hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung-lasertulostimet - käyttöjärjestelmään liittyvät ongelmat

Tässä asiakirjassa kuvataan joukko mahdollisia käyttöjärjestelmään liittyviä ongelmia, joita saattaa esiintyä joissakin tai kaikissa Samsungin tulostimissa seuraavissa käyttöjärjestelmissä: Windows, Mac, Linux, PostScript.
Yleisiä Windows-ongelmia
Tilanne
Ehdotetut ratkaisut
”File in use” (tiedosto käytössä) -ilmoitus tulee näyttöön asennuksen aikana.
Sulje kaikki ohjelmasovellukset. Poista kaikki ohjelmistot käynnistysryhmästä ja käynnistä sitten Windows uudelleen. Asenna tulostinohjain uudelleen.
Näyttöön ilmestyy viesti ”General Protection Fault” (yleinen suojausvirhe), ”Exception OE” (Poikkeava käyttöympäristö), ”Spool 32” (taustatulostus 32) tai ”Illegal Operation” (Virheellinen toiminto).
Sulje kaikki muut sovellukset, käynnistä Windows uudelleen ja yritä tulostaa uudelleen.
Näyttöön ilmestyy viesti ”Fail to Print” (Tulostus ei onnistu) tai ”A printer timeout error occurred” (Tulostimen aikakatkaisuvirhe).
Nämä viestit voivat ilmestyä näyttöön tulostamisen aikana. Odota, kunnes tulostin lopettaa tulostamisen. Jos viesti tulee näkyviin valmiustilassa tai sen jälkeen kun tulostus on valmis, tarkista yhteys ja/tai onko virhettä ilmennyt.
Samsung Printer Experience -sovellus ei tule näkyviin, kun napsautat kohtaa More settings (Lisää asetuksia).
Samsung Printer Experience -sovellusta ei ole asennettu. Lataa sovellus Windows-kaupasta ja asenna se.
Laitteen tietoja ei näytetä, kun valitset laitteen Laitteet ja tulostimet -kohdasta.
Valitse Tulostimen ominaisuudet. Napsauta Portit-välilehteä.
(Ohjauspaneeli > Laitteet ja tulostimet > napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostimen ominaisuudet)
Jos portiksi on asetettu File (Tiedosto) tai LPT, poista valinta näistä kohdista ja valitse TCP/IP, USB tai WSD.
  huomautus:
Lisätietoja Windowsin virheilmoituksista on tietokoneen mukana toimitetussa Microsoft Windowsin käyttöohjeessa.
Yleisiä Mac-ongelmia
Tilanne
Ehdotetut ratkaisut
Laite ei tulosta PDF-tiedostoja oikein. Joitakin grafiikoiden, tekstin tai kuvien osia puuttuu.
PDF-tiedoston tulostaminen kuvana saattaa mahdollistaa tiedoston tulostamisen. Ota Acrobat-tulostusasetuksista käyttöön Print As Image (tulosta kuvana).
  huomautus:
Tulostaminen kestää pidempään, kun tulostat PDF-tiedoston kuvana.
Jotkin kirjaimet eivät näy normaalisti kansisivun tulostuksen aikana.
Mac OS ei voi luoda fonttia kansisivun tulostamisen aikana. Englannin kielen aakkoset ja numerot näkyvät normaalisti kansisivulla.
Kun tulostat asiakirjaa Mac-tietokoneella, jossa on Acrobat Reader 6.0 tai sitä uudempi versio, värit tulostuvat väärin.
Varmista, että tulostinohjaimesi tarkkuusasetus vastaa Acrobat Readerin asetusta.
  huomautus:
Lisätietoja Mac-tietokoneen virheilmoituksista on Mac-tietokoneen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.
Yleisiä Linux-ongelmia
Tilanne
Ehdotetut ratkaisut
Linux-tulostimestani puuttuu xsane ja yksinkertainen skannaussovellus.
Joissakin Linux-jakeluversioissa ei ehkä ole oletusskannaussovellusta. Jotta voit käyttää skannausominaisuuksia, asenna jokin skannaussovellus käyttämällä käyttöjärjestelmän latauskeskusta (esimerkiksi Ubuntu-jakeluversiossa Ubuntu Software Center (Ubuntun ohjelmistokeskus), openSUSE-jakeluversiossa tai Fedoran ohjelmistossa Install/Remove Software (Asenna/poista sovelluksia)).
Skanneri ei löydy verkon kautta.
Joissakin Linux-versioissa on käytössä vahva palomuuri, ja se saattaa estää asennusohjelmaa avaamasta tarvittavaa porttia verkkolaitteiden hakua varten. Avaa tässä tapauksessa snmp-portti 22161 manuaalisesti tai poista palomuuri tilapäisesti käytöstä tulostinta käytettäessä.
Kun tulostat useita kappaleita, toinen kappale ei tulostu.
Ongelma esiintyy jakeluversiossa Ubuntu 12.04, ja se johtuu ongelmasta normaalissa CUPS-suodattimessa ”pdftops”. Päivitä ”cups-filters”-paketti (cups-suodattimet) versioon 1.0.18 ongelman ratkaisemiseksi. (”Pdftops” on osa ”cups-filters”-pakettia.)
Tulostusikkunan valinnan Collate (Järjestä) poistaminen ei toimi.
Joissakin jakeluversioissa on GNOME-tulostusikkunassa Collate (Järjestä) -valinnan käsittelemiseen liittyvä ongelma. Ratkaisuna voit asettaa collate (järjestä) -valinnan oletusarvoksi False (Epätosi) käyttämällä järjestelmän tulostustoimintoa (suorita ”system-config-printer” Terminal (pääte) -ohjelmassa.
Tulostaminen on aina kaksipuolista.
Kaksipuolisen tulostuksen ongelma esiintyi Ubuntu 9.10:n CUPS-paketissa. Päivitä CUPS versioon 1.4.1-5ubuntu2.2.
Tulostinta ei lisätty järjestelmän tulostusapuohjelman kautta.
Ongelma esiintyy jakeluversiossa Debian 7 paketissa system-config-printer olevan Debian 7:n virheenseurantajärjestelmän vian takia (http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgl?bug=662813). Käytä toista tapaa tulostimen lisäämiseen (esimerkiksi CUPS WebUI).
Paperikoko ja -suunta tulostusikkunasta tekstitiedostoja avattaessa.
Ongelma esiintyy jakeluversiossa Fedora 19, ja se liittyy Fedora 19:n leafpad-tekstieditoriin. Käytä jotain muuta tekstieditoria, kuten gedit.
Tulostus tuottaa jaettuja kuvia.
Tämä ongelma esiintyy jakeluversiossa openSUSE 13.2 järjestelmän tarjoaman väärän ghostscriptin takia. Päivitä cups-filters-ghostscript-paketti käyttämällä komentoa ”zypper install --force cups-filters-ghostscript” tai ”Install/Remove Software” (Asenna/poista ohjelmia) -apuohjelman avulla.
PDF-tiedostojen tulostaminen ei toimi.
Ongelma esiintyy jakeluversiossa openSUSE 12.3, ja se liittyy jonkinlaiseen ongelmaan normaalissa CUPS-suodattimessa pdftops. CUPS on lyhenne termistä ”Common UNIX Printing System” (yleinen UNIX-tulostusjärjestelmä). (Ongelma vaikuttaa liittyvän jollakin tavalla PDF:ssä käytettäviin fontteihin.) Tämän ongelman vuoksi laaditaan virheellistä PostScriptiä, jota tulostin ei tulosta. Odotamme korjaustiedostoa.
Tulostin ei tulosta.
  • Tarkista, onko tulostinohjain asennettu järjestelmääsi. Avaa Unified Driver Configurator (Yhdistettyjen ohjainten määritystoiminto) ja siirry Printers configuration (Tulostimien määritys) -ikkunassa välilehteen Printers (Tulostimet) tarkastellaksesi käytettävissä olevien tulostinten luetteloa. Varmista, että tulostimesi näkyy luettelossa. Jos näin ei ole, avaa Add new printer wizard (Ohjattu uuden tulostimen asennus) laitteesi määrittämistä varten.
  • Tarkista, onko tulostin käynnissä. Avaa Printers configuration (Tulostimien määritys) ja valitse tulostimesi tulostinluettelosta. Katso kuvausta Selected printer (Valittu tulostin) -ruudussa. Jos sen tila sisältää merkkijonon Stopped (Pysäytetty), paina painiketta Start (Käynnistä). Tämän jälkeen tulostimen pitäisi palautua normaaliin toimintatilaan. Tila Stopped (Pysäytetty) saattaa aktivoitua, kun tulostuksessa on esiintynyt jonkinlaisia ongelmia.
  • Tarkista, onko sovelluksessasi erityisiä tulostusasetuksia, kuten -oraw. Jos -oraw on määritetty komentorivin parametreissä, poista se, jotta tulostus onnistuisi oikein. Valitse Gimpin edustaa varten Print (Tulosta) > Setup printer (Määritä tulostin) ja muokkaa sitten komentokohteen komentorivin parametriä.
Virhe ”Cannot open port device file” (Laitetiedoston porttia ei voi avata) esiintyy asiakirjaa tulostettaessa.
Vältä tulostyön parametrien muuttamista (esimerkiksi LPR:n tai GUI:n kautta) tulostustyön ollessa käynnissä. CUPS-palvelimen (Common UNIX Printing System, yleinen UNIX-tulostusjärjestelmä) tunnetut versiot katkaisevat tulostustyön aina, kun tulostusasetuksia muutetaan. Yritä sitten käynnistää työ alusta uudelleen. Koska Unified Linux Driver (yhdistetty Unix-ohjain) lukitsee portin tulostuksen aikana, ohjaimen äkillinen pysähtyminen pitää portin lukittuna eikä se ole käytettävissä seuraavia tulostustöitä varten. Jos tällainen tilanne esiintyy, yritä vapauttaa portti valitsemalla Release port (Vapauta portti) Port configuration (Porttimääritykset) -ikkunassa.
Kun tulostat asiakirjan verkossa jakeluversiossa SuSE 9.2, tulostin ei tulosta.
CUPS-versiossa (Common UNIX Printing System, yleinen UNIX-tulostusjärjestelmä), joka on jakelussa SuSE Linux 9.2 -jakeluversion yhteydessä (cups-1.1.21), on ongelma ipp-tulostuksessa (Internet Printing Protocol, Internet-tulostusprotokolla). Käytä ipp:n asemasta vastaketulostusta tai asenna uudempi versio CUPS:sta (Common UNIX Printing System, yleinen UNIX-tulostusjärjestelmä) (cups-1.1.22 tai uudempi).
  huomautus:
Lisätietoja Linuxin virheilmoituksista on tietokoneen mukana toimitetussa Linux-käyttöohjeessa.
Yleisiä PostScript-ongelmia
Seuraavat tilanteet liittyvät PostScript-kieleen, ja niitä voi esiintyä, kun käytössä on useita tulostinkieliä.
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisut
PostScript-tiedostoa ei voi tulostaa.
PostScript-ohjainta ei ehkä ole asennettu oikein
  • Asenna PostScript-ohjain.
  • Tulosta määrityssivu ja varmista, että PostScript-versio on käytettävissä tulostamista varten.
  • Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltoedustajaan.
Limit Check Error (LimitCheck-virhe) -raportti tulostuu.
Tulostustyö oli liian monimutkainen.
Joudut ehkä yksinkertaistamaan sivua tai asentamaan lisää muistia.
PostScript-virhesivu tulostuu.
Tulostustyö ei ehkä ole PostScript-kieltä.
Varmista, että tulostustyö on PostScript-työ. Tarkasta, odottiko ohjelmistosovellus asetusten tai PostScript-otsikkotiedoston lähettämistä kirjoittimelle.
Ohjaimessa ei ole valittu valinnaista lokeroa.
Tulostinohjainta ei ole määritetty tunnistamaan valinnaista lokeroa.
Avaa PostScript-ohjaimen ominaisuudet, valitse Device Options (Laitteen asetukset) -välilehti, ja määritä lokerovaihtoehto.
Kun tulostat asiakirjaa Mac-tietokoneella, jossa on Acrobat Reader 6.0 tai sitä uudempi versio, värit tulostuvat väärin.
Tulostinohjaimen tarkkuusasetus ei ehkä vastaa Acrobat Readerin asetusta.
Varmista, että tulostinohjaimesi tarkkuusasetus vastaa Acrobat Readerin asetusta.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...