hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung Xpress Color MFP SL-C480 - paperin asettaminen lokeroon

Tämän käyttöoppaan kuvat saattavat poiketa tulostimestasi sen asetusten tai mallin mukaan. Tarkista tulostimen tyyppi, katso Näkymä edestä.
 1. Vedä paperilokero ulos, katso Lokeron yleiskatsaus.
  Kuva : Irrota lokero
 2. Avaa paperin kansi.
  Kuva : Avaa kansi
 3. Säädä paperikoko puristamalla paperin leveysohjainta ja paperin pituusvipua ja asettamalla ne oikean paperikoon kohtaan, joka on merkitty lokeron alaosaan.
  Kuva : Leveys- ja pituusohjaimet
 4. Erottele paperit ennen niiden asettamista taivuttelemalla paperipinoa tai ilmastamalla sen reuna.
  Kuva : Taivuttele tai ilmasta
 5. Aseta paperi tulostuspuoli ylöspäin.
  Kuva : Paperi tulostuspuoli ylöspäin
  Jos paperi on pienempää kuin A4, paina ja irrota salpauksestaan lokeron ohjainlukko ja työnnä lokero sisään käsin. Säädä sitten paperin pituusohjain ja leveysohjain kohdalleen.
  Kuva : A4:ää pienempi paperi
  Jos paperi on pitempää kuin Legal-koko, paina ja irrota salpauksestaan lokeron ohjainlukko ja vedä lokero ulos käsin. Säädä sitten paperin pituusohjain ja leveysohjain kohdalleen.
  Kuva : Legal-kokoa pitempi paperi
  huomautus:
  • Älä työnnä paperin leveysohjainta liian tiukalle niin, että materiaali menee urille.
  • Älä käytä paperia, jonka etureuna on käpristynyt, koska se saattaa aiheuttaa paperitukoksen tai paperi voi rypistyä.
   Kuva : Ei käpristymistä
  • Jos paperin leveysohjainta ei säädetä, se voi aiheuttaa paperitukoksia.
   Kuva : Leveysohjainten säätäminen
 6. Kiristä paperin leveysohjainta ja liu'uta sitä paperipinon reunaa vasten niin, että pino ei mene urille.
  Kuva : Sovita paperin kokoon
 7. Sulje paperin kansi.
  Kuva : Sulje kansi
 8. Työnnä paperilokero sisään.
  Kuva : Aseta lokero sisään
 9. Kun tulostat asiakirjaa, määritä lokeron paperityyppi ja -koko. Katso Paperityypin ja -koon asettaminen.

Lokeron esiasetukset

Lokero on asetettu valmiiksi kirje- tai A4-kokoon maasta riippuen. Muuta koko A4:stä tai kirjekoosta toiseksi säätämällä vipua ja paperin leveysohjainta asianmukaisesti.
 1. Vedä lokero ulos tulostimesta. Avaa paperin kansi ja poista lokerosta tarvittaessa paperi.
 2. Kun haluat muuttaa paperin kokoasetuksen kirjekokoon, pidä vipua lokeron takaosassa ja kierrä vipua myötäpäivään. Vipu on näkyvissä, kun paperin pituusohjainta liikutetaan Legal-kokoiseen paperiin (LGL).
  Kuva : A4:stä kirjekokoon
 3. Purista paperin leveysohjainta ja liu'uta se vivun kulmaan.
  Kuva : Leveysohjaimen säätäminen
  huomautus:
  Muuta kokoasetus kokoon A4 siirtämällä ensin paperin leveysohjainta vasemmalle ja kiertämällä sitten vipua vastapäivään. Vivun kiertäminen väkisin voi vahingoittaa lokeroa.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...