hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung MFP-tulostimet - perustason faksaaminen

huomautus:
 • Seuraavat tulostinmallit eivät tue faksaustoimintoa:
  • C48xFN/C48xFW-sarja (vain).
  • M207x-sarja
  • M267xN/M287xND/M287xDW
  • SCX-465x/4021S/465xN/4321NS/4621NS-sarja
 • Katso faksitoimintojen erikoistoiminnot tulostimen käyttöoppaan kohdasta ”Faksitoiminnot”.
huomautus:
 • Et voi käyttää tätä laitetta (/tulostinta) faksina Internet-puhelimen kautta. Pyydä lisätietoja Internet-palveluntarjoajaltasi.
 • Suosittelemme käyttämään perinteistä analogista puhelinpalvelua (PSTN: Public Switched Telephone Network) yhdistettäessä puhelinlinjoja faksilaitteeseen. Jos käytät muita Internet-palveluja (DSL, ISDN, VoIP), voit parantaa yhteyden laatua käyttämällä mikrosuodatinta. Mikrosuodatin poistaa tarpeettomia hälysignaaleja ja parantaa yhteyden laatua tai Internetin laatua. DSL-mikrosuodatinta ei toimiteta tulostimen mukana, joten sinun on otettava yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi DSL-mikrosuodatinkäytön mahdollistamiseksi.
(Katso ”Takanäkymä” tulostimesi käyttöoppaasta.)

Valmistellaan faksausta

Ennen kuin voit lähettää tai vastaanottaa faksin, sinun on kiinnitettävä mukana toimitettu linjakaapeli seinäpuhelinliitäntään (katso ”Takanäkymä” tulostimesi käyttöoppaasta). Katso yhteyden luomiseen ohjeet Pika-asennusoppaasta. Puhelinyhteyden luomismenetelmä vaihtelee maittain.

Faksin lähettäminen

huomautus:
Kun olet sijoittanut alkuperäisasiakirjat paikalleen, voit käyttää joko asiakirjan syöttölaitetta tai skannauslasia. Jos alkuperäisiä asiakirjoja on sijoitettu samanaikaisesti sekä syöttölaitteelle että skannauslasille, laitteesi lukee ensin syöttölaitteelle sijoitetut asiakirjat, joilla on etusija skannattaessa.
1
Aseta yksi asiakirja etupuoli alaspäin asiakirjalasille tai lisää asiakirjoja etupuoli ylöspäin asiakirjansyöttölaitteeseen (katso tulostimen käyttöoppaasta kohtaa ”Alkuperäiskappaleiden asettaminen laitteeseen”).
2
Valitse ohjauspaneelin näytössä (Faksi).
3
Säädä erottelukyky ja kirkkaus faksaustarpeittesi mukaiseksi (katso alempaa ”Asiakirjan asetusten säätäminen”).
4
Syötä kohdefaksinumero (katso tulostimen käyttöoppaasta kohtaa ”Näppäimistön kirjaimet ja numerot”).
5
Paina ohjauspaneelissa (Käynnistä). Laite aloittaa skannaamisen ja faksin lähettämisen kohteeseen.
huomautus:
 • Jos haluat lähettää viestin suoraan tietokoneesta, käytä Samsungin verkkotietokonefaksia (katso ”Faksin lähettäminen tietokoneelta” tulostimesi käyttöohjeen kohdasta ”Faksiominaisuudet”).
 • Kun haluat peruuttaa faksin, paina (Pysäytä/tyhjennä) ennen kuin laite aloittaa faksilähetyksen.
 • Jos käytit skannauslasia, laite näyttää ilmoituksen, joka pyytää asettamaan (lasille) toisen sivun.
Faksin lähettäminen manuaalisesti
Suorita seuraavat vaiheet kun haluat lähettää faksin käyttämällä ohjauspaneelin toimintoa (Linja varattu käyttöösi).
huomautus:
Jos laitteesi on kuulokemalli, voit lähettää faksin käyttämällä käsikuuloketta (katso ”Muu ominaisuus” tulostimen käyttöoppaasta).
1
Aseta yksi asiakirja etupuoli alaspäin asiakirjalasille tai lisää asiakirjoja etupuoli ylöspäin asiakirjansyöttölaitteeseen (katso tulostimen käyttöoppaasta kohtaa ”Alkuperäiskappaleiden asettaminen laitteeseen”).
2
Valitse ohjauspaneelin näytössä (Faksi).
3
Säädä erottelukyky ja kirkkaus faksaustarpeittesi mukaiseksi (katso alempaa ”Asiakirjan asetusten säätäminen”).
4
Paina (Linja varattu käyttöösi) ohjauspaneelissa tai nosta kuuloke.
5
Syötä faksinumero numero ohjauspaneelin numeronäppäimistön avulla.
6
Paina ohjauspaneelissa (Aloita), kun kuulet etäfaksilaitteen korkeataajuisen äänisignaalin.
Faksin lähettäminen useisiin kohteisiin
Voit käyttää monilähetysominaisuutta, joka mahdollistaa faksin lähettämisen useisiin kohteisiin. Alkuperäiset tiedostot tallennetaan automaattisesti muistiin ja lähetetään tukiasemalle. Lähetyksen jälkeen alkuperäiset asiakirjat pyyhitään automaattisesti muistista.
huomautus:
Et voi käyttää tätä ominaisuutta faksien lähettämiseen, jos olet valinnut Erikoishieno-asetuksen tai jos faksi on värillinen.
1
Aseta yksi asiakirja etupuoli alaspäin asiakirjalasille tai lisää asiakirjoja etupuoli ylöspäin asiakirjansyöttölaitteeseen (katso tulostimen käyttöoppaasta kohtaa ”Alkuperäiskappaleiden asettaminen laitteeseen”).
2
Valitse ohjauspaneelin näytössä (Faksi).
3
Säädä erottelukyky ja kirkkaus faksaustarpeittesi mukaiseksi (katso alempaa ”Asiakirjan asetusten säätäminen”).
4
Valitse (Valikko) > Faksiominaisuus > Monilähetys ohjauspaneelissa.
5
Kirjoita ensimmäisen vastaanottavan faksilaitteen numero ja paina OK.
Voit painaa pikavalintanumeroita tai valita ryhmävalintanumeron käyttämällä (Osoitekirja) -painiketta.
6
Syötä toinen faksinumero ja paina OK.
Näyttö pyytää sinua syöttämään toisen faksinumeron asiakirjan lähettämiseksi.
7
Kun haluat syöttää uusia faksinumeroita, paina OK kun Kyllä tulee näyttöön ja toista vaiheet 5 ja 6.
huomautus:
 • Voit lisätä enintään 10 kohdetta.
 • Kun olet antanut ryhmävalintanumeron, et voi syöttää toista ryhmävalintanumeroa.
8
Kun olet kirjoittanut kaikki faksinumerot, valitse Ei, kun saat Lisää numeroita? -kehotteen, ja paina sitten OK.
Laite alkaa lähettää faksia syöttämiisi numeroihin siinä järjestyksessä kuin olet ne kirjoittanut.
Faksien lähettämisen jälkeen tulostuu monilähetysraportti.

Faksin vastaanottaminen

Laite on tehtaalla määritetty etukäteen faksitilaan. Kun saat faksin, laite vastaa puheluun tietyn soittomäärän jälkeen ja ottaa faksin vastaan automaattisesti.

Asiakirjan asetusten säätäminen

Ennen kuin aloitat faksin, muuta seuraavia asetuksia (erottelukyky ja tummuusaste) alkuperäisen asiakirjan tilan mukaan parhaan mahdollisen laadun saavuttamiseksi.
huomautus:
 • Joissakin malleissa alivalikkoihin siirrytään valitsemalla OK.
 • Käyttövalikot voivat vaihdella mallista toiseen (katso tulostimen käyttöoppaasta ”Valikon käyttäminen” tai ”Katsaus ohjauspaneeliin”).
Erottelukyky
Asiakirjan oletusasetuksilla saadaan hyviä tuloksia käytettäessä tyypillisiä tekstiperustaisia alkuperäisasiakirjoja. Jos kuitenkin lähetyksesi alkuperäisasiakirjat ovat heikkotasoisia tai sisältävät valokuvia, voit säätää erottelukykyä korkeatasoisemman faksin luomiseksi.
1
Valitse ohjauspaneelista (Faksi) > (Valikko) > Faksiominaisuus > Erottelukyky.
2
Valitse haluamasi asetus ja valitse OK.
 • Standardi: Alkuperäisissä asiakirjoissa on normaalikokoisia merkkejä.
 • Tarkka: Alkuperäiset asiakirjat sisältävät pieniä merkkejä, kapeita viivoja tai ne on tulostettu pistematriisitulostimella.
 • Erikoishieno: Alkuperäiset asiakirjat sisältävät erittäin hienoja yksityiskohtia. Erikoishieno-tila on käytössä vain jos myös käyttämäsi faksilaite tukee erikoishienoa erottelukykyä.
  huomautus:
  • Muistista tapahtuvilla lähetyksillä Erikoishieno-tila ei ole käytettävissä. Erottelukyvyn asetus muutetaan automaattisesti Tarkka-tilaan.
  • Kun laite on Erikoishieno-tilassa, mutta faksilaite, johon olet yhteydessä, ei tue Erikoishienoa erottelukykyä, laitteesi lähettää käyttäen parasta toisen faksilaitteen tukemaa erottelukykytasoa.
 • Valokuvafaksi: Alkuperäiset asiakirjat sisältävät harmaasävyjä tai valokuvia.
 • Värifaksi: Alkuperäinen asiakirja sisältää värejä.
huomautus:
 • Muistilähetys ei ole käytettävissä Värifaksi-tilassa.
 • Voit lähettää värillisen faksin vain jos faksilaite, jonka kanssa olet yhteydessä, tukee värifaksien vastaanottoa, ja jos lähetät faksin manuaalisesti.
3
Voit palata valmiustilaan painamalla (Pysäytä/tyhjennä) -painiketta.
Tummuus
Voit valita alkuperäisen asiakirjan tummuusasteen.
huomautus:
Tummuusasetusta sovelletaan nykyiseen faksaustyöhön. Lisätietoja oletusarvon muuttamisesta saat tulostimesi käyttöoppaan ”Faksivalikko”-kohdasta.
1
Valitse ohjauspaneelista (Faksi) > (Valikko) > Faksiominaisuus > Tummuus.
2
Valitse haluamasi tummuustaso.
3
Voit palata valmiustilaan painamalla (Pysäytä/tyhjennä) -painiketta.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...