin lataaminen lokeroon.
 • Tulostus on keskeytetty vakavan virheen vuoksi. Tarkista näyttöviesti, katso Näyttöviestien ymmärtäminen.
 • Tulostimessa on paperitukos, katso Paperitukosten selvittäminen.
 • Hukkaväriainesäiliötä ei ole asennettu tulostimeen tai se on täynnä, katso Hukkaväriainesäiliön vaihtaminen.
 • Väriainekasetin arvioitu käyttöikä on lopussaa. On suositeltavaa vaihtaa väriainekasetti.
Vilkkuu
 • On tapahtunut vähäinen virhe, ja laite odottaa virheen korjautumista. Tarkista näyttöön tullut ilmoitus. Kun ongelma on korjattu, tulostus jatkuu.
Virta/herätys
Sininen
Palaa
Laite on viransäästötilassa.
Ei pala
Laite on valmiustilassa tai laitteesta on katkaistu virta.
Tila
Kuvaus
Eco
Vihreä
Palaa
Eco-tila on käytössä, katso Eco-tulostaminen.
Ei pala
Eco-tila on pois käytöstä.
a. Arvioitu kasetin käyttöikä tarkoittaa odotettua tai arvioitua väriainekasetin käyttöikää, joka tulosteiden jäljellä olevan keskimäärän ja on suunniteltu ISO/IEC 19798 -standardin mukaisesti. Tulostettujen sivujen määrään saattaa vaikuttaa käyttöympäristö, kuva-alueen prosenttimäärä, tulostusväli, grafiikka, media ja media koko. Kasetissa saattaa olla jonkin verran väriainetta jäljellä, vaikka oranssi merkkivalo palaa ja tulostin lopettaa tulostamisen.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...