hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung Xpress Color MFP SL-C480 - Peruskopiointi

Peruskopiointi

 1. C48xW-sarja: Varmista, että Skannaus-painikkeen merkkivalo ei pala.
  C48xFN, C48xFW -sarja: Valitse ohjauspaneelista (Kopioi).
 2. Valitse ohjauspaneelista (Valikko) > Kopiointitoiminto.
 3. Aseta yksittäinen asiakirja asiakirjalasille kopioitava puoli alaspäin tai aseta asiakirjat asiakirjansyöttölaitteeseen kopiointipuoli ylöspäin. Katso Alkuperäiskappaleiden asettaminen laitteeseen.
 4. Jos haluat mukauttaa kopiointiasetuksia, kuten Pienennä/Suurenna‑, Tummuus‑ ja Alkuperäinen tyyppi ‑asetuksia, käyttämällä ohjauspaneelin painikkeita, katso Asetusten muuttaminen kullekin kopiolle.
 5. Anna tarvittaessa kopioiden määrä käyttämällä nuoli- tai numeronäppäimistöä.
 6. Valitse (Käynnistä).
huomautus:
Voit peruuttaa kopiointityön toiminnon aikana painamalla (Pysäytä/Tyhjennä)-painiketta.

Asetusten muuttaminen kullekin kopiolle

Tulostin antaa oletusasetukset kopiointia varten, jotta voit ottaa kopion nopeasti ja helposti.
 • Kun painat (Pysäytä/Tyhjennä)-painiketta kahdesti kopiointiasetuksia määrittäessäsi, kaikki nykyiselle kopiointityölle määrittämäsi asetukset peruuntuvat ja palautuvat oletustilaan. Ne palautuvat automaattisesti oletustilaan myös, kun meneillään oleva kopiointityö on päättynyt.
 • Valikkojen käyttö saattaa vaihdella eri malleissa. Katso Valikkojen käyttäminen.
 • Joissakin malleissa alivalikkoihin siirrytään valitsemalla OK.

Tummuus

Jos alkuperäisessä asiakirjassa on vaaleita merkkejä ja tummia kuvia, voit säätää kirkkaustasoa niin, että kopio on helpommin luettavissa.
 1. C48xW-sarja: Varmista, että Skannaus-painikkeen merkkivalo ei pala.
  C48xFN, C48xFW -sarja: Valitse ohjauspaneelista (Kopioi).
 2. Valitse ohjauspaneelista (Valikko) > Kopiointitoiminto > Tummuus.
 3. Valitse asianmukainen vaihtoehto ja paina OK-painiketta. Vaalein asetus on Light +5 ja tummin asetus on Dark +5.
 4. Voit palata valmiustilaan painamalla (Pysäytä/Tyhjennä)-painiketta.

Alkuperäinen

Alkuperäistä asetusta käytetään parantamaan kopion laatua valitsemalla asiakirja nykyiselle kopiointityölle.
 1. C48xW-sarja: Varmista, että Skannaus-painikkeen merkkivalo ei pala.
  C48xFN, C48xFW -sarja: Valitse ohjauspaneelista (Kopioi).
 2. Valitse ohjauspaneelista (Valikko) > Kopiointitoiminto > Alkuperäinen tyyppi.
 3. Valitse asianmukainen vaihtoehto ja paina OK-painiketta.
  • Teksti: Valitse tämä vaihtoehto alkuperäisille asiakirjoille, joissa on pääasiassa tekstiä.
  • Teksti/Valokuva: Käytä tätä asetusta alkuperäisille asiakirjoille, joissa on tekstiä ja valokuvia.
   huomautus:
   Jos tulosteen teksti näyttää epäselvältä, valitse Teksti, jotta tekstit näkyvät selvinä.
  • Valokuva: Käytä tätä asetusta, kun alkuperäiskappaleet ovat valokuvia.
  • Lehti: Käytä tätä asetusta, kun alkuperäiskappaleet ovat aikakauslehdestä.
 4. Voit palata valmiustilaan painamalla (Pysäytä/Tyhjennä)-painiketta.

Kopion pienentäminen tai suurentaminen

Voit pienentää tai suurentaa kopioitua kuvaa 25–400 % asiakirjansyöttölaitteesta tai skannerin lasilta.
 • Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikissa malleissa tai lisälaitteissa. Lisätietoja on kohdassa Mallin toiminto.
 • Jos tulostin on asetettu Eco-tilaan, pienennys- ja suurennustoiminnot eivät ole käytettävissä.

Valinta ennalta määritetyistä kopiointiko'oista

 1. C48xW-sarja: Varmista, että Skannaus-painikkeen merkkivalo ei pala.
  C48xFN, C48xFW -sarja: Valitse ohjauspaneelista (Kopioi).
 2. Valitse ohjauspaneelista (Valikko) > Kopiointitoiminto > Pienennä/Suurenna.
 3. Valitse asianmukainen vaihtoehto ja paina OK-painiketta.
 4. Voit palata valmiustilaan painamalla (Pysäytä/Tyhjennä)-painiketta.

Kopion skaalaus antamalla skaalausarvo suoraan

 1. C48xW-sarja: Varmista, että Skannaus-painikkeen merkkivalo ei pala.
  C48xFN, C48xFW -sarja: Valitse ohjauspaneelista (Kopioi).
 2. Valitse ohjauspaneelista (Valikko) > Kopiointitoiminto > Pienennä/Suurenna > Mukautettu.
 3. Anna tarvittava kopiointikoko numeronäppäimistöllä.
 4. Tallenna valinta valitsemalla OK.
 5. Voit palata valmiustilaan painamalla (Pysäytä/Tyhjennä)-painiketta.
  huomautus:
  Kun pienennät kopiota, kopion alaosassa saattaa näkyä mustia viivoja.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...