hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung-lasertulostimet - Tulostuksen erikoistoimintojen käyttäminen

Tulostuksen erikoistoimintoja ovat seuraavat:
 • Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille
 • Julisteiden tulostaminen
 • Vihkojen tulostaminen
 • Tulostus paperiarkin molemmille puolille
 • Asiakirjan koon muuttaminen prosenttimäärän mukaan
 • Asiakirjan sovittaminen valittuun paperikokoon
 • Vesileimojen käyttäminen
 • Peittokuvan käyttäminen

Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille

Yhdelle paperiarkille tulostettava sivumäärä voidaan valita. Jos tulostat arkille useamman kuin yhden sivun, sivujen kokoa pienennetään ja järjestetään määrättyyn järjestykseen. Yhdelle arkille voidaan tulostaa enintään 16 sivua.
Kuva : Sivut per arkki
 1. Muuta tulostusasetuksia ohjelmistosovelluksen kohdasta Tulostusmääritykset. Katso Tulostusmääritysten avaaminen.
 2. Napsauta Perus-välilehteä, valitse avattavasta Tyyppi-luettelosta Useita sivuja per puoli.
 3. Tulosta jokaiselle arkille reunus valitsemalla Sivun reunus.
 4. Valitse yhdelle arkille tulostettava sivumäärä (2, 4, 6, 9 tai 16) avattavasta Sivut per puoli -luettelosta.
 5. Valitse tarvittaessa sivujärjestys avattavasta Sivujärjestys -luettelosta.
 6. Napsauta Paperi-välilehteä, valitse Alkuperäinen koko, Lähde ja Tyyppi.
 7. Napsauta OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.

Julisteiden tulostaminen

Tämän toiminnon avulla voidaan tulostaa yksisivuinen asiakirja 4, 9 tai 16 paperiarkille, jotka voidaan liittää yhteen ja muodostaa yhden julistekokoisen asiakirjan.
Kuva : Juliste
 1. Muuta tulostusasetuksia ohjelmistosovelluksen kohdasta Tulostusmääritykset. Katso Tulostusmääritysten avaaminen.
 2. Napsauta Perus-välilehteä, valitse avattavasta Tyyppi-luettelosta Julisteen tulostus.
 3. Valitse sopiva sivun asettelu.
 4. Valitse Julisteen limitys -arvo. Määritä Julisteen limitys millimetreinä tai tuumina valitsemalla valintanappi Perus-välilehden oikeasta yläkulmasta. Se helpottaa arkkien liittämistä toisiinsa.
  Kuva : Julistearkit
 5. Napsauta Paperi-välilehteä, valitse Alkuperäinen koko, Lähde ja Tyyppi.
 6. Napsauta OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.
 7. Viimeistele juliste liittämällä arkit toisiinsa.

Vihkojen tulostaminen

Tämän toiminnon avulla voidaan tulostaa asiakirja paperin molemmin puolin ja järjestää sivut siten, että paperi voidaan tulostuksen jälkeen taittaa puoliksi ja muodostaa vihko.
Kuva : Vihko
huomautus:
(Vain mallit K4250, K4300, K4350, X4220, X4250, X4300): Vihko on tulostettava Letter-, Legal-, A4-, JIS B5-, Statement-, Executive-, A5-, Ledger- tai JIS B4 -kokoiselle tulostuspaperille.
 1. Muuta tulostusasetuksia ohjelmistosovelluksen kohdasta Tulostusmääritykset. Katso Tulostusmääritysten avaaminen.
 2. Napsauta Perus-välilehteä, valitse avattavasta Tyyppi-luettelosta Vihkon tulostus.
 3. Napsauta Lisäasetukset-painiketta. Valitse sitten sopiva asetus.
 4. Napsauta Paperi-välilehteä, valitse Alkuperäinen koko, Lähde ja Tyyppi.
  huomautus:
  Vihkon tulostus -vaihtoehto ei ole käytettävissä kaikissa paperiko'oissa. Voit selvittää tässä ominaisuudessa käytettävissä olevan paperikoon valitsemalla käytettävissä oleva paperikoko Paperi-välilehden Alkuperäinen koko -asetuksessa. Jos valitaan paperikoko, joka ei ole käytettävissä, valinta voidaan automaattisesti peruuttaa. Valitse vain käytettävissä oleva paperi, jossa ei ole - tai -symbolia.
 5. Napsauta OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.

Tulostus paperiarkin molemmille puolille

Kaksipuolinen: tulostus paperiarkin molemmille puolille on käytettävissä. Päätä ennen tulostusta, miten asiakirja suunnataan.
huomautus:
(Vain mallit K4250, K4300, K4350, X4220, X4250, X4300): Käytä tätä ominaisuutta vain Letter-, Legal-, Oficio-, US Folio-, A4-, ISO B5-, JIS B5-, Statement-, Executive-, A5-, 8K-, 16K-, Ledger-, Tabloid Extra- tai JIS B4 -kokoisella paperilla.
huomautus:
Kun tulostat erikoismateriaalia, kuten tarroja, kirjekuoria tai paksua paperia, älä tulosta molemmille puolille. Se voi aiheuttaa paperitukoksen tai vaurioittaa tulostinta.
 1. Muuta tulostusasetuksia ohjelmistosovelluksen kohdasta Tulostusmääritykset. Katso Tulostusmääritysten avaaminen.
 2. Napsauta Perus-välilehteä.
 3. Valitse haluamasi sidonta-asetus Kaksipuolinen tulostus -osiossa.
  1. Tulostimen oletusasetus: Kun valitaan tämä vaihtoehto, ominaisuus määräytyy tulostimen ohjauspaneelissa määritetyn asetuksen mukaan. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun käytetään PCL-tulostinohjainta.
  2. Ei lainkaan: Poistaa ominaisuuden käytöstä.
  3. Pitkä reuna: Tämä asetus on kirjansidonnassa käytetty perinteinen asettelu.
   Kuva : Pitkä reuna
  4. Lyhyt reuna: Tämä asetus on kalentereissa käytetty perinteinen asettelu.
   Kuva : Lyhyt reuna
  5. Käänteinen kaksipuolinen tulostus: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat kääntää tulostusjärjestyksen kaksipuolisen tulostuksen yhteydessä. (Vain mallit K4250, K4300, K4350, X4220, X4250, X4300.)
 4. Napsauta Paperi-välilehteä, valitse Alkuperäinen koko, Lähde ja Tyyppi.
 5. Napsauta OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.

Asiakirjan koon muuttaminen prosenttimäärän mukaan

Muuta asiakirjan kokoa, jotta se näkyy tulostetulla sivulla suurempana tai pienempänä, kirjoittamalla sopiva prosenttiluku.
Kuva : Kuvan säätö
 1. Muuta tulostusasetuksia ohjelmistosovelluksen kohdasta Tulostusmääritykset. Katso Tulostusmääritysten avaaminen.
 2. Valitse Paperi-välilehti.
 3. Valitse alkuperäiskappaleiden todellinen paperikoko kohdasta Alkuperäinen koko.
 4. Kirjoita skaalausaste Prosenttimäärä-kenttään. Skaalausaste voidaan valita myös ylös-/alas-nuolilla.
  huomautus:
  Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä, kun paperikoko valitaan kohdassa Tulostuskoko.
 5. Valitse Lähde ja Tyyppi.
 6. Napsauta OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.

Asiakirjan sovittaminen valittuun paperikokoon

Tämä tulostinominaisuus mahdollistaa tulostustyön skaalaamisen mihin tahansa valittuun paperikokoon asiakirjan koosta riippumatta. Tämä asetus on hyödyllinen, kun tarkistetaan pieniä yksityiskohtia pienikokoisesta asiakirjasta.
Kuva : Sovitettu asiakirja
 1. Muuta tulostusasetuksia ohjelmistosovelluksen kohdasta Tulostusmääritykset. Katso Tulostusmääritysten avaaminen.
 2. Valitse Paperi-välilehti.
 3. Valitse alkuperäiskappaleiden todellinen paperikoko kohdasta Alkuperäinen koko.
 4. Valitse lokeron tulostettava paperikoko kohdasta Tulostuskoko.
 5. Valitse Lähde ja Tyyppi.
 6. Napsauta OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.

Vesileimojen käyttäminen

Vesileima-asetuksella voidaan tulostaa tekstiä olemassa olevan asiakirjan päälle. Sitä käytetään esimerkiksi, kun on tarpeen kirjoittaa suurin harmain kirjaimin "LUONNOS" tai "LUOTTAMUKSELLINEN" vinosti asiakirjan ensimmäiselle sivulle tai kaikille sivuille.
Kuva : Vesileima
Tulostimessa on valmiiksi useita ennalta määritettyjä vesileimoja. Niitä voidaan muokata tai luetteloon voidaan lisätä uusia.
huomautus:
 • Ylätunniste: Valittu teksti voidaan lisätä yläreunaan vasemmalle, keskelle tai oikealle.
 • Alatunniste: Valittu teksti voidaan lisätä alareunaan vasemmalle, keskelle tai oikealle.

Valmiin vesileiman käyttäminen

 1. Muuta tulostusasetuksia ohjelmistosovelluksen kohdasta Tulostusmääritykset. Katso Tulostusmääritysten avaaminen.
 2. Napsauta Lisäasetukset-välilehteä ja valitse haluamasi vesileima avattavasta Vesileima-luettelosta.
  1. Valittu vesileima tulee näkyviin Triple Cassette Feeder -kuvaan. (Vain mallit K4250, K4300, K4350, X4220, X4250, X4300.)
 3. Napsauta OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.
  1. Vain mallit K4250, K4300, K4350, X4220, X4250, X4300:
   1. Vesileiman viesti: Käyttäjä voi syöttää vesileiman, jonka haluaa tulostaa.
   2. Kuvatiedosto: Käyttäjä voi ladata vesileimakuvan, jonka haluaa tulostaa.
   3. Vesileiman nimi: Käyttäjä voi kirjoittaa vesileiman nimen, joka lisätään avattavaan vesileimavalikkoon.
   4. Vain ensimmäinen sivu: Tulostaa vesileiman vain ensimmäiselle sivulle. Oletuksena ei valittu.

Vesileiman luominen

 1. Muuta tulostusasetuksia ohjelmistosovelluksen kohdasta Tulostusmääritykset. Katso Tulostusmääritysten avaaminen.
 2. Valitse Lisäasetukset-välilehden avattavasta Vesileima-luettelosta Muokkaa.
 3. Kirjoita teksti Vesileiman viesti -ruutuun. Viesti voi sisältää enintään 256 merkkiä. Kun Vain ensimmäinen sivu -valintaruutu on valittuna, vesileima tulostuu vain ensimmäiselle sivulle.
 4. Valitse vesileima-asetukset. Käyttäjä voi valita fontin nimen, tyylin, koon ja sävyn Fontin attribuutit -osiossa sekä määrittää vesileiman kulman Vesileiman kohdistus ja kulma -osiossa.
 5. Lisää uusi vesileima Nykyiset vesileimat -luetteloon napsauttamalla Lisää.
 6. Kun muokkaus on valmis, napsauta OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.
Lopeta vesileiman tulostus valitsemalla avattavasta Vesileima-luettelosta Ei lainkaan.

Vesileiman muokkaaminen

 1. Muuta tulostusasetuksia ohjelmistosovelluksen kohdasta Tulostusmääritykset. Katso Tulostusmääritysten avaaminen.
 2. Valitse Lisäasetukset-välilehden avattavasta Vesileima-luettelosta Muokkaa.
 3. Valitse muokattava vesileima Nykyiset vesileimat -luettelosta ja muuta vesileiman viestiä ja asetuksia.
 4. Tallenna muutokset valitsemalla Päivitä.
 5. Napsauta OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.

Vesileiman poistaminen

 1. Muuta tulostusasetuksia ohjelmistosovelluksen kohdasta Tulostusmääritykset. Katso Tulostusmääritysten avaaminen.
 2. Valitse Lisäasetukset-välilehden avattavasta Vesileima-luettelosta Muokkaa.
 3. Valitse poistettava vesileima Nykyiset vesileimat -luettelosta ja napsauta Poista.
 4. Napsauta OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.

Peittokuvan käyttäminen

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun käytetään PCL-tulostinohjainta.

Mikä on peittokuva?

Peittokuva on tietokoneen kiintolevylle (HDD) erikoistiedostomuodossa tallennettu teksti ja/tai kuva, joka voidaan tulostaa mihin tahansa asiakirjaan. Peittokuvaa käytetään usein kirjelomakkeen sijasta. Käyttäjä voi esipainetun kirjelomakkeen sijasta luoda peittokuvan, jossa on samat tiedot kuin kirjelomakkeessakin. Kun käyttäjä haluaa tulostaa kirjeen yrityksen kirjelomakkeelle, tulostimeen ei tarvitse asettaa esipainettuja kirjelomakepapereita, vaan kirjelomake voidaan tulostaa asiakirjaan peittokuvana.
Kuva : Peittokuva

Uuden sivun peittokuvan luominen

Käyttääkseen sivun peittokuvaa käyttäjän on luotava uusi sivun peittokuva, jossa on logo tai kuva.
 1. Luo tai avaa asiakirja, joka sisältää uutena sivun peittokuvana käytettävän tekstin tai kuvan. Aseta kohteet tarkalleen siten kuin niiden on tarkoitus näkyä peittokuvana.
 2. Tallenna asiakirja peittokuvana kohdassa Tulostusmääritykset. Katso Tulostusmääritysten avaaminen.
 3. Napsauta Lisäasetukset-välilehteä ja valitse avattavasta Peittokuva-luettelosta Luo.
 4. Kirjoita Tallenna nimellä -ikkunassa enintään kahdeksan merkkiä pitkä nimi Tiedostonimi-kenttään. Valitse tarvittaessa kohdepolku. Oletuksena on C:\Formover.
 5. Napsauta Tallenna.
 6. Napsauta OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta. Kun vahvistusviesti-ikkuna avautuu, napsauta Kyllä.
 7. Tiedostoa ei tulosteta. Sen sijaan se tallennetaan tietokoneen kiintolevylle.
  huomautus:
  Peittokuvan koon on oltava sama kuin peittokuvan kanssa tulostettavassa asiakirjassa. Älä luo peittokuvaa, jossa on vesileima.

Sivun peittokuvan käyttäminen

Kun peittokuva on luotu, se on valmis tulostettavaksi asiakirjaan. Peittokuvan tulostaminen asiakirjaan:
 1. Luo tai avaa tulostettava asiakirja.
 2. Muuta tulostusasetuksia ohjelmistosovelluksen kohdasta Tulostusmääritykset. Katso Tulostusmääritysten avaaminen.
 3. Napsauta Lisäasetukset-välilehteä.
 4. Valitse Tulosta peittokuva avattavasta Peittokuva-luettelosta.
 5. Jos peittokuva ei näy avattavassa Peittokuvatiedosto 1 tai Peittokuvatiedosto 2 -luettelossa, valitse PeittokuvaluettelostaLataa.
  1. Valitse käytettävä peittokuvatiedosto. Jos käyttöön haluttu peittokuvatiedosto sijaitsee ulkoisessa lähteessä, tiedosto voidaan ladata siirtymällä Lataa-ikkunaan
  2. Kun olet valinnut tiedoston, napsauta Avaa. Tiedosto näkyy Peittokuvaluettelo-ruudussa ja on käytettävissä tulostukseen. Valitse peittokuva Peittokuvaluettelo-ruudusta.
 6. Valitse tarvittaessa Vahvista sivun peittokuva tulostettaessa -valintaruutu. Jos valintaruutu on valittu, aina kun asiakirja lähetetään tulostukseen, näkyviin tulee viesti-ikkuna, jossa pyydetään vahvistamaan peittokuvan tulostus asiakirjaan.
  1. Jos valintaruutua ei ole valittu ja peittokuva on valittu, peittokuva tulostuu asiakirjaan automaattisesti.
 7. Napsauta OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta. Valittu peittokuva tulostuu asiakirjaan.
  huomautus:
  Peittokuvallisen asiakirjan tarkkuuden on oltava sama kuin peittokuvan kanssa tulostettavassa asiakirjassa.

Sivun peittokuvan poistaminen

Käyttäjä voi poistaa sivun peittokuvat, joita ei enää käytetä.
 1. Napsauta Tulostusmääritykset-ikkunassa Lisäasetukset-välilehteä.
 2. Valitse Tulosta peittokuva avattavasta Peittokuva-luettelosta.
 3. Valitse poistettava peittokuva Peittokuvaluettelo-ruudusta. Jos peittokuva ei näy Peittokuvaluettelossa, valitse PeittokuvaluettelostaLataa. Valitse poistettava peittokuvatiedosto.
 4. Napsauta Poista.
 5. Kun vahvistusviesti-ikkuna avautuu, napsauta Kyllä.
 6. Napsauta OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...