hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP Color LaserJet Enterprise MFP M681, M682 - Tulostinlaitteen asentaminen

Tässä asiakirjassa kuvataan, kuinka tulostimen fyysiset osat asennetaan. Suorita nämä vaiheet ennen tulostimen ohjelmiston asentamista tietokoneeseen.
Jos olet jo asentanut tulostinlaitteiston, tutustu tämän asiakirjan lopussa oleviin linkkeihin ohjelmiston asennusohjeisiin.
Tämä asiakirja sisältää tulostimen asennuksen seuraavat vaiheet:
Vaihe 1: Tulostimen purkaminen pakkauksesta
 1. Valitse tulostimelle sijainti, joka täyttää seuraavat määritykset:
  • Vankka alusta, hyvä ilmastointi ja etäällä suorasta auringonvalosta
  • Lämpötila: 15–27 °C
  • Kosteusprosentti: 30–70 %
  Jätä tulostimen ympärille riittävästi tilaa luukkujen ja lokeroiden avaamiseen.
  Mallit M681dh ja Flow M681f:
    varoitus:
  Mallit M681dh ja Flow M681f painavat kumpikin 42,5 kg (93,6 lb). HP suosittelee kolmea henkilöä tulostimen siirtämiseen.
  Kuva : Tilavaatimukset (Mallit M681dh ja Flow M681f)
  M681f-malli:
    varoitus:
  M681f-malli painaa 61,6 kg (135,6 lb). HP suosittelee neljää henkilöä tulostimen siirtämiseen.
  Kuva : Tilavaatimukset (malli M681f)
  Flow M681z -malli:
    varoitus:
  Flow M681z -malli painaa 74,7 kg (164,3 lb). HP suosittelee neljää henkilöä tulostimen siirtämiseen.
  Kuva : Tilavaatimukset (Flow M681z -malli)
  Flow M682z -malli:
    varoitus:
  Flow M682z -malli painaa 75,4 kg (165,9 lb). HP suosittelee neljää henkilöä tulostimen siirtämiseen.
  Kuva : Tilavaatimukset (Flow M682z -malli)
 2. Ota HP-tulostin pakkauksesta ja tarkista, että sisältö vastaa tätä kuvaa:
  Mallit M681dh ja Flow M681f:
  Kuva : Laatikon sisältö
  M681f-malli:
  Kuva : Laatikon sisältö
  Flow M681z -malli:
  Kuva : Laatikon sisältö
  Flow M682z -malli:
  Kuva : Laatikon sisältö
 3. Poista tulostimen ympärillä olevat teipit.
  M681-mallit
  M682-mallit
 4. Poista teippi automaattisen asiakirjansyöttölaitteen takaosasta.
  Kuva : Poista ADF:n teipit
 5. Nosta skannerin kansi ja poista vaahtomuovit.
  Kuva : Poista skannerin kannen alla oleva vaahtomuovi
    varoitus:
  Avaa enintään yksi paperilokero kerrallaan.
  Älä käytä paperilokeroa askelmana.
  Pidä kädet paperilokeroiden ulkopuolella, kun suljet ne.
  Kaikkien lokeroiden on oltava kiinni, kun siirrät tulostinta.
Vaihe 2: Aseta kasetit
 1. Avaa tulostimen etuluukku.
 2. Poista värikasetti pakkauksestaan. Poista muoviset päät, ota kasetti muovipussista ja poista sitten oranssi suojus.
    huomautus:
  Älä kosketa kuvarumpua. Kuvarummussa olevat sormenjäljet voivat aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.
    huomautus:
  HP suosittelee pakkausmateriaalien kierrättämistä.
  Kuva : Värikasetin poistaminen pakkauksesta
 3. Pitele värikasettia molemmista reunoista ja ravista sitä 5–6 kertaa.
  Kuva : Ravista värikasettia
 4. Tue värikasettia alapuolelta yhdellä kädellä ja pidä samalla toisella kädellä kiinni kasetin kahvasta. Kohdista värikasetti paikkaansa hyllyssä ja työnnä se sitten tulostimeen.
  Kuva : Aseta uusi kasetti paikalleen
 5. Toista nämä vaiheet kunkin värikasetin kohdalla.
 6. Sulje etuluukku.
  Kuva : Sulje etuluukku
Vaihe 3: Lokeron 2 täyttäminen
 1. Avaa lokero 2.
  Kuva : Lokeron avaaminen
 2. Säädä paperin leveysohjain puristamalla sinisiä säätösalpoja ja siirtämällä ohjain käytettävän paperin mukaiseen kohtaan.
  Kuva : Säädä paperin leveysohjain
 3. Säädä paperin pituusohjain puristamalla säätösalpaa ja siirtämällä ohjain käytettävän paperin mukaiseen kohtaan.
  Kuva : Säädä paperin pituusohjain
 4. Lisää paperi lokeroon.
    huomautus:
  Jotta paperitukoksia ei pääse syntymään, säädä paperinohjaimet oikeaan kokoon äläkä ylitäytä lokeroa. Varmista, että pinon yläreuna jää täyttörajan alapuolelle.
  Kuva : Aseta lokeroon paperia
 5. Säädä paperinohjaimet tarttumalla säätösalpoihin ja työntämällä sisäänpäin. Tarkista, että ohjaimet koskettavat pinoa kevyesti, mutta eivät taivuta paperia.
  Kuva : Paperinohjaimien säätäminen
 6. Sulje lokero.
  Kuva : Lokeron sulkeminen
Vaihe 4: Lisää paperi 550 arkin paperinsyöttölaitteeseen (vain mallit M681f, Flow M681z ja Flow M682z)
 1. Avaa 550 arkin lokero.
  Kuva : Avaa 550 arkin lokero
 2. Poista pakkausmateriaali ja teipit lokeron sisältä ja käännä lokeron lukkoa myötäpäivään.
  Kuva : Poista pakkausmateriaali ja avaa salpa
 3. Laajenna paperin leveys- ja pituusohjaimia puristamalla sinisiä säätösalpoja ja siirtämällä ohjaimet käytettävän paperin mukaiseen kohtaan.
  Kuva : Laajenna paperinohjaimia
 4. Lisää paperi lokeroon. Varmista, että pinon yläreuna jää täyttörajan alapuolelle.
  Kuva : Aseta lokeroon paperia
 5. Säädä paperinohjaimet tarttumalla säätösalpoihin ja työntämällä sisäänpäin. Tarkista, että ohjaimet koskettavat pinoa kevyesti, mutta eivät taivuta paperia.
  Kuva : Paperinohjaimien säätäminen
 6. Sulje lokero.
  Kuva : Lokeron sulkeminen
Vaihe 5: Täytä 1 x 550/2000 arkin HCI-syöttölaite ja teline (vain Flow M682z-malli)
 1. Avaa suurikapasiteettisen syöttölaitteen (HCI) lokero.
  Kuva : Avaa HCI-lokero
 2. Poista lokeron teippi ja pakkausmateriaali.
  Kuva : Poista pakkausmateriaalit
  Kuva : Teipin ja pakkausmateriaalin poistaminen
 3. Säädä paperinohjain puristamalla sinistä säätösalpaa ja siirtämällä sitä käytettävän paperin mukaiseen kohtaan.
  Kuva : Säädä paperinohjain kohdalleen
 4. Lisää paperi lokeroon.
    huomautus:
  Jotta paperitukoksia ei pääse syntymään, säädä paperinohjaimet oikeaan kokoon äläkä ylitäytä lokeroa. Varmista, että pinon yläreuna jää täyttörajan alapuolelle.
  Kuva : Lisää HCI-lokeroon paperia
 5. Sulje lokero.
  Kuva : Sulje HCI-lokero
Vaihe 6: Vakauta tulostimen teline (vain mallit Flow M681z, M681f ja Flow M682z)
Etsi tulostinmalli seuraavista vaihtoehdoista ja vakauta sitten tulostimen teline ohjeiden mukaan.
Vain Flow M681z -malli
 1. Käännä telineen pohjassa olevia pyöriä siten, että ne ovat rinnakkain tulostimen etupuolen kanssa.
  Kuva : Käännä pyöriä
 2. Asenna pyörien suojukset pyörien päälle.
  Kuva : Asenna pyörien suojukset
 3. Kierrä auki tulostintelineen pohjassa olevia tukijalkoja niin, että ne tulevat kiinni lattiaan ja tukevat tulostinta.
    huomautus:
  Tukijalkojen pitäisi olla riittävän tiukasti kiinni lattiassa, jotta tulostin ei pääse siirtymään.
  Kuva : Kierrä tulostimen tukijalkoja auki
Vain mallit M681f ja Flow M682z
 1. Kierrä auki tulostintelineen pohjassa oleva tukijalka niin, että se on kiinni lattiassa ja tukee tulostinta.
    huomautus:
  Tukijalan pitäisi olla riittävän tiukasti kiinni lattiassa, jotta tulostin ei pääse siirtymään.
  Kuva : Kierrä tulostimen tukijalka auki
Vaihe 7: Verkkokaapelin liittäminen (valinnainen)
Jos haluat yhdistää tulostimen verkkoon, liitä verkkokaapeli nyt. Jos et, ohita tämä vaihe ja siirry vaiheeseen 7: Virtajohdon liittäminen ja virran kytkeminen tulostimeen.
  huomautus:
Verkkokaapelia ei toimiteta tulostimen mukana.
  varoitus:
Älä liitä vielä USB-kaapelia. Jos haluat liittää tulostimen tietokoneeseen USB-kaapelilla, tee se, kun saat kehotteen ohjelmiston asennusvaiheessa.
Vaihe 8: Liitä faksin puhelinjohto (vain mallit M681f, Flow M681f, Flow M681z ja Flow M682z)
Liitä puhelinjohto tulostimen faksiliitäntään ja puhelinliitäntään.
  huomautus:
Liittäminen puhelinliitäntään voi edellyttää maa-/aluekohtaista RJ11-puhelinjohdon sovitinta.
  huomautus:
Puhelinjohtoa ei toimiteta tulostimen mukana.
Kuva : Liitä puhelinjohto faksia varten
Vaihe 9: Virtajohdon liittäminen ja virran kytkeminen tulostimeen
 1. Liitä virtajohto tulostimeen ja maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä muuta kuin tulostimen mukana toimitettua virtajohtoa. Muutoin tulostin voi vahingoittua.
    varoitus:
  Tarkista, että virtalähteen jännite on tulostimelle sopiva. Sopiva jännite on merkitty tulostimen tarraan tai tyyppikilpeen. Tulostimen käyttämä jännite on joko 100–127 V tai 220–240 V ja 50/60 Hz.
  Kuva : Virtajohdon kiinnittäminen
 2. Kytke tulostimeen virta painamalla virtapainiketta.
  Kuva : Tulostimen käynnistäminen
 3. Odota 60 sekuntia, ennen kuin jatkat. Jos tänä aikana yhdistät tulostimen verkkoon, verkko tunnistaa tulostimen ja määrittää sille IP-osoitteen tai isäntänimen.
 4. Valitse Aloitusasennus-näytössä kieli, sijainti, ajan ja päivämäärän muoto sekä muut ominaisuudet.
    huomautus:
  Jos haluat määrittää lisäasetuksia verkkoon liitetylle tulostimelle, kirjoita tulostimen IP-osoite verkkoselaimen osoitekenttään ohjelmiston asennuksen jälkeen. Löydät IP-osoitteen tulostimen ohjauspaneelista valitsemalla Tiedot -kuvakkeen ja sitten Verkko -kuvakkeen.
Vaihe 10: Tulostimen toiminnan tarkistaminen
 1. Varmista, että tulostin tulostaa, seuraavien ohjeiden mukaan:
  1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Raportit.
  2. Valitse Asetus-/tilasivut.
  3. Tulosta asetus- ja Jetdirect-sivut valitsemalla Asetussivu ja sitten Tulosta.
   Jos tulostin on yhdistetty verkkoon, löydät IP-osoitteen Jetdirect-sivulta.
   • IPv4: jos IP-osoite on 0.0.0.0, 192.0.0.192 tai 169.254.x.x, määritä IP-osoite manuaalisesti. Muussa tapauksessa verkkomääritys onnistui.
   • IPv6: jos IP-osoite alkaa merkeillä "fe80:", tulostimen pitäisi pystyä tulostamaan. Määritä IP-osoite muutoin manuaalisesti.
    Kuva : Jetdirect-sivu
 2. Testaa asiakirjansyöttölaite ja kopiointitoiminto seuraavasti:
  1. Aseta tulostettu asetussivu tulostuspuoli ylöspäin asiakirjansyöttölaitteeseen.
  2. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Kopioi. Tulostin kopioi ja tulostaa sivun.
 3. Testaa skannerin lasi ja kopiointitoiminto seuraavasti:
  1. Aseta tulostettu asetussivu skannerin lasille tulostuspuoli alaspäin.
  2. Valitse tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Kopioi. Laite skannaa ja tulostaa sivun.
Vaihe 11: Laiteohjelmiston päivittäminen (valinnaista mutta suositeltavaa)
HP päivittää säännöllisesti tulostimen laiteohjelmiston toimintoja. Päivitä tulostimen laiteohjelmisto, jotta voit hyödyntää uusimpia ominaisuuksia.
  huomautus:
Ota yhteyttä verkon järjestelmänvalvojaan ennen laiteohjelmiston päivittämistä.
Saat lisätietoja tulostimen laiteohjelmiston päivittämisestä osiosta Päivitä laiteohjelmisto USB-muistitikulta tai sulautetulta verkkopalvelimelta (EWS).
Linkit ohjelmiston asennusohjeisiin
Asenna tulostimen ohjelmisto edellisten asennusvaiheiden jälkeen.
Windows: Asenna tulostimen ohjelmisto CD-levyltä. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Tarkempia ohjeita ohjelmiston asennusta varten on Install Notes (Asennushuomautukset) -tiedostossa tulostimen CD-levyllä.
OS X: Tulostin tukee Mac-tietokoneita ja Apple-mobiililaitteita. Lataa HP Easy Start ja asenna tulostinohjelmisto osoitteesta 123.hp.com/laserjet.
  varoitus:
Älä liitä vielä USB-kaapelia. Jos haluat liittää tulostimen tietokoneeseen USB-kaapelilla, tee se ohjelmiston asennusvaiheessa.
  huomautus:
OS X 10.8 Mountain Lion- ja OS X 10.9 Mavericks -versioiden oletusohjain on Apple AirPrint. Kun haluat asentaa täysien ominaisuuksien HP-ohjaimen, valitse Lisää-valintaikkunassa HP-ohjain avattavasta Käytä: -luettelosta.
Ohjeita ohjelmiston asentamiseen saat napsauttamalla tietokoneesi käyttöjärjestelmän ja yhteystyypin mukaista linkkiä.
Windows
OS X
Asennus on valmis. Jos et rekisteröinyt tulostinta ohjelmiston asennuksen yhteydessä, rekisteröi se nyt osoitteessa www.register.hp.com.
Lisätietoja
Lisätietoja on tulostimen mukana toimitetulla CD-levyllä olevassa käyttöoppaassa ja tulostimen tukisivustossa verkossa. Pääset ohjeisiin napsauttamalla tulostimen ohjauspaneelissa olevaa ohjepainiketta .

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...