hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP OfficeJet Pro X476- ja X576 MFP -sarja - Virheilmoitukset

Virheilmoitukset

Seuraavat ohjauspaneelin ilmoitukset ja ohjelmiston virheilmoitukset, jotka ilmestyvät käyttäjän tietokoneen näyttöön, ilmaisevat laitteen senhetkisen tilan tai tilanteen joka saattaa edellyttää toimia.
Ohjelmiston ilmoitus
Ohjauspaneelin ilmoitus
Kuvaus
Ratkaisu
Lisälokero 3 puuttuu tai on auki
Lisälokero 3 puuttuu tai on auki
Laite ei tunnista lokeroa.
Asenna ja sulje lokero.
Lisää paperia monisyöttölokeroon
Lisää paperia monisyöttölokeroon
Laite ei tunnista paperia lokerossa 1.
Lisää paperia lokeroon ja valitse OK.
Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen syöttövirhe
Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen syöttövirhe
Laite on havainnut virheen paperinsyötössä asiakirjansyöttölaitteen läpi.
Aseta paperit uudelleen ja yritä tulostaa työ uudelleen.
Jos virhe toistuu, puhdista asiakirjansyöttölaitteen nosto- ja syöttötelat.
Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kansi on auki
Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kansi on auki
Asiakirjansyöttölaitteen kansi on auki.
Sulje asiakirjansyöttölaitteen kansi.
Mustekasetin häiriö
Kasettiongelma
Laite on havainnut vian vähintään yhdessä mustekasetissa.
HP suosittelee aitojen HP-kasettien käyttämistä. HP ei voi taata muiden kuin HP:n tarvikkeiden laatua tai luotettavuutta. Osoitteessa hp.com/go/anticounterfeit voit tarkistaa, ovatko mustekasetit alkuperäisiä.
 1. Poista tarvike ja pyyhi kärkiosan liitin kuivalla, nukkaamattomalla materiaalilla, kuten kahvisuodattimella tai silmälasien puhdistusliinalla. Älä kosketa kärkiosaa millään muulla.
 2. Asenna takaisin ja odota 10 sekuntia. Jos ilmoitus ei poistu, käynnistä tulostin uudelleen (irrota tarvittaessa myös virtajohto pistorasiasta).
 3. Jos ilmoitus ei vieläkään poistu, vaihda kasetti uuteen.
 4. Jos se ei auta, huollata tulostin.
Mustekasetin ongelma
Kasettiongelma
Laite on havainnut, että kasetti puuttuu tai on vioittunut.
HP suosittelee aitojen HP-kasettien käyttämistä. HP ei voi taata muiden kuin HP:n tarvikkeiden laatua tai luotettavuutta. Osoitteessa hp.com/go/anticounterfeit voit tarkistaa, ovatko mustekasetit alkuperäisiä.
huomautus:
Tulostimessa saattaa olla käytössä dynaaminen suojaus. Muun kuin HP:n sirun sisältävät kasetit eivät välttämättä toimi, ja nyt toimivat kasetit eivät välttämättä toimi tulevaisuudessa. Lisätietoja on kohdassa HP:n mustesuihkutulostimet - Dynaaminen suojausominaisuus vaikuttaa kasetteihin, joissa on jokin muu kuin HP:n suojaussiru.
 1. Poista tarvike ja pyyhi kärkiosan liitin kuivalla, nukkaamattomalla materiaalilla, kuten kahvisuodattimella tai silmälasien puhdistusliinalla. Älä kosketa kärkiosaa millään muulla.
 2. Asenna takaisin ja odota 10 sekuntia. Jos ilmoitus ei poistu, käynnistä tulostin uudelleen (irrota tarvittaessa myös virtajohto pistorasiasta).
 3. Jos ilmoitus ei vieläkään poistu, vaihda kasetti uuteen.
 4. Jos se ei auta, huollata tulostin.
Tyhjennä tulostealue
Tyhjennä tulostealue
Laite on havainnut tukoksen tulostealueella.
Poista paperit tulosteläpän alueelta.
Varmista, että läpän pystyy avaamaan ja sulkemaan. Jos se ei onnistu, vaihda tulosteläppä.
Sulje mustekasettitilan luukku
Sulje mustekasettitilan luukku
Laite on havainnut, että mustekasettitilan luukku on auki.
Sulje luukku.
Sulje vasen luukku
Sulje vasen luukku
Laite on havainnut, että vasen luukku on auki.
Sulje luukku.
Väärennetty kasetti havaittu
Väärennetty kasetti havaittu
Tämä on vain ohjelmiston ilmoitus. Laite on havainnut mahdollisesti väärennetyn kasetin.
Ilmoita väärennyksestä napsauttamalla hypertekstilinkkiä tietokoneessa tai poista ilmoitus valitsemalla Jatka.
Älä käytä ASENNUSkasetteja
Älä käytä ASENNUSkasetteja
Laitteen mukana toimitettuja asennuskasetteja ei voi käyttää enää laitteen alustamisen jälkeen.
Poista kasetit ja asenna sitten normaalit käyttökasetit. Uutta ASENNUSkasettia ei voi käyttää tulostimessa, joka on jo alustettu.
Kääntömoduuli puuttuu
Kääntömoduuli puuttuu
Laite ei tunnista kääntömoduulia.
Asenna kääntömoduuli.
Onko mustekasetti tyhjä?
Onko mustekasetti tyhjä?
Tuote ei havaitse mustetta ilmoituksessa mainitussa kasetissa.
Jos kasetissa on vielä mustetta, jatka tulostusta valitsemalla OK. Jos kasetti on tyhjä, vaihda se.
HP:n suojattu kasetti asennettu
HP:n suojattu kasetti asennettu
Tuote on havainnut kasetteja, jotka on lukittu toisessa tuotteessa HP:n kasetinsuojaustoiminnolla. Toisessa tuotteessa lukitut kasetit eivät toimi tässä tuotteessa.
Vaihda virheilmoituksessa mainittu kasetti.
Yhteensopimattomat mustekasetit
Yhteensopimattomat mustekasetit
Laite on havainnut kasetin tai kasetteja, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi laitteessa.
Jos laiteohjelmistopäivitys on saatavilla, asenna se.
Jos se ei auta, huollata tulostin.
Tyhjät mustekasetit
Tyhjät mustekasetit
Vähintään yksi mustekasetti on tyhjä.
Vaihda virheilmoituksen mukaiset tyhjät mustekasetit.
Jos tämä ilmoitus näkyy, kun kasetti on uusi tai siinä näyttää olevan mustetta jäljellä, kokeile seuraavia:
 1. Varmista, että kaikki luukut ja lokerot ovat suljettuina.
 2. Varmista, että tulostin on suorassa (kynän ei pitäisi pyöriä alas pöytätasolta).
 3. Irrota tulostin pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja liitä se uudelleen.
Musteentunnistimen virhe
Musteentunnistimen virhe
Tuotteen musteentunnistimessa on vikaa, ja laite ei enää tulosta.
 1. Avaa ja sulje kasettiluukku.
 2. Jos se ei auta, käynnistä tulostin uudelleen.
 3. Jos se ei auta, huollata tulostin.
Mustetunnistimen varoitus
Mustetunnistimen varoitus
Tuotteen musteentunnistin on havainnut virheen. Tulostaminen tyhjällä kasetilla voi heikentää tulostuslaatua.
Kasetti on täytetty uudelleen (ja tulostin ei tunnista mustetasoa) tai tunnistimessa on vika.
Jos tulostuslaatu on kunnossa, virhe tuskin johtuu tunnistimen viasta.
Muste on vähissä
Muste on vähissä
Virheilmoituksessa mainitun kasetin muste on vähissä.
Kasettia ei tarvitse vielä vaihtaa. HP suosittelee vaihtokasetin hankkimista, jotta se on vaihdettavissa, kun kasetti tyhjenee.
Päälokero 2 puuttuu tai on auki
Päälokero 2 puuttuu tai on auki
Laite ei tunnista lokeroa.
Asenna ja sulje lokero.
Muun kuin HP:n mustekasetteja asennettu
Muut kuin HP:n kasetit
Laite on havainnut muita kuin HP:n kasetteja.
HP ei voi taata muiden kuin HP:n tarvikkeiden laatua tai luotettavuutta. Varmista paras mahdollinen tulostuslaatu vaihtamalla kasetit HP:n kasetteihin.
Paperitukos
Paperitukos
Laitteessa on paperitukos. Tulostus ei onnistu, ennen kuin paperitukos on poistettu.
Poista tukos laitteen ohjauspaneelin ohjeiden mukaisesti.
Paperitukos automaattisessa asiakirjansyöttölaitteessa
Paperitukos
Laite on havainnut tukoksen asiakirjansyöttölaitteessa.
Poista paperitukos ja valitse OK.
Väärä paperityyppi
Väärä paperikoko
Laitteen havaitsema paperikoko ei vastaa ohjelmistossa valittua kokoa.
Valitse oikea koko ohjelmistossa, lisää vastaavan kokoista paperia tai jatka työtä käyttämällä väärää kokoa valitsemalla OK.
Paperi on liian lyhyt
Paperi on liian lyhyt
Laite ei voi tulostaa paperille, jonka pituus on alle 12,5 cm.
Lisää paperia, joka ylittää laitteen vähimmäiskoon, ja lähetä tulostustyö uudelleen.
Paperi on liian lyhyt automaattiseen kaksipuoliseen tulostukseen
Paperi on liian lyhyt automaattiseen kaksipuoliseen tulostukseen
Laitteessa oleva paperi automaattisen kaksipuolisen tulostuksen vähimmäiskokovaatimuksia.
Lisää paperia, joka täyttää automaattisen kaksipuolisen tulostuksen vaatimukset.
Väärä paperityyppi
Väärä paperityyppi
Laitteen tunnistama paperityyppi ei vastaa ohjelmistossa valittua tyyppiä.
Valitse oikea tyyppi ohjelmistossa, lisää vastaavan tyyppistä paperia tai jatka työtä käyttäen väärää tyyppiä valitsemalla OK.
Tulostuslaatuvaroitus
Tulostuslaatuvaroitus
Laite on havainnut ongelman kääntömoduulissa.
Poista kääntömoduuli ja asenna se uudelleen. Jos ongelma ei poistu, vaihda kääntömoduuli.
Tulostimen vika
Tulostimen vika
Laitteessa tai mustejärjestelmässä on virhetilanne.
Katkaise laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen.
Tulostintarvikkeen päivitys
Tulostintarvikkeen päivitys
Laite on havainnut päivityskasetin.
Paina OK-painiketta, asenna päivityskasetti valitsemalla Päivitä tai vaihda kasetti.
Asenna päivityskasetti valitsemalla Päivitä-painike tai vaihda kasetti.
Tulostintarvikkeen päivitysongelma
Tulostintarvikkeen päivitysongelma
Tarvikkeen päivitys epäonnistui.
Vaihda mustekasetit.
Tulostuspää jumissa
Tulostuspää jumissa
Laite on havainnut tukoksen, joka estää tulostuspään toiminnan.
Poista tukos laitteen ohjauspaneelin ohjeiden mukaisesti.
Tulostimen valmisteluongelma
Tulostimen valmisteluongelma
Laite on havainnut virheen kellossaan. Tämä voi heikentää tulostuslaatua.
 1. Avaa ja sulje kasettiluukku.
 2. Jos se ei auta, käynnistä tulostin uudelleen.
 3. Jos se ei auta, huollata tulostin.
ASENNUSkasettien ongelma
ASENNUSkasettien ongelma
Laite on havainnut asennuskaseteissa ongelman, joka estää alustuksen alkuasennuksen yhteydessä.
Vaihda kasetit.
Huoltomustekapasiteetin varoitus
Huoltomustekapasiteetin varoitus
Kääntömoduulin hukkamustesäiliö on täynnä tai lähes täynnä. Tämä voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia (tahroja).
Vaihda kääntömoduuli ja nollaa huoltomusteen tunnistusmekanismi.
 1. Avaa Tukivalikko painamalla Takaisin-painiketta neljästi.
 2. Vieritä Järjestelmän kokoonpano -valikon kohtaan ja valitse OK.
 3. Vieritä Huoltomustesäiliö tai kääntömoduuli ja valitse OK.
 4. Vieritä kohtaan Vaihda kääntömoduuli ja valitse OK.
 5. Suorita prosessi loppuun seuraamalla näytön ohjeita.
Käynnistysrutiinin mustehälytys
Käynnistysrutiinin mustehälytys
Ilmoituksessa mainitun kasetin muste ei ehkä riitä laitteen käynnistysprosessiin.
Vaihda virheilmoituksessa mainittu kasetti.
Lokeron 2 paperi lopussa
Lokeron 2 paperi lopussa
Laite ei havaitse paperia lokerossa.
Lisää paperia lokeroon ja valitse OK.
Lokeron 3 luukku auki
Lokeron 3 luukku auki
Laite on havainnut, että lisälokeron 3 oikealla puolella oleva tukosluukku on auki tai se on suljettu väärin.
Sulje luukku.
Lokeron 3 paperi lopussa
Lokeron 3 paperi lopussa
Laite ei havaitse paperia lokerossa.
Lisää paperia lokeroon ja valitse OK.
Käytä ASENNUSkasetteja
Käytä ASENNUSkasetteja
Laite tarvitsee mukanaan toimitettuja asennusmustekasetteja alkuasennukseen.
Vaihda kasetit laitteen mukaan toimitettuihin asennusmustekasetteihin. ASENNUSkasetteja tarvitaan alustukseen.
Kun ASENNUSkasettia on käytetty tulostimen alustukseen, sitä voidaan käyttää samassa tai eri tulostimessa tyhjäksi asti.
Aiemmin käytettyjä aitoja HP:n kasetteja asennettu
Käytetyt HP-kasetit
Käytettyjä HP:n mustekasetteja asennettu
Laite on havainnut käytetyn kasetin tai käytettyjä kasetteja.
Poista ilmoitus valitsemalla OK-painike.
Käytetty tai väärennetty kasetti havaittu
Käytetty tai väärennetty kasetti havaittu
Tämä on vain ohjelmiston ilmoitus. Laite on havainnut uudelleen täytetyn tai väärennetyn kasetin.
Poista ilmoitus valitsemalla tietokoneessa Kyllä tai Ei.
Käytetty, uudelleen täytetty tai väärennetty kasetti havaittu
Käytetty, uudelleen täytetty tai väärennetty kasetti havaittu
Tämä on vain ohjelmiston ilmoitus. Laite on havainnut mahdollisesti väärennetyn kasetin.
Voit ostaa aidon HP-kasetin valitsemalla tietokoneessa Osta nyt tai poista ilmoitus valitsemalla OK.
Muste erittäin vähissä
Muste erittäin vähissä
Ilmoituksessa mainitun kasetin mustetason muste on erittäin vähissä.
Kasettia ei tarvitse vielä vaihtaa. HP suosittelee vaihtokasetin hankkimista, jotta se on vaihdettavissa, kun kasetti tyhjenee.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...