hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Faksin lähetysasetusten määrittäminen

Määritä tauot tai välikyselyt
Voit lisätä taukoja valitsemaasi faksinumeroon. Taukoja tarvitaan yleensä silloin, kun valitaan ulkomaannumero tai luodaan yhteys ulkolinjaan.
Jos haluat käyttää näitä symboleja, kosketa näppäimistön *-merkkiä. Kosketa seuraavaksi jotakin seuraavista painikkeista:
Erikoissymboli
Painike
Kuvaus
Odottaa valintaääntä
W-painiketta ohjauspaneelin näppäimistössä on käytettävissä faksinumeron antamista varten. Käytettäessä tätä merkkiä laite odottaa valintaääntä ennen puhelinnumeron loppuosan valintaa.
Välikysely
R-painiketta ohjauspaneelin näppäimistössä on käytettävissä faksinumeron antamista varten. Käytettäessä tätä merkkiä laite lisää välikyselyn.
Määritä numeronvalinnan suuntanumero
Valinnan etuliite on numero tai ryhmä numeroita, jotka lisätään automaattisesti jokaiseen faksinumeroon, jonka annat ohjauspaneelista tai ohjelmasta. Valinnan etuliitteen merkkien maksimilukumäärä on 50.
Oletusarvoisesti toiminnon asetus on Ei käytössä. Saatat haluat ottaa tämän asetuksen käyttöön ja antaa etuliitteen, jos sinun täytyy esimerkiksi valita numero kuten esimerkiksi 9, jotta oi ottaa käyttöön puhelinlinjan oman yrityksesi puhelinjärjestelmän ulkopuolelta. Kun tämä asetus on käytössä, voit antaa faksinumeron manuaalisesti antamatta etuliitettä.
 1. Avaa ohjauspaneelin koontinäkymä (pyyhkäise alaspäin koontinäkymävälilehteä missä tahansa näytössä tai kosketa aloitusnäytön yläosan nauhaa).
 2. Kosketa (Asennus) -kohtaa ohjauspaneelin koontinäkymästä.
 3. Kosketa Faksin asennus ja sitten Määritykset.
 4. Kosketa Suuntanumero -kohtaa ja ota se käyttöön.
 5. Anna etuliite näppäimistön avulla ja kosketa Valmis -painiketta. Voit käyttää numeroita, taukoja ja valintasymboleja.
Ääni- tai pulssivalinnan määrittäminen
Määritä äänivalinta tai pulssivalinta toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti. Tehdasasetus on Äänivalinta. Älä muuta tätä asetusta, ellet ole aivan varma, että puhelinlinjasi ei voi käyttää äänivalintaa.
  huomautus:
Pulssivalintaa ei voi käyttää kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
 1. Avaa ohjauspaneelin koontinäkymä (pyyhkäise alaspäin koontinäkymävälilehteä missä tahansa näytössä tai kosketa aloitusnäytön yläosan nauhaa).
 2. Kosketa (Asennus) -kohtaa ohjauspaneelin koontinäkymästä.
 3. Kosketa Faksin asennus ja sitten Määritykset.
 4. Kosketa Valintatyyppi-kohtaa ja valitse joko Ääni tai Pulssi.
Automaattisen uudelleenvalinnan ja sen väliaikojen määrittäminen
Jos tuote ei lähettänyt faksia, koska vastaanottava faksilaite ei vastannut tai oli varattu, tuote yrittää valita numeron uudelleen. Uudelleenvalinta perustuu asetukseen, jonka mukaan laite valitsee numeron uudelleen, jos vastaanottava laite on varattu tai ei vastaa tai siinä on tiedonvälitysvirhe.
Uudelleenvalinta varattuna -toiminnon määrittäminen
Jos toiminto on käytössä, tuote valitsee numeron automaattisesti uudelleen, jos se on varattu. Tehdasasetusten mukaisesti tämä toiminto on Käytössä.
 1. Avaa ohjauspaneelin koontinäkymä (pyyhkäise alaspäin koontinäkymävälilehteä missä tahansa näytössä tai kosketa aloitusnäytön yläosan nauhaa).
 2. Kosketa (Asennus) -kohtaa ohjauspaneelin koontinäkymästä.
 3. Kosketa Faksin asennus ja sitten Määritykset.
 4. Kosketa Autom. uudelleenvalinta -kohtaa ja sitten Uudelleenvalinta varatulle ja ota se käyttöön.
Uudelleenvalinta ei vastattuna -toiminnon määrittäminen
Jos toiminto on käytössä, tuote valitsee numeron automaattisesti uudelleen, jos vastaanottava laite ei vastaa. Tehdasasetusten mukaisesti Uudelleenvalinta ei vastattuna -toiminto on pois käytöstä.
 1. Avaa ohjauspaneelin koontinäkymä (pyyhkäise alaspäin koontinäkymävälilehteä missä tahansa näytössä tai kosketa aloitusnäytön yläosan nauhaa).
 2. Kosketa (Asennus) -kohtaa ohjauspaneelin koontinäkymästä.
 3. Kosketa Faksin asennus ja sitten Määritykset.
 4. Kosketa Autom. uudelleenvalinta -kohtaa ja sitten Ei vast. valitse uud. ja ota se käyttöön.
Uudelleenvalinta ei yhteyttä -toiminnon määrittäminen
Jos toiminto on käytössä, tuote valitsee numeron automaattisesti uudelleen, jos vastaanottavaan laitteeseen ei jostain syytä saada yhteyttä. Tehdasasetusten mukaisesti tämä toiminto on Käytössä.
  huomautus:
Tiedonsiirtovirheen jälkeen uudelleenvalinta on käytettävissä vain seuraaville toiminnoille: Skannaa ja faksaa, Lähetä faksi myöhemmin tai Faksin yleislähetystavat.
 1. Avaa ohjauspaneelin koontinäkymä (pyyhkäise alaspäin koontinäkymävälilehteä missä tahansa näytössä tai kosketa aloitusnäytön yläosan nauhaa).
 2. Kosketa (Asennus) -kohtaa ohjauspaneelin koontinäkymästä.
 3. Kosketa Faksin asennus ja sitten Määritykset.
 4. Kosketa Autom. uudelleenvalinta -kohtaa ja sitten Yhteysongelman uud.valinta. ja ota se käyttöön.
Vaaleus-/tummuusasetuksen asettaminen
Asetus vaikuttaa lähetettävän faksin vaaleuteen ja tummuuteen.
Vaaleus/tummuus-oletusasetus on se, jota tavallisesti käytetään lähetettävissä fakseissa. Oletusasetus on, että liukusäädin on keskellä.
 1. Kosketa tulostimen ohjauspaneelin Faksi-kuvaketta.
 2. Kosketa näytön Lähetä nyt -kuvaketta ja noudata näytön ohjeita.
 3. Kosketa näppäimistöstä (Asetukset) -kohtaa.
 4. Kosketa Vaaleampi/Tummempi-kohtaa ja lisää tai vähennä kirkkautta.
Faksin tarkkuuden määrittäminen
  huomautus:
Tarkkuuden parantaminen lisää faksitiedoston kokoa. Isompien faksien lähettäminen kestää kauemmin ja ne saattavat olla suurempia kuin tuotteen käytettävissä oleva muisti.
Toimi seuraavasti, jos haluat muuttaa kaikkien faksien oletustarkkuutta joihinkin seuraavista asetuksista:
 • Normaali: Tämä asetus tuottaa heikoimman laadun ja nopeimman siirtoajan.
 • Tarkka: Tämä asetus tuottaa korkeamman tarkkuuslaadun kuin Normaali, joka sopii yleensä tekstiasiakirjoille.
 • Erittäin tarkka: Tämä asetus sopii parhaiten asiakirjoille, joissa on sekä tekstiä että kuvia. Siirtonopeus on hitaampi kuin Tarkka-asetuksessa.
 • Valokuva: Tämä asetus sopii parhaiten asiakirjoille, joissa on kuvia.
Tehdasasetuksena on Tarkka.
Oletustarkkuuden määrittäminen
 1. Kosketa tulostimen ohjauspaneelin Faksi-kuvaketta.
 2. Kosketa näytön Lähetä nyt -kuvaketta ja noudata näytön ohjeita.
 3. Kosketa näppäimistöstä (Asetukset) -kohtaa.
 4. Valitse Tarkkuus ja kosketa sitten jotain eri vaihtoehdoista.
Kansisivumallien käyttäminen
HP Digital Fax -ohjelma sisältää useita yritys- ja yksityiskäyttöön sopivia faksin kansisivumalleja.
  huomautus:
Et voi muuttaa kansisivumalleja, mutta voit muokata niiden kenttiä.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...