hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung Xpress Color MFP SL-C480 - näytön ilmoitusten tulkitseminen

Ilmoitukset näkyvät ohjauspaneelin näytössä ja ilmaisevat tulostimen tilan tai virheet. Tarkista ilmoitukset ja niiden merkitykset seuraavista taulukoista ja korjaa sitten tarvittaessa ongelma.
huomautus:
  • Ratkaise ongelma seuraamalla ohjeita tietokoneen tulostustilan ohjelmaikkunassa, katso Samsungin tulostustilan käyttö.
  • Jos ilmoitusta ei ole taulukossa, käynnistä laite uudelleen ja yritä sitten suorittaa tulostustyö uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä:
  • Etsi näytön ilmoituksen sisältö tukisivustosta.
  • Kaikilla asetuksilla tai malleilla kaikki ilmoitukset eivät välttämättä näy näytössä.
  • [virhenumero]: Ilmoittaa virhenumeron.
  • [lokerotyyppi]: Ilmoittaa lokeron numeron.
  • [materiaalityyppi]: Ilmoittaa materiaalityypin.
  • [materiaalikoko]: Ilmoittaa materiaalikoon.
  • [väri]: Ilmoittaa värikasettien värin.

Paperitukoksiin liittyvät ilmoitukset

Ilmoitus
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Asiakirjan tukos. Poista tukos.
Lisätty alkuperäisasiakirja on juuttunut asiakirjansyöttölaitteeseen.
Poista paperitukos, katso Alkuperäisasiakirjan paperitukos.
Paperitukos tulostimessa.
Tulostimessa on paperitukos.
Poista paperitukos, katso Tulostimen sisällä.
Paperitukos lokerossa.
Paperi on juuttunut paperilokeroon.
Poista paperitukos, katso Paperitukoksen poistaminen.
Paperitukos luovutusalueella.
Paperi on juuttunut paperin luovutusalueella.
Poista paperitukos, katso Alkuperäisasiakirjan paperitukos skannerin luovutusalueella.
Paperi lopussa lokerossa.
Lokerossa ei ole paperia.
Lisää paperia lokeroon, katso Paperin lataaminen lokeroon.

Värikasetteihin liittyvät ilmoitukset

  varoitus:
Samsung ei suosittele muiden kuin alkuperäisten Samsung-värikasettien käyttöä, esimerkiksi uudelleentäytettyjä tai uusittuja. Samsung ei voi taata muiden kuin aitojen Samsung-värikasettien laatua. Muiden kuin Samsungin valmistamien värikasettien käyttämisestä aiheutuvat huolto- tai korjaustoimenpiteet eivät kuulu tulostimen takuun piiriin.
Ilmoitus
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Asenna värikasetti.
Värikasettia ei ole asennettu.
Asenna värikasetti.
Käytettävä [väri] väri ei ole yhteensopiva.
Värikasetti ei sovi kyseiseen tulostimeen.
Asenna kyseiselle värille aito Samsung-kasetti.
Valmistele värikasetti.
Ilmoitettuun värikasettiin on jäänyt pieni määrä väriainetta. Värikasetin arvioitu käyttöikä on lopussa.
Valmistele uusi värikasetti vaihtoa varten. Voit väliaikaisesti parantaa tulostuslaatua tasoittamalla väriainetta, katso Väriaineen tasoittaminen.
Vaihda värikasetti.
Ilmoitetun värikasetin arvioitu käyttöikä on tulossa loppuunsa.a
Voit valita, haluatko lopettaa vai jatkaa, ohjauspaneelin ohjeita seuraamalla. Jos valitset Lopeta, tulostin keskeyttää tulostamisen eikä voi jatkaa, ennen kuin vaihdat kasetin. Jos valitset Jatka, tulostin jatkaa tulostamista, mutta tulostuksen laatua ei voi taata. Tämä voi aiheuttaa tulostimelle vakavia vahinkoja.
Vaihda värikasetti, jotta saat parhaan tulostuslaadun, kun tämä ilmoitus tulee näyttöön. Kasetin käytön jatkaminen saattaa tässä vaiheessa aiheuttaa tulostuslaatuongelmia, katso Värikasetin vaihtaminen.
Ilmoitetun värikasetin arvioitu käyttöikä on tulossa loppuunsaa. Tulostin saattaa lakata tulostamasta.
Vaihda värikasetti, katso Värikasetin vaihtaminen.
a. Kasetin arvioidulla käyttöiällä tarkoitetaan odotettua tai arvioitua värikasetin käyttöikää, joka viittaa keskimääräiseen tulostekapasiteettiin ja on suunniteltu standardin ISO/IEC 19798 mukaisesti, katso Saatavilla olevat tarvikkeet. Sivujen määrään saattavat vaikuttaa käyttöympäristö, tulostusväli, materiaali, kuva-alueen prosenttiosuus ja materiaalikoko. Kasetissa saattaa olla jonkin verran väriainetta jäljellä, vaikka kasetin vaihtokehotus näkyy ja tulostin lopettaa tulostamisen.

Lokeroon liittyvät ilmoitukset

Ilmoitus
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Lokero ei vastaa paperia.
Tulostimen ominaisuuksissa määritelty paperikoko ei vastaa ladattavaa paperia.
Aseta sopivaa paperia lokeroon.

Verkkoon liittyvät ilmoitukset

Ilmoitus
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
WPS-yhteys epäonnistui.
Tulostin ei saanut WPS-yhteyttä.
Tarkista WPS-asetukset, katso WPS-asetusvalikon käyttö.
Asenna langaton NIC.
Verkkorajapinnassa on ongelma.
Katkaise virta virtakytkimellä ja kytke se uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Verkko-ongelma: IP-ristiriita.
Määritettyä verkon IP-osoitetta käyttää joku toinen.
Tarkista IP-osoite ja palauta se tarvittaessa, katso Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen.
Langatonta verkkoa ei löydy.
Tulostin ei löydä langatonta verkkoa.
Tarkista langattoman reitittimen tai tukiaseman tila, myös sen kokoonpano ja virtaliitännät sekä laitteet, jotka voivat vaikuttaa langattoman yhteyden tilaan. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Langaton asetus virheellinen.
Langattoman verkon asetukset on määritetty turvamenetelmän kannalta virheellisesti.
Määritä langattomat asetukset tulostimelle, SWS:lle, tukiasemalle tai reitittimelle. WPA2-PSK/AES-turvamenetelmä on suositeltavin. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Langattoman verkon asetuksiin on kirjoitettu väärä salasana.
Tulostin ei tue tukiaseman tai langattoman reitittimen käyttämää turvamenetelmää.
Tukiasemassa tai reitittimessä on ilmennyt vika.
Ei yhteyttä langattomaan AP:hen.
Tulostin ei muodostanut yhteyttä langattomaan AP:hen (langaton reititin tai tukiasema).
Tarkista tukiaseman tila, myös sen kokoonpano ja virtaliitännät sekä laitteet, jotka voivat vaikuttaa langattoman yhteyden tilaan. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Wi-Fi Direct -yhteys ei ole valmis.
Tulostin ei alustanut Wi-Fi Direct -yhteyttä.
Käynnistä tulostin uudelleen langattomien yhteyksien alustamiseksi. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Wi-Fi Directiä ei ole kytketty.
Tulostin ei saanut yhteyttä Wi-Fi Direct -toiminnon kautta.
Poista Wi-Fi Direct -ominaisuus käytöstä ja palauta se sitten takaisin päälle tai käynnistä tulostin tai mobiililaite. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.

Muita ilmoituksia

Ilmoitus
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Luukku auki. Sulje se.
Kantta ei ole kunnolla kiinnitetty.
Sulje kansi niin, että se napsahtaa paikalleen.
Skannerin luukku on auki.
Skannerin kantta ei ole kunnolla kiinnitetty.
Sulje kansi niin, että se napsahtaa paikalleen.
Virhe: [virhenumero]. Soita huoltoon.
Järjestelmässä on ongelma.
Käynnistä laite uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Virhe: [virhenumero]. Luukku auki/kiinni.
Kuvarumpu on asennettu väärin tai sen kantta ei ole kunnolla kiinnitetty.
Asenna kuvarumpu uudelleen sen varmistamiseksi, että se on kunnolla paikallaan. Sulje kansi niin, että se napsahtaa paikalleen.
Virhe: [virhenumero]. Sammuta ja käynnistä.
Tulostinyksikköä ei voi ohjata.
Käynnistä tietokone uudelleen ja yritä sitten tulostaa työ uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Tunnuksen tarkistus epäonnistui. Tarkista CTD-tunnistin.
CTD-tunnistimessa ongelma.
Käynnistä laite uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Tulostelokero on täynnä. Poista paperi.
Tulostelokero on täynnä, tai tunnistin ei osoita alaspäin.
Poista paperi tulostelokerosta, niin tulostin alkaa taas tulostaa. Varmista, että tunnistin osoittaa alaspäin. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Valmistele kiinnitysyksikkö pian.
Kiinnitysyksikön käyttöikä on pian lopussa.
Valmistele uusi kiinnitysyksikkö, ota yhteyttä HP:n asiakastukeen.
Valmistele uusi kuvarumpu.
Kuvarummun käyttöikä on loppumassa.
Vaihda kuvarumpu uuteen, ota yhteyttä HP:n asiakastukeen.
Valmistele uusi siirtohihna.
Siirtohihnan käyttöikä on loppumassa.
Vaihda siirtohihna uuteen, ota yhteyttä HP:n asiakastukeen.
Valmistele uusi siirtotela.
Siirtohihnan käyttöikä on loppumassa.
Vaihda siirtohihna uuteen, ota yhteyttä HP:n asiakastukeen.
Vaihda uusi kiinnitysyksikkö.
Kiinnitysyksikön käyttöikä on lopussa.
Vaihda kiinnitysyksikkö uuteen, ota yhteyttä HP:n asiakastukeen.
Vaihda uusi kuvarumpu.
Kuvarummun käyttöikä on lopussa.
Vaihda kuvarumpu uuteen, ota yhteyttä HP:n asiakastukeen.
Vaihda uusi siirtohihna.
Siirtohihnan käyttöikä on lopussa.
Vaihda siirtohihna uuteen, ota yhteyttä HP:n asiakastukeen.
Vaihda uusi siirtotela.
Siirtohihnan käyttöikä on lopussa.
Vaihda siirtohihna uuteen, ota yhteyttä HP:n asiakastukeen.
Vaihda tai asenna jätevärisäiliö.
Jätevärisäiliön käyttöikä on lopussa, joten tulostin lakkaa tulostamasta, kunnes tulostimeen sijoitetaan uusi jätevärisäiliö.
Vaihda jätevärisäiliön tilalle uusi, aito Samsungin jätevärisäiliö.
Skanneri lukittunut.
Skanneri on lukittunut.
Käynnistä laite uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Skannausyksikkö on auki tai siinä on poistotukos.
Skannausyksikköä ei ole kunnolla kiinnitetty, tai skannausalueelle on juuttunut paperia.
Poista paperitukos, katso Alkuperäisasiakirjan paperitukos.
Sulje kansi niin, että se napsahtaa paikalleen.
Siirtohihnavirhe.
Siirtohihnaa ei voi ohjata.
Käynnistä tietokone uudelleen ja yritä sitten tulostaa työ uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...