hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - Näytön ilmoitusten tulkitseminen

Ilmoitukset näkyvät ohjauspaneelin näytössä ja ilmaisevat tulostimen tilan tai virheet. Tarkista ilmoitukset ja niiden merkitykset seuraavista taulukoista ja korjaa tarvittaessa ongelma.
huomautus:
  • Virhetilanne voidaan ratkaista tietokoneen Printing Status (Tulostuksen tila) -ikkunan ohjeiden avulla, katso kohta Samsung Printer Status -sovelluksen käyttö.
  • Jos ilmoitusta ei ole taulukossa, käynnistä laite uudelleen ja yritä sitten suorittaa tulostustyö uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä
  • Etsi virheviestin sisältöä tukisivulta.
  • Kaikki viestit eivät välttämättä näy näytössä asetuksista tai mallista riippuen.
  • [virhenumero]: Ilmaisee virheen numeron.
  • [lokeron tyyppi]: Ilmaisee lokeron numeron.
  • [väri]: Ilmaisee väriaineen värin.

Paperitukoksiin liittyvät viestit

Viesti
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Alkuperäisasiakirjan tukos skannerin sisällä.
Lisätty alkuperäisasiakirja on juuttunut asiakirjansyöttölaitteeseen.
Poista paperitukos, katso Alkuperäisasiakirjan tukokset.
Alkuperäiskappaleen tukos skannerin ulostuloalueella.
Paperitukos kääntöyksikön reitin yläosassa.
Paperi on jumiutunut kaksipuolisen tulostuksen aikana. Tämä koskee ainoastaan tällä ominaisuudella varustettuja tulostimia.
Poista paperitukos, katso Paperitukosten selvittäminen.
Paperitukos kääntöyksikön reitin alaosassa.
Paperitukos tulostimen sisällä.
Tulostimen sisällä on paperitukos.
Poista paperitukos, katso Tulostimen sisällä.
Paperitukos tulostimen sisällä. Poista paperi.
Paperitukos ulostuloalueella.
Paperi on juuttunut paperin ulostuloalueella.
Poista tukos, katso Ulostuloalueella.
Paperitukos monikäyttölokerossa.
Paperi on juuttunut monikäyttölokeroon.
Poista paperitukos, katso Paperitukosten selvittäminen.
Paperitukos lokerossa [lokeron numero].
Paperi on juuttunut lokeroon.
Poista paperitukos, katso Paperitukosten selvittäminen.
Paperitukos lokerossa [lokeron numero]. Avaa luukku, poista paperi ja sulje luukku.
Paperitukos viimeistelijän ulostuloalueella.
Paperi on juuttunut viimeistelyn aikana.
Poista paperitukos, katso Valinnaisen viimeistelijän alueella.
Paperitukos viimeistelijän edessä.
Paperitukos viimeistelijän sisällä.

Väriaineeseen liittyvät viestit

  varoitus:
Samsung ei suosittele muiden kuin alkuperäisten Samsung-värikasettien käyttöä, esimerkiksi uudelleentäytettyjä tai uusittuja kasetteja. Samsung ei voi taata muiden kuin aitojen Samsung-värikasettien laatua. Muiden kuin Samsungin valmistamien värikasettien käyttämisestä aiheutuvat huolto- tai korjaustoimenpiteet eivät kuulu tulostimen takuun piiriin.
Viesti
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Ei tarpeeksi värin [väri] väriainetta. Poista suojateippi värin [väri] kasetista tai ravista sitä. Soita huoltoon, jos ongelma jatkuu.
Tulostin ei havaitse värikasettia. Tai värikasetin suojateippiä ei ole poistettu.
Poista suojateippi värikasetista. Katso Pika-asennusopas.
Värin [väri] kasetti ei ole yhteensopiva. Tarkista käyttöopas.
Asennettu värikasetti ei sovi tulostimeen.
Asenna tulostimelle suunniteltu alkuperäinen Samsung-värikasetti, katso Saatavilla olevat tarvikkeet.
Värikasettia ei ole asennettu. Asenna väriainekasetti.
Värin [väri] kasettia ei ole asennettu. Asenna se.
Värikasettia ei ole asennettu.
Aseta värikasetti takaisin paikalleen.
Värikasettia ei tunnisteta
Varmista, että kasetti on kunnolla paikallaan, asentamalla se uudelleen muutaman kerran. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Suojakalvoa ei ole poistettu värikasetista.
Poista suojakalvo värikasetista. Tarkista tulostimen mukana toimitettu Pika-asennusopas.
Valmistele uusi värin [väri] kasetti.
Värikasetin arvioitu käyttöikä on lopussa.
Valmistele uusi värikasetti vaihtoa varten. Väliaikaisesti voit parantaa tulostuslaatua tasoittamalla väriaine, katso Väriaineen tasoittaminen.
Vaihda uuteen värin [väri] kasettiin.
Ilmoitetun värikasetin arvioitu käyttöikä on lähes lopussaa.
Valitse ohjauspaneelin ohjeiden mukaan Stop (Pysäytä) tai Continue (Jatka). Jos valitset Stop (Pysäytä), tulostin lopettaa tulostamisen. Jos valitset Continue (Jatka), tulostin jatkaa tulostamista, mutta tulostuslaatua ei voida taata.
Käyttöikä lopussa, vaihda uuteen värin [väri] kasettiin.
Vaihda värikasetti, jotta saat parhaan tulostuslaadun, kun tämä ilmoitus tulee näyttöön. Kasetin käyttäminen tämän jälkeen voi aiheuttaa ongelmia tulostuksen laadussa, katso Värikasetin vaihtaminen.
Ravista värin [väri] kasettia ja asenna.
Ilmoitettuun värikasettiin on jäänyt pieni määrä väriainetta.
Väliaikaisesti voit parantaa tulostuslaatua tasoittamalla väriaine, katso Väriaineen tasoittaminen.
Ravista värin [väri] kasettia ja asenna. Soita huoltoon, jos ongelma jatkuu.
Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Ravista värin [väri] kasettia ja asenna. Jos ongelma ei poistu, vaihda kasetti.
Väliaikaisesti voit parantaa tulostuslaatua tasoittamalla väriaine, katso Väriaineen tasoittaminen.
Jos ongelma ei poistu, vaihda kasetti.
a. Arvioitu kasetin käyttöikä tarkoittaa odotettua tai arvioitua värikasetin käyttöikää, joka ilmaisee tulosteiden keskimääräisen kapasiteetin ja on suunniteltu ISO/IEC 19752 (K325x-, K330x-sarja) tai ISO/IEC 19798 (X322x-, X328x-sarja) -standardin mukaisesti. Katso Saatavilla olevat tarvikkeet. Sivujen määrään saattavat vaikuttaa käyttöympäristö, kuva-alueen prosenttiosuus, tulostusväli, materiaali ja materiaalikoko. Kasetissa saattaa olla jonkin verran väriainetta jäljellä, vaikka tulostin pyytää vaihtamaan kasetin ja tulostin lopettaa tulostamisen.

Lokeroon liittyvät ilmoitukset

Viesti
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Lokeron [lokeron numero] paperi on loppunut. Lisää paperia.
Ilmaistussa lokerossa ei ole paperia.
Lisää paperia lokeroon, katso Paperin lataaminen lokeroon.
Paperi on loppunut monikäyttölokerosta. Lisää paperia.
Paperi on loppunut kaikista lokeroista. Lisää paperia.
Lokeron [lokeron numero] paperi on vähissä. Lisää paperia.
Lokeron paperi on vähissä.
Aseta lokeroon paperia.
Lokeron [lokeron numero] kasetti on vedetty ulos. Aseta kasetti asianmukaisesti.
Lokeroa ei ole suljettu kunnolla.
Sulje lokero niin, että se napsahtaa paikalleen.
Lokerossa [lokeron numero] väärää paperia.
Tulostimen ominaisuuksissa määritetty paperikoko ei vastaa lokeroon laitettua paperia.
Valitse Continue (Jatka) tulostustyön jatkamiseksi väärällä paperilla tai valitse Cancel (Peruuta) työn pysäyttämiseksi ja lisää oikeaa paperia lokeroon.
Monikäyttölokerossa väärää paperia.
Lokeron vika: [virhenumero]. Vedä lokero [lokeron numero] ulos ja laita se takaisin. Soita huoltoon, jos ongelma jatkuu.
Lokeroa ei ole liitetty kunnolla.
Kiinnitä lokero paikalleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Lokeron vika: [virhenumero]. Tarkista lokeron 3 liitäntä ja käynnistä laite uudelleen. Soita huoltoon, jos ongelma jatkuu.

Verkkoon liittyvät ilmoitukset

Viesti
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
802.1x-todentaminen epäonnistui. Ota yhteyttä järjestelmävalvojaan.
Todentaminen epäonnistui.
Tarkista verkon todentamisprotokolla. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys verkon järjestelmävalvojaan.
Langatonta verkkoa ei löydy. Tarkista langaton verkko.
Tulostin ei löydä langatonta verkkoa.
Tarkista langattoman reitittimen tai tukiaseman tila, mukaan lukien sen määritykset ja virtaliitännät sekä laitteet, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa langattomaan viestintään. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Wi-Fi Direct -yhteys epäonnistui. Katkaise mobiililaitteen virta ja kytke se takaisin päälle.
Tulostin ei pystynyt muodostamaan Wi-Fi Direct -yhteyttä.
Kytke Wi-Fi Direct -ominaisuus pois päältä ja takaisin ja käynnistä tulostin tai mobiililaite uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
WPS-yhteys epäonnistui. Yritä uudelleen tai määritä toinen langaton yhteys.
Tulostimen WPS-yhteys epäonnistui.
Tarkista WPS-asetukset, katso WPS-valikon käyttö.
MSOK-järjestelmän vika: [virhenumero]. Sammuta ja käynnistä.
Moottorijärjestelmässä on ongelma.
Käynnistä tulostin uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Verkkokaapeli irti. Tarkista verkkokaapeli.
Tulostimeen ei ole liitetty verkkokaapelia.
Yhdistä tulostin verkkoon verkkokaapelilla.
Verkkovika: [virhenumero]. Sammuta ja käynnistä. Soita huoltoon, jos ongelma jatkuu.
Verkkojärjestelmässä on ongelma.
Käynnistä tulostin uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Ei yhteyttä langattomaan tukiasemaan. Jos laite ei muodosta yhteyttä uudelleen automaattisesti, tarkista langattoman yhteyden asetukset.
Tulostimen yhteys langattomaan tukiasemaan epäonnistui.
Tarkista tukiaseman tila, mukaan lukien sen määritykset ja virtaliitännät, sekä laitteet, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa langattomaan viestintään. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Tämä IP-osoite on ristiriidassa toisen järjestelmän IP-osoitteen kanssa. Tarkista verkkokaapeli.
Joku toinen käyttää määrittämääsi verkon IP-osoitetta.
Tarkista IP-osoite ja palauta se tarvittaessa.
Videojärjestelmän virhe: [virhenumero]. Sammuta ja käynnistä.
CPU:ssa on ongelma.
Käynnistä tulostin uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Wi-Fi Direct ei ole valmiina. Sammuta ja käynnistä. Soita huoltoon, jos ongelma jatkuu.
Tulostin ei pystynyt käynnistämään Wi-Fi Direct -yhteyttä.
Käynnistä tulostin uudelleen verkkoasetusten palauttamiseksi. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Langattoman verkon suojausasetukset ovat väärin. Muuta asetuksia.
Langattoman verkon asetukset on tehty väärin suojausmenetelmälle.
Määritä uudelleen tulostimen langattoman yhteyden asetukset, SWS, tukiasema tai langaton reititin. Suositeltu suojausmenetelmä on WPA2-PSK/AES. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Langattoman verkon salasana on väärä.
Tulostin ei tue tukiaseman tai langattoman reitittimen suojausmenetelmää.
Tukiasema tai langaton reititin ei toimi oikein.

Sekalaiset ilmoitukset

Viesti
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Värin [väri] kehittimen virhe: [virhenumero]. Sammuta ja käynnistä.
Kehittimessä on ongelma.
Irrota virtajohto ja kytke se takaisin kiinni. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun.
Värin [väri] kehittimen virhe: [virhenumero]. Sammuta ja käynnistä. Soita huoltoon, jos ongelma jatkuu.
Värin [väri] kuvankäsittely-yksikkö ei ole yhteensopiva. Tarkista käyttöopas.
Asennettu kuvankäsittely-yksikkö ei sovellu tulostimelle.
Asenna alkuperäinen tulostimelle suunniteltu Samsung-kuvankäsittely-yksikkö, katso Saatavilla olevat tarvikkeet.
Värin [väri] kuvankäsittely-yksikköä ei ole asennettu. Asenna se.
Kuvankäsittely-yksikköä ei ole asennettu tai sitä ei ole asennettu oikein.
Asenna kuvankäsittely-yksikkö. Jos se on jo asennettu, yritä asentaa se uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Kuvankäsittely-yksikköä ei ole asennettu. Asenna yksikkö.
Värin [väri] kuvankäsittely-yksikön vika: [virhenumero]. Asenna värin [väri] kuvankäsittely-yksikkö uudelleen.
Kuvankäsittely-yksikköä ei ole asennettu.
Asenna kuvankäsittely-yksikkö. Jos se on jo asennettu, yritä asentaa se uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Käyttöiän loppu. Vaihda uuteen värin [väri] kuvankäsittely-yksikköön.
Kuvankäsittely-yksikön arvioitu käyttöikä on lopussaa.
Vaihda kuvankäsittely-yksikkö alkuperäiseen Samsung-kuvankäsittely-yksikköön, katso Kuvankäsittely-yksikön vaihtaminen.
Moottorijärjestelmän virhe [virheen numero]: Sammuta ja käynnistä.
Moottorijärjestelmässä on ongelma.
Irrota virtajohto ja kytke se takaisin kiinni. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun.
Tuulettimen virhe: [virhenumero]. Avaa luukku ja sulje se. Soita huoltoon, jos ongelma jatkuu.
Tuulettimessa on ongelma.
Avaa luukku ja sulje se. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Tuulettimen virhe: [virhenumero]. Sammuta ja käynnistä. Soita huoltoon, jos ongelma jatkuu.
Tuulettimessa on ongelma.
Irrota virtajohto ja kytke se takaisin kiinni. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun.
Viimeistelijän vika: [virhenumero]. Avaa viimeistelijän luukku ja sulje se. Jos ongelma ei poistu, käynnistä uudelleen.
Viimeistelyjärjestelmässä on ongelma.
Avaa luukku ja sulje se. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Viimeistelijän vika: [virhenumero]. Tarkista viimeistelijä.
Viimeistelijä on vedettynä ulos. Aseta kasetti asianmukaisesti.
Viimeistelijää ei ole liitetty kunnolla.
Asenna viimeistelijä uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Viimeistelijän luukku on auki. Sulje se.
Viimeistelijän luukku ei ole kunnolla kiinni.
Sulje luukku niin, että se napsahtaa paikalleen.
Viimeistelijän nitojan luukku on auki. Sulje se.
Viimeistelijän nitojan luukku ei ole kunnolla kiinni.
Sulje luukku niin, että se napsahtaa paikalleen.
Etuluukku on auki. Sulje se.
Etuluukku tai oikea luukku ei ole kunnolla kiinni.
Sulje luukku niin, että se napsahtaa paikalleen.
Oikea luukku on auki. Sulje se.
Kiinnitysyksikkö ei ole yhteensopiva. Tarkista käyttöopas.
Asennettu kiinnitysyksikkö ei ole oikea tulostimelle.
Asenna tulostimelle suunniteltu alkuperäinen Samsung-kiinnitysyksikkö ja ota yhteys HP:n asiakaspalveluun.
Kiinnitysyksikköä ei ole asennettu. Asenna se.
Kiinnitysyksikköä ei ole asennettu oikein.
Asenna kiinnitysyksikkö uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Kiinnitysyksikön vika: [virhenumero]. Sammuta ja käynnistä. Soita huoltoon, jos ongelma jatkuu.
Kiinnitysyksikössä on ongelma.
Irrota virtajohto ja kytke se takaisin kiinni. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun.
Kiinnitysyksikön vika: [virhenumero]. Sammuta ja käynnistä.
Kiinnitysyksikön vika: [virhenumero]. Sammuta ja käynnistä.
Kiintolevyjärjestelmän vika: [virhenumero]. Sammuta ja käynnistä. Soita huoltoon, jos ongelma jatkuu.
Kiintolevyjärjestelmässä on ongelma.
Irrota virtajohto ja kytke se takaisin kiinni. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun.
Rei’ittimen säiliö on täynnä. Tyhjennä säiliö.
Rei’ittimen säiliö on täynnä.
Tyhjennä säiliö.
Rei’ittimen säiliötä ei ole asennettu. Asenna säiliö.
Rei’ittimen säiliötä ei ole asennettu.
Asenna rei’ittimen säiliö. Jos se on jo asennettu, kokeile asentaa rei’ittimen säiliö uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Kuvankäsittely-yksikön latauslaite täytyy puhdistaa. Puhdista yksikkö.
Kuvankäsittely-yksikön latauslaite täytyy puhdistaa.
Katso Kuvankäsittely-yksikön latauslaitteen puhdistus.
Kuvankäsittely-yksikön virhe: [virhenumero]. Käynnistä uudelleen.
Kuvankäsittely-yksikössä on ongelma.
Käynnistä tulostin uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Sisempi tulostelokero on täynnä. Poista tulostettu materiaali.
Sisempi tulostelokero on täynnä.
Poista tulostettu materiaali.
Syöttöjärjestelmän vika: [virhenumero]. Vedä lokero [lokeron numero] ulos ja laita se takaisin.
Lokerossa on ongelma.
Avaa ja sulje lokero. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
LSU-vika: [virhenumero]. Käynnistä uudelleen.
LSU:ssa on ongelma.
Irrota virtajohto ja kytke se uudelleen.
LSU-vika: [virhenumero]. Sammuta ja käynnistä. Soita huoltoon, jos ongelma jatkuu.
LSU:ssa on ongelma.
Irrota virtajohto ja kytke se takaisin kiinni. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun.
Moottorivika: [virhenumero]. Sammuta ja käynnistä. Soita huoltoon, jos ongelma jatkuu.
Moottorijärjestelmässä on ongelma.
Irrota virtajohto ja kytke se takaisin kiinni. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun.
Tulostelokero (tulostettava puoli alaspäin) on täynnä. Poista tulostettu materiaali.
Tulostelokero on täynnä.
Poista tulostettu materiaali.
Valmistele uusi värin [väri] kuvankäsittely-yksikkö.
Kuvankäsittely-yksikön arvioitu käyttöikäa on loppumassa.
Valmistele korvaava kuvankäsittely-yksikkö, katso Kuvankäsittely-yksikön vaihtaminen.
Asenna uusi värin [väri] kehitinyksikkö.
Kehitinyksikön käyttöikä on täysin lopussa.
Valitse ohjauspaneelin ohjeiden mukaan Stop (Pysäytä) tai Continue (Jatka). Jos valitset Stop (Pysäytä), tulostin lopettaa tulostamisen. Jos valitset Continue (Jatka), tulostin jatkaa tulostamista, mutta tulostuslaatua ei voida taata.
Vaihda kehitinyksikkö uuteen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Vaihda kiinnitysyksikkö uuteen.
Siirtotelan käyttöikä on täysin lopussa.
Vaihda kiinnitysyksikkö uuteen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Vaihda uuteen värin [väri] kuvankäsittely-yksikköön.
Kuvankäsittely-yksikön arvioitu käyttöikä on lopussaa.
Vaihda kuvankäsittely-yksikkö, jotta saat parhaan tulostuslaadun, kun tämä ilmoitus tulee näyttöön. Kuvankäsittely-yksikön käyttö tämän jälkeen voi johtaa tulostuslaatuongelmiin, katso Kuvankäsittely-yksikön vaihtaminen.
Valmistele uusi siirtoyksikön hihna.
Siirtoyksikön hihnan käyttöikä loppuu pian.
Vaihda siirtoyksikön hihna uuteen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Vaihda uuteen, ota yhteys huoltoon. Siirtoyksikön hihna.
Siirtoyksikön hihnan käyttöikä on loppunut.
Vaihda uuteen siirtotelaan.
Siirtotelan käyttöikä on täysin lopussa.
Vaihda siirtotela Samsungin alkuperäiseen siirtotelaan, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun.
Skanneri on lukittu tai ilmeni jokin muu ongelma.
CCD-laitteen lukko on käytössä.
Poista CCD-lukitus. Tai käynnistä tulostin uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Skannausjärjestelmän vika: [virhenumero]. Sammuta ja käynnistä.
Skannausjärjestelmässä on ongelma.
Käynnistä tulostin uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Anturin vika: [virhenumero]. Sammuta ja käynnistä. Soita huoltoon, jos ongelma jatkuu.
Anturissa on ongelma.
Irrota virtajohto ja kytke se takaisin kiinni. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun.
Nitojan kasetti on tyhjä. Vaihda se.
Nitojan kasetista on vain pieni määrä jäljellä. Nitojan kasetin arvioitu käyttöikä on lopussa.
Valmistele uusi nitojan kasetti vaihtoa varten.
Nitojan kasetti on vähissä. Valmistele se.
Nitojan kasetin käyttöikä on lopussa.
Tämä viesti näytetään, kun nitojan kasetti on täysin tyhjä. Valmistele nitojan kasetti.
Nitojan kasetti on vähissä. Vaihda se.
Nitojan kasettia ei ole asennettu. Asenna se.
Nitojan kasettia ei ole asennettu tai sitä ei ole asennettu oikein.
Asenna nitojan kasetti. Jos se on jo asennettu, kokeile asentaa nitojan kasetti uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
Tulostimen lämpötila on liian alhainen. Odota sen lämpenemistä.
Tulostimen lämpötila on liian alhainen.
Odota lämpenemistä.
Faksimodeemikortissa on ongelma. Asenna se uudelleen. Soita huoltoon, jos ongelma jatkuu.
Faksimodeemikortissa on ongelma.
Asenna faksimodeemikortti. Jos se on jo asennettu, kokeile asentaa faksimodeemikortti uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
ACR-anturi on likainen. Puhdista se pehmeällä kankaalla tai paperilla.
ACR-anturi on likainen.
Puhdista ACR-anturi pehmeällä kankaalla tai paperilla.
CTD-anturi on likainen. Puhdista se pehmeällä kankaalla tai paperilla.
CTD-anturi on likainen.
Puhdista CTD-anturi pehmeällä kankaalla tai paperilla.
Viimeistelijän pinoajassa on liikaa paperia. Poista tulostettu paperi.
Viimeistelijän pinoaja on täynnä.
Poista tulosteet viimeistelijän pinoajasta, niin tulostin jatkaa tulostamista.
Skannerin luukku on auki.
Asiakirjojen syöttölaitteen luukku ei ole kunnolla kiinni.
Sulje luukku niin, että se napsahtaa paikalleen.
Siirtoyksikön hihnan puhdistusyksikkö on kulunut. Vaihda se uuteen.
Siirtoyksikön hihnan käyttöikä on täysin lopussa.
Vaihda siirtoyksikön hihnan puhdistusyksikkö alkuperäiseen Samsungin siirtoyksikön hihnan puhdistusyksikköön, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun.
Käyttöliittymäjärjestelmän vika: [virhenumero]. Sammuta ja käynnistä. Soita huoltoon, jos ongelma jatkuu.
Käyttöliittymäjärjestelmässä on ongelma.
Irrota virtajohto ja kytke se takaisin kiinni. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun.
Väriainejätteen säiliö on melkein täynnä. Tilaa uusi.
Väriainejätteen säiliö on melkein täynnä.
Valmistele uusi alkuperäinen Samsungin väriainejätteen säiliö.
Väriainejätteen säiliö on täynnä. Vaihda se.
Väriainejätteen säiliö on täynnä ja tulostin lakkaa tulostamasta, kunnes siihen asennetaan uusi väriainejätteen säiliö.
Vaihda väriainejätteen säiliö alkuperäiseen Samsungin väriainejätteen säiliöön, katso Väriainejätteen säiliön vaihtaminen.
Väriainejätteen säiliötä ei ole asennettu. Asenna se.
Väriainejätteen säiliötä ei ole asennettu.
Asenna väriainejätteen säiliö. Jos se on jo asennettu, yritä asentaa väriainejätteen säiliö uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.
a. Arvioitu kasetin käyttöikä tarkoittaa odotettua tai arvioitua värikasetin käyttöikää, joka ilmaisee tulosteiden keskimääräisen kapasiteetin ja on suunniteltu ISO/IEC 19752 (K325x-, K330x-sarja) tai ISO/IEC 19798 (X322x-, X328x-sarja) -standardin mukaisesti. Katso Saatavilla olevat tarvikkeet. Sivujen määrään saattavat vaikuttaa käyttöympäristö, kuva-alueen prosenttiosuus, tulostusväli, materiaali ja materiaalikoko. Kasetissa saattaa olla jonkin verran väriainetta jäljellä, vaikka tulostin pyytää vaihtamaan kasetin ja tulostin lopettaa tulostamisen.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...