hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung MFP SCX-4621 - näytön ilmoitusten tulkitseminen

Ilmoitukset näkyvät ohjauspaneelin näytössä ja ilmaisevat tulostimen tilan tai virheet. Tarkista ilmoitukset ja niiden merkitykset seuraavista taulukoista ja korjaa sitten tarvittaessa ongelma.

LCD-virheilmoitusten poistaminen

Näyttö
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Peruuta? 1: Kyllä 2: Ei (vain SCX 4521F, SCX 4521FR)
Tulostimen muisti on tullut täyteen yrittäessäsi tallentaa asiakirjaa muistiin.
Kun haluat peruuttaa faksityön, paina 1 -painiketta ja hyväksy Kyllä. Kun haluat lähettää sivut, jotka on onnistuneesti tallennettu, paina 2-painiketta ja hyväksy Ei. On suositeltavaa lähettää loput sivut myöhemmin, kun muistia on saatavilla.
[Yhteysvirhe] (vain SCX 4521F, SCX 4521FR)
Tulostimella on yhteysongelma.
Pyydä lähettäjää yrittämään uudelleen.
CRU-kiinnitysvirhe
Värikasettia ei ole asennettu oikein.
Asenna värikasetti oikein.
[Asiakirjan tukos]
Ladattu asiakirja on juuttunut ADF:ään (automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen).
Poista asiakirjan tukos.
[Edessä tai takana] [Kansi auki]
Etuluukkua tai takakantta ei ole kunnolla kiinnitetty.
Sulje luukku niin, että se napsahtaa paikalleen.
Syötä uudelleen
Syötetty kohde ei ole käytettävissä.
Kirjoita oikea kohde uudelleen.
Alilämpövirhe
Kiinnitysyksikössä on ongelma.
Irrota virtajohto ja kytke se uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä HP:n asiakastukeen.
Avoinlämpövirhe
[Ylilämpö]
Ryhmä ei saatavilla (vain SCX 4521F, SCX 4521FR)
Ryhmän sijaintinumero valittiin kohdassa, jossa vain yhtä sijaintinumeroa voi käyttää, esimerkiksi lisättäessä sijainteja lähetyssignaalin toimintaa varten.
Käytä pikavalintanumeroa tai valitse numero manuaalisesti numeronäppäimistön avulla.
[Yhteensopimaton] (vain SCX 4521F, SCX 4521FR)
Etätulostimessa ei ollut toivottuja ominaisuuksia, kuten viivytettyä lähetystä. Tämä ilmoitus tulee näkyviin myös silloin, kun etätulostimella ei ole riittävästi muistitilaa yritettävän toimen suorittamiseksi.
Vahvista uudelleen etätulostimen ominaisuudet.
[Linja varattu] (vain SCX 4521F, SCX 4521FR)
Vastaanottava osapuoli ei vastannut puheluun tai linja on jo käytössä.
Yritä uudelleen muutaman minuutin kuluttua.
[Linjavirhe] (vain SCX 4521F, SCX 4521FR)
Tulostin ei saa yhteyttä etätulostimeen tai on menettänyt yhteyden puhelinlinjaongelman vuoksi.
Yritä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, odota noin tunti linjan aukeamista ja yritä uudelleen, tai ota ECM-tila käyttöön.
Syötä asiakirja
Kopiointi- tai faksitoimintoa yritettiin käyttää, vaikka asiakirjansyöttölaitteessa (ADF) ei ollut asiakirjaa.
Aseta automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen asiakirja ja yritä uudelleen.
[LSU-virhe]
Laserskannausyksikössä (LSU) on ilmennyt virhe.
Irrota virtajohto ja kytke se uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä HP:n asiakastukeen.
Muistivalinta täynnä (vain SCX-4521F, SCX-4521FR)
Muistin faksityöjono on täynnä.
Peruuta muistista tarpeettomat faksityöt.
Muisti täynnä (vain SCX-4521F, SCX-4521FR)
Muisti on täynnä.
Poista tarpeettomat asiakirjat ja toista lähetys kun lisää muistia on käytettävissä. Voit myös jakaa lähetyksen useammaksi kuin yhdeksi toimeksi.
[Ei vastausta] (vain SCX-4521F, SCX-4521FR)
Vastaanottava faksitulostin ei useidenkaan soittoyritysten jälkeen ole vastannut.
Yritä uudelleen. Varmista, että vastaanottava tulostin on toiminnassa.
[Ei kasettia]
Värikasettia ei ole asennettu.
Asenna värikasetti.
Ei määritetty (vain SCX-4521F, SCX-4521FR)
Tavoitellulle pikavalintasijainnille ei ole määritelty numeroa.
Valitse numero manuaalisesti numeronäppäimistön avulla tai määritä numero, katso Numeron tallentaminen.
Syötettyä tunnusta ei ole määritetty.
Anna oikea tunnus.
[Ei paperia] Lisää paperia
Paperi on lopussa lokerosta.
Aseta lokeroon paperia.
Toimintoa ei ole määritetty (vain SCX-4521F, SCX-4521FR)
Lisää tai Peruuta -toimintoa yritetään suorittaa, mutta jonossa ei ole töitä.
Tarkista näytöstä, onko ajastettuja tehtäviä. Näytön pitäisi ilmoittaa niiden olevan valmiustilassa; esimerkiksi Faksiviive.
Luku ei kelpaa
Nyt syötetty päivämäärä ja aika ovat virheellisiä.
Syötä oikea päivämäärä ja kellonaika.
[Paperitukos 0] Avaa tai sulje luukku
Paperi on juuttunut lokeron syöttöalueelle.
Poista tukos.
[Paperitukos 1] Avaa tai sulje luukku
Paperi on juuttunut kiinnitysyksikön alueelle tai värikasetin ympärille.
Poista tukos.
[Paperitukos 2] Tarkista sisäpuoli
Paperi on juuttunut paperin ulostuloalueella.
Poista tukos.
[Virtakatkos]
Virta on sammutettu ja kytketty uudelleen, eikä tulostimen muisti ole tallentunut.
Työ, joka oli käynnissä ennen virran katkeamista, on tehtävä kokonaan uudelleen.
Poista asiakirjat ADF:stä.
Haluttu kopio -painike on määritetty toimintoon Kopioi, Sovita, Henkilötodistuksen kopio tai Juliste ja painiketta on painettu.
Kopioi-, Sovita-, Henkilötodistuksen kopio- tai Juliste-ominaisuus ei toimi asiakirjansyöttölaitteen (ADF) kanssa. Poista asiakirjat automaattisesta asiakirjansyöttölaitteesta.
[Soita ja yritä uudelleen?] (vain SCX-4521F, SCX-4521FR)
Tulostin odottaa määritettyä aikaväliä soittaakseen uudelleen aiemmin varattuna olleeseen asemaan.
Jos haluat soittaa välittömästi uudelleen, paina Enter-näppäintä. Peruuta uudelleensoitto painamalla Pysäytä/tyhjennä.
Skanneri lukittunut
Skannerimoduuli on lukittunut.
Irrota virtajohto ja kytke se uudelleen.
[Pysäytystä painettu]
Pysäytä/tyhjennä-painiketta on painettu kopiointi- tai faksitoiminnon aikana.
Yritä uudelleen.
[Värikasetti tyhjä]
Värikasetti on tyhjentynyt.
Vaihda vanha värikasetti uuteen.
[Väriaine vähissä]
Värikasetti on lähes tyhjä.
Ota värikasetti ulos ja ravista sitä varovasti. Näin toimimalla tulostustoiminnot voi väliaikaisesti palauttaa.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...