hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - faksin virheilmoitukset

Ilmoitukset ja varoitukset näkyvät aika ajoin ja ne saattavat vaatia viestin kuittaamista koskettamalla OK -painiketta, jotta voi jatkaa tai peruuttaa työn koskettamalla peruutuspainiketta. Joidenkin varoitusten kohdalla työ ei ehkä valmistu tai tulostuslaatu kärsii. Jos ilmoitus tai varoitusviesti liittyy tulostukseen ja automaattinen jatkaminen on käytössä, tuote yrittää jatkaa tulostamista, kun varoitus on ollut näytössä 10 sekuntia ikä sitä ole kuitattu.

Tiedonsiirtovirhe.

Kuvaus
Laitteen ja lähettäjän tai vastaanottajan välillä tapahtui faksin tiedonsiirtovirhe.
Suositeltu toimenpide
 • Salli laitteen yrittää faksin lähettämistä uudelleen. Irrota laitteen puhelinjohto seinäpistokkeesta, kytke pistokkeeseen puhelin ja yritä soittaa puhelu. Kytke laitteen puhelinjohto jonkin toisen puhelinlinjan pistokkeeseen.
 • Kokeile eri puhelinjohtoa.
 • Määritä Faksin nopeus -asetukseksi Hidas (9600 bps) -asetus tai aseta faksin nopeus hitaampaan arvoon.
 • Poista Virheenkorjaustila käytöstä, jottei virhettä yritetä korjata automaattisesti.
  huomautus:
  Virheenkorjaustila -toiminnon käytöstä poistaminen saattaa heikentää kuvanlaatua.
 • Tulosta Faksiaktiviteettiloki-raportti ohjauspaneelista, jotta voit todeta toistuuko virhe jonkun tietyn faksinumeron kohdalla.
Jos ongelma ei häviä, käy osoitteessa HP:n asiakastuki tai tutustu tuotteen mukana toimitettuun tukilehtiseen.

Asiakirjansyöttölaitteen luukku on auki.Peruutettu faksi.

Kuvaus
Asiakirjansyöttölaitteen kansi on auki, eikä laite voi lähettää faksia.
Suositeltu toimenpide
Sulje kansi ja lähetä faksi uudelleen.

Faksi on varattu.Peruutettu lähetys.

Kuvaus
Faksilinja, johon olit lähettämässä faksia, oli varattu. Laite on peruuttanut faksin lähettämisen.
Suositeltu toimenpide
 • Soita vastaanottajalle ja varmista, että faksilaite on päällä ja valmiina.
 • Tarkista, että olet valitsemasi faksinumero on oikea.
 • Tarkista, että Uudelleenvalinta varatulle -asetus on käytössä.
 • Kosketa ohjauspaneelin Faksi-kuvaketta ja sitten näytön Asennus-kuvaketta. Kosketa Työkalut-kohtaa ja sitten Suorita faksitesti. Tämä testi varmistaa, että puhelinjohto on kytkettynä ja että puhelinlinja toimii. Laite tulostaa tulosraportin.
Jos ongelma ei häviä, käy osoitteessa HP:n asiakastuki tai tutustu tuotteen mukana toimitettuun tukilehtiseen.

Faksi on varattu.Uudelleenvalintaa odotetaan

Kuvaus
Faksilinja, johon olit lähettämässä faksia, oli varattu. Laite valitsee numeron automaattisesti uudelleen, jos linja oli aiemmin varattu.
Suositeltu toimenpide
 • Salli laitteen yrittää faksin lähettämistä uudelleen.
 • Soita vastaanottajalle ja varmista, että faksilaite on päällä ja valmiina.
 • Tarkista, että olet valitsemasi faksinumero on oikea.
 • Kosketa ohjauspaneelin Faksi-kuvaketta ja sitten näytön Asennus-kuvaketta. Kosketa Työkalut-kohtaa ja sitten Suorita faksitesti. Tämä testi varmistaa, että puhelinjohto on kytkettynä ja että puhelinlinja toimii. Laite tulostaa tulosraportin.
Jos ongelma ei häviä, käy osoitteessa HP:n asiakastuki tai tutustu tuotteen mukana toimitettuun tukilehtiseen.

Faksin muisti on täynnä.Faksin lähettämisen peruuttaminen

Kuvaus
Muisti täyttyi faksityön aikana. Kaikki faksisivut on tallennettava muistiin, jotta faksi toimii oikein. Vain ne sivut lähetettiin, jotka mahtuivat muistiin.
Suositeltu toimenpide
 • Peruuta nykyinen työ. Katkaise tuotteen virta ja kytke se uudelleen. Yritä lähettää faksi uudelleen.
 • Jos virhe tulee uudelleen, peruuta työ, sammuta tuote ja käynnistä se uudelleen. Saattaa olla, että tuotteessa ei ole tarpeeksi muistia kaikille töille.

Faksin vastaanottovirhe.

Kuvaus
Faksia vastaanotettaessa tapahtui virhe.
Suositeltu toimenpide
 • Pyydä lähettäjää lähettämään faksi uudelleen.
 • Kokeile lähettää faksi takaisin lähettäjälle tai kokeile toista faksilaitetta.
 • Tarkista, että puhelinlinja antaa valintaäänen, koskettamalla Käynnistä faksi -painiketta.
 • Varmista, että puhelinjohto on kunnolla kiinni, irrottamalla se ja kiinnittämällä johto uudelleen.
 • Varmista, että käytät laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa.
 • Kosketa ohjauspaneelin Faksi-kuvaketta ja sitten näytön Asennus-kuvaketta. Kosketa Työkalut-kohtaa ja sitten Suorita faksitesti. Tämä testi varmistaa, että puhelinjohto on kytkettynä ja että puhelinlinja toimii. Laite tulostaa tulosraportin.
 • Pienennä faksin nopeutta. Pyydä lähettäjää lähettämään faksi uudelleen.
 • Poista virheenkorjaustila käytöstä. Pyydä lähettäjää lähettämään faksi uudelleen.
  huomautus:
  Virheenkorjaustilan sammuttaminen saattaa heikentää faksin kuvanlaatua.
 • Kytke laite eri puhelinlinjaan.
Jos ongelma ei häviä, käy osoitteessa HP:n asiakastuki tai tutustu tuotteen mukana toimitettuun tukilehtiseen.

Faksin lähetysvirhe.

Kuvaus
Tapahtui virhe yritettäessä lähettää faksia.
Suositeltu toimenpide
 • Kokeile lähettää faksi uudelleen.
 • Lähetä faksi toiseen faksinumeroon.
 • Tarkista, että puhelinlinja antaa valintaäänen, koskettamalla Käynnistä faksi -painiketta.
 • Varmista, että puhelinjohto on kunnolla kiinni, irrottamalla se ja kiinnittämällä johto uudelleen.
 • Varmista, että käytät laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa.
 • Varmista, että puhelin toimii: kytke laite irti, yhdistä puhelin puhelinlinjaan ja soita äänipuhelu.
 • Kytke laite eri puhelinlinjaan.
 • Aseta faksin tarkkuudeksi Vakio oletusasetuksena olevan Tarkka-asetuksen sijasta
Jos ongelma ei häviä, käy osoitteessa HP:n asiakastuki tai tutustu tuotteen mukana toimitettuun tukilehtiseen.

Faksin muisti on täynnä.

Faksin vastaanoton peruuttaminen.

Kuvaus
Faksien tallennustila ei riitä saapuvan faksin tallentamiseen.
Suositeltu toimenpide
Poistaa kaikki muistissa olevat faksit. Kosketa tulostimen ohjauspaneelin Faksi-kuvaketta. Kosketa näytön Asennus-kuvaketta. Kosketa Työkalut-kohtaa ja sitten Tyhjennä faksiloki/muisti.

Ei valintaääntä.

Kuvaus
Laite ei havainnut valintaääntä.
Suositeltu toimenpide
 • Tarkista, että puhelinlinja antaa valintaäänen, koskettamalla Käynnistä faksi -painiketta.
 • Irrota puhelinjohto kummastakin tuotteesta ja seinästä ja liitä johdot takaisin.
 • Varmista, että käytät laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa.
 • Irrota tuotteen puhelinjohto seinäpistokkeesta, kytke pistokkeeseen puhelin ja yritä soittaa äänipuhelu.
 • Varmista, että puhelinlinja on liitetty puhelinpistorasiaan ja linjaporttiin.
 • Kytke laitteen puhelinjohto jonkin toisen puhelinlinjan pistokkeeseen.
 • Tarkasta, onko linjassa häiriöitä tulostamalla Suorita faksitesti. Kosketa ohjauspaneelin Faksi-kuvaketta ja sitten näytön Asennus-kuvaketta. Kosketa Työkalut-kohtaa ja sitten Suorita faksitesti. Tämä testi varmistaa, että puhelinjohto on kytkettynä ja että puhelinlinja toimii. Laite tulostaa tulosraportin.
  huomautus:
  Laitetta ei ole suunniteltu liitettäväksi digitaaliseen PBX- tai VOIP-järjestelmään. Poista Valintaäänen tunnistus käytöstä ja yritä uudelleen.
Jos ongelma ei häviä, käy osoitteessa HP:n asiakastuki tai tutustu tuotteen mukana toimitettuun tukilehtiseen.

Faksi ei vastaa.Peruutettu lähetys.

Kuvaus
Yritykset soittaa faksinumeroon uudelleen eivät onnistuneet tai Ei vast. valitse uud. -toiminto ei ollut käytössä.
Suositeltu toimenpide
 • Soita vastaanottajalle ja varmista, että faksilaite on päällä ja valmiina.
 • Tarkista, että olet valitsemasi faksinumero on oikea.
 • Varmista, että uudelleenvalinta-asetus on käytössä.
 • Irrota puhelinjohto kummastakin tuotteesta ja seinästä ja liitä johdot takaisin.
 • Irrota tuotteen puhelinjohto seinäpistokkeesta, kytke pistokkeeseen puhelin ja yritä soittaa äänipuhelu.
 • Varmista, että puhelinlinja on liitetty puhelinpistorasiaan ja linjaporttiin.
 • Kytke laitteen puhelinjohto jonkin toisen puhelinlinjan pistokkeeseen.
Jos ongelma ei häviä, käy osoitteessa HP:n asiakastuki tai tutustu tuotteen mukana toimitettuun tukilehtiseen.

Faksi ei vastaa.Uudelleenvalintaa odotetaan

Kuvaus
Vastaanottava faksilinja ei vastannut. Laite yrittää lähettää faksin uudelleen muutaman minuutin kuluttua.
Suositeltu toimenpide
 • Salli laitteen yrittää faksin lähettämistä uudelleen.
 • Soita vastaanottajalle ja varmista, että faksilaite on päällä ja valmiina.
 • Tarkista, että olet valitsemasi faksinumero on oikea.
 • Jos laite yrittää valita numeron uudelleen, irrota laitteen puhelinjohto seinästä, liitä se puhelimeen ja yritä soittaa tavallinen puhelu.
 • Varmista, että puhelinlinja on liitetty puhelinpistorasiaan ja linjaporttiin.
 • Kytke laitteen puhelinjohto jonkin toisen puhelinlinjan pistokkeeseen.
 • Kokeile eri puhelinjohtoa.
Jos ongelma ei häviä, käy osoitteessa HP:n asiakastuki tai tutustu tuotteen mukana toimitettuun tukilehtiseen.

Faksia ei löytynyt.

Kuvaus
Laite vastasi saapuvaan puheluun, muttei havainnut, että soittaja oli faksilaite.
Suositeltu toimenpide
 • Anna laitteen yrittää vastaanottaa faksi uudelleen.
 • Kokeile eri puhelinjohtoa.
 • Kytke laitteen puhelinjohto jonkin toisen puhelinlinjan pistokkeeseen.
Jos ongelma ei häviä, käy osoitteessa HP:n asiakastuki tai tutustu tuotteen mukana toimitettuun tukilehtiseen.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...