hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung Xpress Color MFP SL-C480 - Hyödyllisiä valikkoasetuksia

Valikon käyttäminen

  1. Valitse käytettävän ominaisuuden mukaan ohjauspaneelista Kopio-, Faksi- tai Skannaus-painike.
  2. Valitse (Valikko), kunnes sopiva valikko tulee näkyviin näytön alimmalle riville, ja valitse OK.
  3. Paina vasenta tai oikeaa nuolta, kunnes näet tarvittavan valikkokohdan, ja valitse OK.
  4. Jos asetuksella on alivalikkoja, toista vaihe 3.
  5. Tallenna valinta valitsemalla OK.
  6. Voit palata valmiustilaan valitsemalla (Pysäytä/tyhjennä).
Tuotteet
Asetukset
Kopiointitoiminto
Alkuperäinen koko
Pienennä/suurenna
Tummuus
Normaali, Tumma+1-Tumma+5, Vaalea+5-Vaalea+1
Alkuperäinen tyyppi
Teksti, Teksti/Valokuva, Valokuva, Aikakauslehti
Lajittelu
Käytössä, Ei käytössä
Asettelu
Normaali, 2 sivua arkille, 4 sivua arkille, Henkilökorttikop.
Taustan mukauttaminen
Ei käytössä, Autom., Paranna tasoa 1, Paranna tasoa 2, Poista taso 1-Poista taso 4
Kopiointiasetukset
Vaihda oletusarvo
Alkuperäinen koko, Kopiot, Pienennä/suurenna, Tummuus, Alkuperäisen tyyppi, Lajittelu
Faksitoim.a
Tummuus
Normaali, Tumma+1-Tumma+5, Vaalea+5-Vaalea+1
Erottelukyky
Normaali, Tarkka, Erittäin hieno, Valokuvafaksi
Alkuperäinen koko
Monilahetys
Viivästetty lähetys
Lähetyksen välit.
Faks. välitys, Välitä sähköpostiin
Vast. Välitä
Faks. välitys, PC:lle välitys, Välitä sähköpostiin, Valitys&tulostus
Suojattu vastaanotto
Ei käytössä, Käytössä, Tulosta
Peruuta työ
Faksiasetukseta
Lähettää
Uudelleenvalinnan ajat, Uudelleenvalinnan aikaväli, Valinnan etuliite, ECM-tila, Modeemin nopeus, Faksin vahvis., Kuvan TCR-rap., Valintatilab
Vastaanottaa
Vastaanoton tila, Soittoja, kunnes vastaus, Leim. v.o.nimi, V.ot. al.koodi, Automaattinen pienennys, Hylkää koko, Roskafaksin asetus, DRPD-tilab
Vaihda oletusarvo
Tummuus, Tarkkuus, Alkuperäinen koko
Äl. faksin val
Auto konfig., Käynnistä nyt, Alusta
Manuaalinen TX/RX
Käytössä, Ei käytössä
a. Vain mallit C48xFN, C48xFW.
b. Tämä asetus ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa / kaikilla alueilla.
Tuotteet
Asetukset
Skann.toim.a
USB-ominaisuus
Alkuperäinen koko, Alkuperäisen tyyppi, Tarkkuus, Väritila, Tiedostomuoto, Tummuus
Sähköp.om.b
Alkuperäinen koko, Alkuperäisen tyyppi, Tarkkuus, Väritila, Tummuus
Samsung Cloudb
Alkuperäinen koko, Alkuperäisen tyyppi, Tarkkuus, Väritila, Tummuus
Skann.asetuks.a
Vaihda oletusarvo
USB-oletus, Sähköp. oletusb, Samsung Cloudb
Tulostusasetukset
Suunta
Pysty, Vaaka
Kopiot
[1 - 999]
Erottelukyky
Normaali, Kork. Tarkkuus
Tyhjennä teksti
Ei käytössä, Pienin, Normaali, Suurin
Reunanparannus
Ei käytössä, Normaali, Suurin
Sieppaaminen
Ei käytössä, Normaali, Suurin
Näyttö
Normaali, Parannettu, Yksityiskoht.
Autom. CR
LF, LF+CR
Ohita tyhjät sivut
Käytössä, Ei käytössä
Emulointi
Emulointityyppi, Asetus
a. Vain mallit C48xW, C48xFN, C48xFW.
b. Vain mallit C48xFN, C48xFW.
Tuotteet
Asetukset
Järjestelmän asetukset
Tulostinasetukset
Tulostimen tunnusb, Faksinumerob, Päivämäärä ja aikab, Kellotilab, Kieli, Oletustilab, Virransäästö, Autom. virran sammutusc, Herätystapahtuma, Järjestelmän aikakatkaisu, Työn aikakatkaisu, Korkeud. saato, Kosteus, Autom. jatkaminen, Paper. Korvaus, Säästötulostusasetukset
Paperiasetukset
Paperikoko, Paperityyppi, Reunus
Ääni/voimakkuusb
Näppäinääni, Hälytysääni, Kaiutin, Soittoääni
Raportti
Kokoonpano, Esittelysivu, Verkon maarit.a, Tarviketiedot, Käyttölaskuri, Faksi vast.ot.b, Faksi lahet.b, Ajoitetut työtb, Faksin vahvis.b, Sähköposti lähetettyb, Roskafaksib, PCL-fontti, PS-fontti, Osoitteistob
Huolto
Poista tyhj. san.d, Tarvikk. käyttöikä, Kuvan Mgr., Mukautettu väri, Vah. var. ilm., Kuvayks.alahäl, Sarjanumero
Verkkoa
TCP/IP (IPv4)
DHCP, BOOTP, Staat.
TCP/IP (IPv6)
IPv6-protokolla, DHCPv6-määrit.
Ethernet
Ethernet-portti, Ethernetin nopeus
Wi-Fie
Wi-Fi päällä/pois, Wi-Fi-asetukset, WPS, Wi-Fi Direct, Wi-Fi-signaali, Wi-Fi-oletus
Protokol.hall.
HTTP, SCP, WINS, SNMPv1/v2, UPnP (SSDP), mDNS, SetIP, SLP
Verkkokokoonpano
Tyhjennä asetukset
a. Vain mallit C48xW, C48xFN, C48xFW.
b. Vain mallit C48xFN, C48xFW.
c. Vain mallit C48x, C48xW.
d. Tämä asetus tulee näkyviin vain, jos kasettiin on jäänyt pieni määrä väriainetta.
e. Vain mallit C48xW, C48xFW.

Ennen seuraavien osioiden lukemista

Tässä osiossa kuvataan kaikki tämän sarjan malleissa käytettävissä olevat ominaisuudet. Käyttäjät voivat tarkistaa kussakin mallissa käytettävissä olevat ominaisuudet Perusoppaan kohdasta Valikkojen yleiskuvaus. Alla on vinkkejä seuraavien osioiden käyttämiseen:
  • Ohjauspaneelin avulla käytetään eri valikoita, joiden avulla tulostin määritetään tai käytetään tulostimen toimintoja. Näihin valikoihin pääsee valitsemalla (Valikko).
  • Kaikki valikot eivät välttämättä näy näytössä asetuksista tai mallista riippuen. Jos näin on, valikkoja ei käytetä tulostimessa.
  • Malleissa, joissa ei ole (Valikko) -kohtaa ohjauspaneelissa, tämä toiminto ei ole käytettävissä. Katso Ohjauspaneelin yleiskuvaus.
  • Joidenkin valikoiden nimet saattavat poiketa tulostimessa näkyvistä sen asetuksista tai mallista riippuen.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...