hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - paperin lisääminen lokeroon

Lokeroiden yleiskatsaus

Vaihda kokoa säätämällä paperinohjaimia.
  Kuva : Lokeroiden yleiskatsaus
 1. Salpakytkin
 2. Paperin kapasiteetin osoitin
 3. Paperin pituusohjain
 4. Paperin leveysohjain
huomautus:
Ohjaimen jättäminen säätämättä voi aiheuttaa paperin rekisteröinnin, kuvan vääntymisen tai paperitukoksen.

Standardilokero ja valinnainen kaksinkertainen kasettisyöttölaite

Lataa normaalisti useimmilla tulostustöillä käyttämäsi tulostusmateriaali standardilokeroon. Standardilokeroon mahtuu enintään 1040 arkkia tavallista paperia. On mahdollista ostaa valinnainen kaksinkertainen kasettisyöttölaite ja kiinnittää standardilokeron alle, missä siihen voi ladata toiset 1040 arkkia tavallista paperia.
huomautus:
 • Standardilokerossa on kaksi alalokeroa. (Lokero 1, lokero 2)
 • Valinnaisessa kaksinkertaisessa kasettisyöttölaitteessa on kaksi lokeroa. (Lokero 3, lokero 4)
 • Lokerot 1, 2, 3 ja 4 täytetään samalla tavalla.
  varoitus:
Valokuvauspaperin tai päällystetyn paperin käyttö saattaa aiheuttaa ongelmia, jopa korjausta edellyttäviä vikoja. Takuu tai huoltosopimukset eivät kata korjausta tällaisessa tapauksessa.
 1. Purista kahvan lukitusvipua ja vedä ulos lokero.
  Kuva : Vedä lokero ulos
 2. Purista paperin pituusohjainta ja vedä se lokeron päähän.
   Kuva : Pituusohjain
  1. Paperin pituusohjain
 3. Purista paperin leveysohjainta ja vedä se lokeron päähän.
   Kuva : Leveysohjain
  1. Paperin leveysohjain
 4. Erottele paperit ennen niiden asettamista taivuttelemalla paperipinoa ja ilmastamalla sen reuna.
  Kuva : Taivuttele ja ilmasta
 5. Lisää paperia tulostuspuoli ylöspäin.
  Kuva : Lisää paperia
  huomautus:
  Älä ylitäytä lokeroa: se voi aiheuttaa paperitukoksia. Varmista, että paperin yläreuna ei ylitä lokerossa olevaa paperin enimmäismäärän osoittimen.
   Kuva : Älä ylitäytä lokeroa
  1. Paperin kapasiteetin osoitin
 6. Säädä paperin pituusohjain haluamasi paperipituuden mukaiseksi.
  Kuva : Pituusohjaimen säätäminen
 7. Kun asetat paperia lokeroon, supista paperin leveysohjainta ja siirrä sitä paperipinon kohti, kunnes se koskettaa kevyesti paperipinoa sivusta. Älä paina ohjainta liian tiukkaan paperin reunoja vasten: ohjain voi taivuttaa paperia.
  Kuva : Leveysohjaimen säätäminen
  huomautus:
  • Älä työnnä paperin ohjainta liian tiukalle niin, että materiaali taittuu.
  • Jos paperin leveysohjainta ei säädetä, se saattaa aiheuttaa paperitukoksia.
   Kuva : Lokeron leveys
 8. Korjaa paperin pituusohjain käyttämällä salpakytkintä. Vapauta salpakytkin, kun haluat lisätä toisen kokoista paperia.
   Kuva : Lokeron salpakytkin
  1. Salpakytkin
 9. Aseta lokero takaisin laitteeseen. Kun tulostat asiakirjaa, määritä lokeron paperityyppi ja -koko. Lisätietoja paperin tyypin ja koon määrittämisestä ohjauspaneelissa, katso Lokeroasetukset.
huomautus:
 • Kun paperin syötössä ilmenee ongelmia, tarkista, täyttääkö paperi tulostusmateriaalille asetetut vaatimukset, katso Tulostusmateriaalin tekniset tiedot. Sijoita sitten kokeeksi arkki kerrallaan monikäyttölokeroon, katso Monikäyttölokero.
 • Standardilokero ja valinnainen kaksinkertainen kasettisyöttölaite tunnistavat automaattisesti erikokoiset paperit, katso Materiaalikoon automaattinen tunnistus. Tarkista, tunnistuivatko lokerossa olevan paperin koko ja tyyppi vai eivät. Kun haluat itse määrittää paperin koon ja tyypin, tai jos tulostin ei tunnista niitä, voit säätää koon ja tyypin suoraan vahvistusikkunassa.

Monikäyttölokero

Monikäyttölokeroon voi asettaa erikoiskokoisia tai -tyyppisiä tulostusmateriaaleja, kuten postikortteja, muistiinpanokortteja ja kirjekuoria. Se soveltuu hyvin yhden sivun tulostamiseen värilliselle paperille.

Vinkkejä monikäyttölokeron käyttämisestä

 • Lataa kerrallaan vain yhden tyyppistä, kokoista ja painoista tulostusmateriaalia monikäyttölokeroon.
 • Estä paperitukosten syntymistä välttämällä paperin lisäämistä tulostuksen aikana, kun monikäyttölokerossa on yhä paperia. Tämä koskee myös muita tulostusmateriaaleja.
 • Tulostusmateriaali tulee asettaa niin, että etupuoli on alaspäin ja yläreuna menee monikäyttölokeroon ensin. Materiaalin on oltava lokeron keskikohdassa.
 • Muista ladata lokeroon ainoastaan määritysten mukaisia tulostusmateriaaleja. Näin vältät paperitukokset ja tulostuksen laatuongelmat, katso Tulostusmedian tekniset tiedot.
 • Suorista kaikki postikorttien, kirjekuorten ja tarrojen rypyt ennen niiden asettamista monikäyttölokeroon.
 1. Avaa monikäyttölokero ja vedä tarvittaessa esiin jatke.
   Kuva : Monikäyttölokeron avaaminen
  1. Monikäyttölokero
  2. Lokeron jatke
 2. Erottele paperipinon sivut toisistaan taivuttelemalla tai ilmastamalla pinoa reunoista ennen alkuperäiskappaleiden lisäämistä laitteeseen.
  Kuva : Taivuttele ja ilmasta
 3. Aseta paperi tulostuspuoli alaspäin.
  Kuva : Lisää paperia
  huomautus:
  Älä ylitäytä lokeroa: Se voi aiheuttaa paperitukoksia. Varmista, että paperin yläreuna ei ylitä lokerossa olevaa paperin enimmäismäärän osoitinta.
   Kuva : Älä täytä liikaa
  1. Paperin kapasiteetin osoitin
 4. Purista monikäyttölokeron paperinleveysohjaimia ja säädä ne paperin leveyden mukaan. Älä käytä liikaa voimaa, koska muutoin paperi taipuu ja aiheuttaa paperitukoksen tai vääristymiä.
  Kuva : Säädä paperinohjaimia
 5. Kun tulostat asiakirjaa, määritä monikäyttölokerolle paperin tyyppi ja koko, katso Tulostusmateriaalin tekniset tiedot. Lisätietoja paperin tyypin ja koon määrittämisestä ohjauspaneelissa, katso Lokeroasetukset.

Materiaalikoon automaattinen tunnistus

Tämä tulostin tunnistaa automaattisesti eri paperikoot. Katso seuraavasta taulukosta:
Kokoa (tavallinen)
Vakiolokero 1, 2
Valinnainen kaksinkertainen kasettisyöttölaite
Kaksipuolinen tulostaminen
Kirje SEFb
X
X
X
Kirje LEFc
X
X
X
Ledger
X (vain lokero 2)
X
X
Legal SEF
X
Executive SEF
X
Executive LEF
X
Statement SEF
X
X
X
A3 SEF
X (vain lokero 2)
X
X
A4 LEF
X
X
X
A5 SEF
X
X
X
A5 LEF
B4 LEF
X
X
X
JIS B5 SEF
X
X
X
JIS B5 LEF
X
A6 SEF
ISO B5 SEF
X
ISO B5 LEF
Folio SEF
X
X
X
Oficio SEF
X
8K SEF
X
16K SEF
X
16K LEF
X
a. Tämä tulostin kykenee tunnistamaan luetteloitujen paperikokojen mukaisen paperin.
b. SEF tarkoittaa lyhyen reunan syöttöä (short edge feed).
c. LEF tarkoittaa pitkän reunan syöttöä (long edge feed).
X: Tuettu
Tyhjä: Ei tuettu

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...