hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Tervetuloa HP-asiakastukeen

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP Photosmart Premium C310 -tulostin - värillinen tai musta muste ei tulostu

Tämä asiakirja koskee HP Photosmart Premium C310a C310b ja C310c e-All-in-One -tulostimia.
Tulostin toimii, mutta tulosteista puuttuu musta tai värillinen muste, tai tulostettu sivu on tyhjä tai siinä on erittäin vähän mustetta.
HP suosittelee, että käytät alkuperäisiä HP-mustekasetteja ja -väriainetarvikkeita. HP ei voi taata muiden valmistajien tai täytettyjen mustekasettien laatua tai luotettavuutta. Jos käytössäsi ei ole alkuperäisiä HP-kasetteja, tämän asiakirjan ohjeet eivät välttämättä ratkaise ongelmaa. Tarkista kasetin aitous osoitteessa hp.com/go/anticounterfeit.
HP SureSupply -sivustossa voit tarkistaa muste- ja värikasettien yhteensopivuuden tai ostaa uusia kasetteja ja tarvikkeita.
 1. Valitse tarvittaessa maa/alue.
  Kuva : Maan/alueen valinta
  Maan/alueen valitseminen
 2. Tilaa uusia tarvikkeita tai tarkista kasettien yhteensopivuus tulostimen kanssa näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
Aitoja HP:n kasetteja ja tarvikkeita voi ostaa myös muilta jälleenmyyjiltä.
Jos ongelma ei korjaantunut aitoja HP:n mustekasetteja käyttämällä, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 2: Arvioitujen mustetasojen tarkastaminen
Tarkista arvioidut mustetasot nähdäksesi, onko mustekasettien taso kriittisen alhainen tai ovatko ne tyhjiä. Kussakin mustekasetissa on oltava riittävästi mustetta, jotta tulostuspää voidaan huoltaa ja jotta suuttimet eivät tukkeudu musteesta.
 1. Käynnistä tulostin, jos se ei ole vielä käynnissä.
 2. Kosketa tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Tila-kuvaketta ().
  Arvioitujen mustetasojen näyttö avautuu.
  Kuva : Esimerkki arvioiduista mustetasoista
  Kuva: Esimerkki arvioiduista mustetasoista ohjauspaneelissa
  huomautus:
Mustetason varoitukset ja ilmaisimet antavat arvioita vain suunnittelutarkoituksiin. Kun muste on ilmaisimen mukaan vähissä, hanki valmiiksi vaihtokasetti, jotta tulostamiseen ei tule keskeytyksiä. Mustekasetteja ei tarvitse vaihtaa uusiin ennen kuin tulostuslaadun heikkeneminen sitä edellyttää.
Vaihe 3: Vaihda lähes tai kokonaan tyhjät mustekasetit
Vaihda lähes tai täysin tyhjät mustekasetit.
 1. Käynnistä tulostin, jos se ei ole vielä käynnissä.
 2. Avaa mustekasettitilan luukku.
  Kasettivaunu siirtyy tulostimen keskelle.
  Kuva : Mustekasettitilan luukun avaaminen
  Kuva: Kasettitilan luukun avaaminen
 3. Odota, kunnes vaunu on paikallaan eikä siitä kuulu ääntä.
 4. Paina mustekasetin etureunassa olevaa kielekettä ja poista kasetti paikaltaan nostamalla sitä ylös- ja ulospäin.
  Kuva : Mustekasetin poistaminen paikaltaan
  Kuva: Poista mustekasetti paikaltaan.
    varoitus:
  Älä nosta tulostuskasetin vaunun salpaa asentaessasi mustekasetteja. Jos nostat salpaa, mustekasetit eivät ehkä asetu paikoilleen oikein. Tästä saattaa seurata tulostusongelmia. Salvan on oltava ala-asennossa, jotta mustekasetit voidaan asentaa oikein.
    huomautus:
  Älä koskaan katkaise tulostimen virtaa, kun mustekasetteja puuttuu. Varmista, että vaihdat kaikki puuttuvat mustekasetit mahdollisimman pian välttääksesi tulostuslaadun ongelmat ja mahdollisen ylimääräisen musteen käytön tai mustejärjestelmän vahingoittamisen.
 5. Poista mustekasetti pakkauksestaan ja vedä sitten oranssi repäisyliuska pois.
    varoitus:
  Varmista, että olet poistanut oranssin repäisyliuskan ja muovikääreen kokonaan, ennen kuin poistat oranssin suojuksen seuraavassa vaiheessa. Muussa tapauksessa mustekasetista voi valua mustetta. Kun poistat muovikääreen, mustekasetin yläosassa sijaitseva paperitarra repeytyy hieman. Tämä on tarpeen mustekasetin kunnollisen ilmauksen takia.
  Kuva : Uuden mustekasetin poistaminen muovikääröstä
  Kuva: Poista uusi mustekasetti muovikääröstä.
 6. Napsauta oranssi suojus irti kiertämällä sitä vastapäivään.
  Kuva : Oranssin suojuksen poistaminen
  Kuva: Oranssin suojuksen irrottaminen kiertämällä
 7. Kun suutin ja kosketuspinnat osoittavat alaspäin, työnnä kasetti paikalleen sen aukkoon ja paina sitten kasettia, kunnes se napsahtaa paikalleen.
  Varmista, että mustekasetissa oleva kuvake vastaa kasettipaikan kuvaketta.
    varoitus:
  Älä nosta kasettivaunun salpaa, kun asennat mustekasetteja. Jos nostat salpaa, mustekasetit eivät ehkä asetu paikoilleen oikein. Tästä saattaa seurata tulostusongelmia. Salvan on oltava ala-asennossa, jotta mustekasetit voidaan asentaa oikein.
  Kuva : Mustekasettien asentaminen
  Kuva: Mustekasetin asettaminen paikalleen.
 8. Jos kasetti ei napsahda paikalleen, poista mustekasetti vaunusta. Taivuta kielekettä varovasti kasetista poispäin ja aseta mustekasetti takaisin vaunuun.
    varoitus:
  Ole varovainen ja taivuta kielekettä enintään 1,27 cm (0,5 tuumaa). Kasetti voi vahingoittua tai kieleke katketa, jos kielekettä taivutetaan liikaa.
   Kuva : Mustekasetin kielekkeen taivuttaminen kasetista poispäin
   Kuva: Säädä mustekasetin kielekettä
  1. Taivuta kielekettä kasetista poispäin
  2. Taivuta kielekettä enintään 1,27 cm (0,5 tuumaa)
 9. Toista nämä vaiheet kunkin vaihdettavan mustekasetin kohdalla.
 10. Sulje mustekasettien suojakansi.
  Kun asennat uuden mustekasetin, tulostin kehottaa sinua automaattisesti suorittamaan mustekasettien kohdistuksen.
  Kuva : Mustekasettien suojakannen sulkeminen
  Kuva: Kasettitilan luukun sulkeminen
Jos ongelma ei korjaantunut lähes tai täysin tyhjien mustekasettien vaihtamisen myötä, jatka seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 4: Varmista, että mustekasetit ovat oikein ilmattuja ja kiinnitettyjä
Jos ilma-aukko mustekasetin yläosassa on tukossa tai peitetty, kasetti ei ehkä toimi oikein. Varmista, että mustekasetit ovat oikein ilmattuja ja kiinnitettyjä.
 1. Avaa mustekasettitilan luukku.
  Kasettivaunu siirtyy tulostimen keskelle.
  Kuva : Mustekasetin luukun avaaminen
  Kuva: Kasettitilan luukun avaaminen
 2. Vapauta mustekasetti painamalla sen etureunassa olevaa kielekettä ja poista se sitten paikaltaan nostamalla sitä ylös- ja ulospäin.
  Kuva : Mustekasetin poistaminen
  Kuva: Poista mustekasetti paikaltaan.
 3. Tarkista kunkin mustekasetin ilma-aukot, jotka ovat HP-logon yläpuolella mustekasetin yläosassa.
  Kuva : Ilma-aukot kasetin yläosassa
  Kuva: Ilma-aukot kasetin yläosassa.
 4. Jos mustekasetissa on edelleen oranssi kieleke, poista se vetämällä.
  Kuva : Oranssi repäisyliuska
  Kuva: Oranssi repäisyliuska.
 5. Jos ilma-aukot ovat tukossa, poista ylimääräinen liima ilma-aukosta neulan avulla.
   Kuva : Tukkeutuneen ilma-aukon puhdistaminen neulalla
   Kuva: Puhdista tukkeutunut ilma-aukko neulalla.
  1. Tukkeutunut ilma-aukko
  2. Poista ylimääräinen liima ilma-aukosta varovasti neulalla
  3. Avoin ilma-aukko
 6. Liu’uta mustekasetti oikeaan kasettipaikkaan siten, että suutin ja kosketuspinnat osoittavat alaspäin. Paina kasettia, kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista, että kunkin kasetin värikuvake vastaa kasettipaikan värikuvaketta.
  Kuva : Mustekasetin asettaminen
  Kuva: Mustekasetin asettaminen paikalleen.
 7. Tarkasta kunkin mustekasetin ilma-aukot toistamalla nämä vaiheet.
 8. Varmista, että kukin mustekasetti on tukevasti kasettipaikassaan. Kokeile kuljettamalla sormea kasettien päällä, onko jokin kaseteista koholla. Jos näin on, paina kasettia reippaasti alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
 9. Sulje mustekasettien suojakansi.
  Kuva : Kasettitilan luukun sulkeminen
  Kuva: Kasettitilan luukun sulkeminen
Jos mustekasetit on ilmattu ja kiinnitetty oikein, eikä ongelma ole ratkennut, jatka seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 5: Puhdista tulostuspää
Käytä tulostuspään puhdistamiseen tarkoitettua automaattista työkalua tulostimen ohjauspaneelista.
  huomautus:
Voit välttää tulostuspään puhdistamista edellyttävät ongelmat katkaisemalla aina tulostimesta virran virtapainikkeella.
 1. Lisää syöttölokeroon tavallista valkoista paperia.
 2. Kosketa tulostimen ohjauspaneelin määrityskuvaketta () ja valitse sitten Työkalut.
 3. Valitse Puhdista kasetit.
    huomautus:
  Puhdistuksen aikana laitteesta saattaa kuulua mekaanisia ääniä. Tämä on täysin normaalia. Testisivu tulostuu, kun puhdistus on valmis.
Kuva : Esimerkki tulostuslaadun diagnostiikkaraportista
Kuva: Testisivu
 • Jos testisivun tulostuslaatu on tyydyttävä, palaa aloitusnäyttöön valitsemalla Ei.
 • Jos testisivun tulostuslaatu ei ole tyydyttävä, suorita tulostuspään toinen puhdistus valitsemalla Kyllä.
    huomautus:
  Käytettävissä on kolme tulostuspään puhdistusvaihetta. Suorita tarvittaessa kaikki kolme vaihetta. Jos tulostuspää on erittäin tukossa, sille saatetaan tarvita toinen puhdistusjakso. Jos näin on, odota 30 minuuttia viimeisen (kolmannen) puhdistusvaiheen jälkeen ja aloita sitten puhdistusprosessi uudelleen ensimmäisestä vaiheesta.
Jos tulostuspään puhdistaminen automaattisella työkalulla ei ratkaise ongelmaa, jatka seuraavaan vaiheeseen.
Jos tulostimen takuu on voimassa, pätee tämä yleensä myös tulostuspäähän. Lisäksi, jos HP on toimittanut sinulle uuden tulostuspään tai olet ostanut korvaavan tulostuspään itse, takuu kattaa kyseisen korvaavan tulostuspään 90 päivän ajan tulostimen takuusta riippumatta. Jos et ole varma, kuuluuko tulostuspää takuun piiriin, selvitä HP:n takuun tarkistustyökalun avulla, onko tulostimesi takuu vielä voimassa, tai katso kuittia, joka tuli uuden tulostuspääsi mukana.
 • Jos tulostuspään takuu on voimassa, selvitä HP:ltä, saatko tulostimesi takuuehtojen perusteella korvaavan tulostuspään. Älä jatka seuraaviin vaiheisiin, jos tulostuspään takuu on voimassa. Siirry vaiheeseen, jossa tulostin huolletaan.
 • Jos tulostuspään takuu ei ole enää voimassa, jatka seuraavaan vaiheeseen ja puhdista tulostuspää manuaalisesti.
Tarvitset seuraavat:
 • Puhdas poistettava astia, joka sisältää tarpeeksi vettä tulostuspään upottamiseen
 • Kaksi puhdasta nukkaamatonta kangasta, kuten kahvinkeittimen suodatinta
 • Suodatettua tai tislattua vettä (hana- tai mineraalivedessä voi olla saastuttavia aineita, jotka voivat vahingoittaa tulostuspäätä)
 • Pannun ja hellan tai muita veden lämmityskeinoja
 • Poistettavat käsineet
 • Paperipyyhkeitä
Kun puhdistat tulostuspäätä manuaalisesti, tulostuspään suuttimia liotetaan lämpimässä vedessä enintään 10 minuuttia. Käytä näitä vaiheita vain viimeisenä ratkaisuna ja jos tulostuspää poistettaisiin muuten.
  varoitus:
Tulostuspään manuaalinen puhdistaminen tulee suorittaa vain, jos tulostuspää ei enää kuulu takuuseen.
 1. Aseta pannu hellalle ja täytä se suodatetulla tai tislatulla vedellä.
    varoitus:
  Älä käytä alkoholia tai muita liuotteita. Tämä voi vahingoittaa tulostuspäätä ja aiheuttaa tulostuspään kerrosten eriytymisen, mikä edellyttää tulostinpään vaihtamista.
 2. Lämmitä vettä, kunnes vesi tuntuu käteen erittäin lämpimältä, mutta älä kiehuta vettä.
 3. Pinoa paperipyyhkeitä poistettavan astian alareunaan, kunnes pino noin 6,5 mm (1/4 tuuma) syvä.
 4. Kaada lämmin vesi pois pannusta poistettavaan astiaan niin, että se on 5 cm (2 tuuma) syvä ja peittää paperipyyhkeet.
 5. Laita kertakäyttökäsineet käteesi, jotta kätesi tai vaatteesi eivät likaannu musteesta.
 6. Vapauta mustekasetit painamalla kasetin etureunan kielekettä niiden vapauttamiseksi, ja nosta sitten mustekasetit tulostuspäästä.
    huomautus:
  Älä jätä mustekasetteja tulostimen ulkopuolelle yli 30 minuutiksi. Tulostuspää ja kasetit voivat vioittua siitä, että ne on altistettu ilmalle tulostimen ulkopuolella.
  Kuva : Mustekasetin poistaminen
  Kuva: Poista mustekasetti paikaltaan.
 7. Aseta mustekasetit ylösalaisin paperipyyhkeelle.
  Kuva : Mustekasettien asettaminen ylösalaisin
  Kuva: Aseta mustekasetit ylösalaisin
 8. Nosta tulostuskasettivaunun salpakahvaa, kunnes se pysähtyy, ja nosta sitten tulostuspäätä varovasti ylöspäin poistaaksesi se tulostimesta.
  Kuva : Tulostuspään poistaminen
  Kuva: Tulostuspään poistaminen
 9. Kostuta yksi puhtaista, nukkaamattomista kangasliinoista lämpimällä vedellä ja käytä sitä puhdistamaan tulostuspään alapinta. Pyyhi suutinta toistuvasti hienovaraisesti, kunnes musta tai värillinen muste ei mene enää kankaaseen. Älä paina suutinaluetta, sillä tämä voi aiheuttaa vahinkoa.
    varoitus:
  Älä pakota vettä tulostuspäähän, sillä tämä voi aiheuttaa tulostuspään delaminaation.
  Kuva : Suutinten pyyhkiminen
  Kuva: Pyyhi suuttimet
 10. Aseta tulostuspää poistettavaan astiaan siten, että alareunaan lepää paperipyyhkeiden päällä, ja anna sen kastua 10 minuutin ajan.
   Kuva : Tulostuspään kastuttaminen
   Kuva: Kastuta tulostuspää
  1. Paperipyyhkeitä
  2. Veden taso
 11. Poista tulostuspää ja pyyhi varovaisesti liika vesi pois kuivalla nukkaamattomalla kangasliinalla.
    varoitus:
  Älä käytä hiustenkuivaajaa tulostuspään kuivaamiseen. Tämä voi aiheuttaa suutinten kuivumisen ja tukkeutumisen.
 12. Tulostuspään on annettava ilmakuivua paperipyyhkeen päällä 15 minuutin ajan siten, että suuttimet ovat ylöspäin.
    varoitus:
  Älä käytä paineilmaa tulostuspään puhdistamiseen. Se voi aiheuttaa tulostuspään delaminaation.
  Kuva : Tulostuspään kuivuminen siten, että suuttimet ovat ylöspäin
  Kuva: Tulostuspään kuivuminen siten, että suuttimet ovat ylöspäin
 13. Aseta tulostuspää vaunuun ja laske salpa huolellisesti.
    huomautus:
  Varmista, että värilliset muodot tulostuspään sivuilla ovat samansuuntaisia kuin värilliset kuvakkeet vaunussa.
  Kuva : Uuden tulostuspään asentaminen
  Kuva: Uuden tulostuspään asentaminen
  Kuva : Salvan laskeminen
  Kuva: Laske salpa
 14. Liu’uta mustekasetti oikeaan paikkaan siten, että kasetin kosketuspinnat osoittavat tulostuspäätä kohti. Mustekasetin ja tulostuspään värikoodit osoittavat oikean kasettipaikan.
  Paina mustekasettia, kunnes se napsahtaa tukevasti paikalleen.
  Kuva : Mustekasettien asentaminen
  Kuva: Mustekasetin asettaminen paikalleen.
 15. Toista vaiheet jokaiselle mustekasetille.
  huomautus:
Jos näyttöön tulee ”Tulostuspään ongelma” -virheilmoitus, katkaise tulostimesta virta ja kytke se takaisin.
Tulostuspään manuaalisen puhdistamisen jälkeen tulee vielä käynnistää tulostuspään automaattinen puhdistustyökalu.
Jatka seuraavaan vaiheeseen.
 1. Lisää syöttölokeroon tavallista valkoista paperia.
 2. Kosketa tulostimen ohjauspaneelin määrityskuvaketta () ja valitse sitten Työkalut.
 3. Valitse Puhdista kasetit.
    huomautus:
  Puhdistuksen aikana laitteesta saattaa kuulua mekaanisia ääniä. Tämä on täysin normaalia. Testisivu tulostuu, kun puhdistus on valmis.
Kuva : Esimerkki tulostuslaadun diagnostiikkaraportista
Kuva: Testisivu
 • Jos testisivun tulostuslaatu on tyydyttävä, palaa aloitusnäyttöön valitsemalla Ei.
 • Jos testisivun tulostuslaatu ei ole tyydyttävä, suorita tulostuspään toinen puhdistus valitsemalla Kyllä.
    huomautus:
  Käytettävissä on kolme tulostuspään puhdistusvaihetta. Suorita tarvittaessa kaikki kolme vaihetta. Jos tulostuspää on erittäin tukossa, sille saatetaan tarvita toinen puhdistusjakso. Jos näin on, odota 30 minuuttia viimeisen (kolmannen) puhdistusvaiheen jälkeen ja aloita sitten puhdistusprosessi uudelleen ensimmäisestä vaiheesta.
Vaihe 10: Vaihda tulostuspää
Jos tulostuspään puhdistaminen ei ratkaissut ongelmaa, tilaa uusi tulostuspää HP:ltä tai valtuutetulta jälleenmyyjältä.
  varoitus:
Odota, että sinulla on uusi tulostuspää käytettävissäsi, ennen kuin poistat kasetit. HP suosittelee, että kasetteja ei jätetä tulostimen ulkopuolelle yli 30 minuutiksi. Muutoin sekä tulostin että kasetit voivat vahingoittua.
Nämä vaiheet koskevat kaikkia muita maita/alueita paitsi Yhdysvaltoja.
Jos HP vaihtaa tulostuspäiden lokeron takuukorjauksena, saat uuden tulostuspäiden lokeron lisäksi puhdistusmateriaaleja ja uudet, täydet kasetit.
Jos tulostuspäiden lokero ei enää kuulu takuuseen, voit ostaa uuden verkosta.
 1. Siirry HP:n miten ostan -sivustoon ja valitse sitten maasi kieli.
 2. Näyttöön tulee Osta HP -sivu. Etsi sivulla oleva HP:n osakauppa. HP:n osakaupan sijainti riippuu alueestasi. Napsauta HP:n osakauppa.
 3. Kun olet kohdassa Etsi osa(t), kirjoita CN642AHae osanumerolla -tekstiruutuun. Tilaa tulostuspäiden lokero noudattamalla sivuston ohjeita.
Kun olet saanut uuden tulostuspään, siirry tulostuspään vaihtamista koskeviin ohjeisiin.
Jos tulostinpään vaihtaminen ei korjannut ongelmaa, jatka seuraavaan vaiheeseen.
Huollata tai vaihda HP-tuotteesi, jos olet suorittanut kaikki edellä kuvatut vaiheet.
Takuusivustolta http://www.support.hp.com/checkwarranty voit tarkistaa, onko tuotteesi takuu voimassa. Ota yhteyttä HP:n tukeen ja sovi korjaamisesta tai vaihdosta. Jos olet Aasian ja Tyynenmeren alueella, pyydä HP:n tukipalvelusta lisätietoja paikallisista huoltokeskuksista.
Jos tuote ei ole takuun piirissä, korjauksesta voi aiheutua kuluja.
  huomautus:
Säilytä tulostusnäyte, joka näyttää ongelman. Jos mustekasetit, tulostuspää tai tulostin vaihdetaan takuun ollessa voimassa, asiakastuki pyytää tulostusnäytteen. Jos tulostin palautetaan HP:lle, tulostusnäyte on palautettava sen mukana. Laita näyte tulostuslokeroon, kun pakkaat tulostinta toimitusta varten.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-online-communities-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Kysy yhteisöltä!


Tukifoorumi

Tukifoorumi

Osallistu keskusteluun! Etsi ratkaisuja, esitä kysymyksiä ja anna neuvoja muille HP-tuotteiden omistajille. Käy nyt


hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...